Informacje o dostępie aplikacji do kamery internetowej

1 kwietnia 2021

ID 82474

Komponent Ochrona kamery internetowej został zaprojektowany do ochrony kamery internetowej przed nieautoryzowanym dostępem. Jeśli Ochrona kamery internetowej jest włączona, a pole Blokuj dostęp do kamery internetowej dla wszystkich aplikacji jest zaznaczone, Kaspersky Internet Security zablokuje dostęp do kamery internetowej dla wszystkich aplikacji i powiadomi, że dostęp został zablokowany.

Jeśli pole Blokuj dostęp do kamery internetowej dla wszystkich aplikacji jest odznaczone, Kaspersky Internet Security monitoruje dostęp aplikacji do kamery internetowej w zależności od grupy zaufania aplikacji, która żąda dostępu. Kaspersky Internet Security blokuje dostęp do kamery internetowej aplikacjom przypisanym do grupy Wysoki poziom ograniczeń oraz grupy Niezaufane.

W oknie ustawień Kontroli aplikacji możesz zezwolić na dostęp do kamery internetowej aplikacjom należącym do grupy Ograniczenia wysokiego poziomu oraz grupy Niezaufane. Jeśli aplikacja z grupy Ograniczenia niskiego poziomu próbuje nawiązać połączenie z kamerą internetową, Kaspersky Internet Security wyświetla powiadomienie i pyta o podjęcie decyzji, czy aplikacja ma uzyskać dostęp do kamery internetowej.

Jeśli próba dostępu do kamery internetowej zostanie podjęta przez aplikację, dla której dostęp jest domyślnie zablokowany, Kaspersky Internet Security wyświetli odpowiedni komunikat. Ten komunikat informuje, że aplikacja zainstalowana na komputerze (np. Skype) aktualnie pobiera dane wideo z kamery. Na liście rozwijalnej powiadomienia możesz zablokować dostęp aplikacji do kamery internetowej lub przejść do konfiguracji ustawień dostępu aplikacji do kamery internetowej. To powiadomienie nie jest wyświetlane, jeśli aplikacje są już uruchomione na komputerze w trybie pełnoekranowym.

Na liście rozwijalnej powiadomienia dotyczącego danych wideo, otrzymywanych przez aplikację, możesz także ukryć powiadomienia lub przejść do konfiguracji ustawień wyświetlania powiadomień.

Domyślnie Kaspersky Internet Security zezwala na dostęp do kamery internetowej aplikacjom, które wymagają Twojego zezwolenia, jeśli wciąż trwa ładowanie, wyładowywanie graficznego interfejsu aplikacji lub gdy interfejs nie odpowiada, a Ty nie możesz uzyskać do niego dostępu ręcznie.

Opcja ochrony dostępu do kamery internetowej posiada następujące funkcje i ograniczenia:

  • Aplikacja kontroluje obrazy wideo i nieruchome obrazy pochodzące z przetworzenia danych kamery.
  • Aplikacja kontroluje sygnał audio, jeśli jest on częścią strumienia wideo pochodzącego z kamery internetowej.
  • Kaspersky Internet Security kontroluje jedynie kamery podłączone do portów USB lub IEEE1394, które są wyświetlane w Menedżerze urządzeń systemu Windows jako Urządzenia do obrazowania.

Kliknij ten odnośnik, aby wyświetlić listę obsługiwanych kamer internetowych.

Aby aktywować ochronę przez nieautoryzowanym dostępem do kamery internetowej, składnik Kontrola aplikacji musi być włączony.

Ochrona kamery internetowej posiada ograniczenia, jeśli aplikacja została zainstalowana na systemie Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1).

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.