Ograniczenia i uwagi

1 kwietnia 2021

ID 85549

Kaspersky Internet Security posiada kilka ograniczeń, które nie są krytyczne dla działania aplikacji.

Ograniczenia działania pewnych komponentów i automatyczne przetwarzanie plików

Zainfekowane pliki i szkodliwe odsyłacze są przetwarzane automatycznie zgodnie z regułami utworzonymi przez specjalistów z Kaspersky. Nie można ręcznie zmodyfikować tych reguł. Reguły mogą być aktualizowane wraz z bazami danych i modułami aplikacji. Reguły dla Zapory sieciowej, Ochrony kamery internetowej, Menedżera aplikacji, Usuwania zbędnego oprogramowania i Kontroli aplikacji są także aktualizowane automatycznie.

Jeśli skanowanie urządzenia zostanie uruchomione z poziomu My Kaspersky, pliki zostaną przetworzone automatycznie w oparciu o reguły określone w aplikacji. Pliki wykryte na urządzeniu mogą zostać przetworzone automatycznie na żądanie My Kaspersky bez potwierdzenia ze strony użytkownika.

Ograniczenia podczas połączenia z Kaspersky Security Network

Podczas działania aplikacja może pobierać informacje od Kaspersky Security Network. Jeśli nie można pobrać danych z Kaspersky Security Network, aplikacja podejmuje decyzję w oparciu o lokalne antywirusowe bazy danych.

Ograniczenia funkcjonalności Kontroli systemu

Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem szyfrującym dane posiada następujące ograniczenia:

 • Folder systemowy Temp jest wykorzystywany do wspierania tej funkcjonalności. Jeśli na dysku systemowym z folderem Temp nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca na utworzenie plików tymczasowych, ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem szyfrującym dane nie jest zapewniana. W tej sytuacji, aplikacja nie wyświetla powiadomienia o nie utworzeniu kopii zapasowej plików (ochrona nie jest zapewniona).
 • Pliki tymczasowe są usuwane automatycznie po zamknięciu Kaspersky Internet Security lub wyłączeniu modułu Kontrola systemu.
 • W przypadku nagłego zakończenia pracy programu Kaspersky Internet Security, pliki tymczasowe nie są usuwane automatycznie. Aby usunąć pliki tymczasowe, ręcznie wyczyść zawartość folderu Temp. W tym celu otwórz okno Uruchom, a następnie w polu Otwórz wpisz %TEMP%. Kliknij OK.
 • Ochrona przed narzędziami szyfrującymi jest zapewniana tylko plikom znajdującym się na dyskach sformatowanych w systemie plików NTFS.
 • Liczba plików, które można przywrócić, nie może przekraczać 50 na jeden proces szyfrowania.
 • Całkowity rozmiar modyfikacji plików nie może przekraczać 100 MB. Pliki z modyfikacjami przekraczającymi to ograniczenie nie mogą zostać przywrócone.
 • Modyfikacje plików zainicjowane z poziomu interfejsu sieciowego nie są monitorowane.
 • Pliki zaszyfrowane za pomocą EFS nie są obsługiwane.
 • Aby ochrona przed narzędziami szyfrującymi została włączona, po zainstalowaniu Kaspersky Internet Security należy uruchomić ponownie komputer.

Ograniczenia skanowania połączeń szyfrowanych

Ze względu na ograniczenia techniczne implementacji algorytmów skanowania, skanowanie połączeń szyfrowanych nie obsługuje pewnych rozszerzeń protokołu TLS w wersji 1.0 oraz późniejszych wersji (szczególnie NPN i ALPN). Nawiązywanie połączeń przez te protokoły może być ograniczone. Przeglądarki internetowe z protokołem SPDY obsługują korzystanie z HTTP poprzez protokół TLS zamiast SPDY nawet wtedy, gdy serwer, z którym nawiązywane jest połączenie, obsługuje SPDY. Nie wpływa to na poziom bezpieczeństwa połączenia. Jeśli serwer obsługuje tylko protokół SPDY i nie jest możliwe nawiązanie połączenia poprzez protokół HTTPS, aplikacja nie monitoruje nawiązanych połączeń.

Kaspersky Internet Security nie obsługuje przetwarzania ruchu sieciowego HTTPS/2 Proxy. Aplikacja nie przetwarza ruchu sieciowego przechodzącego przez rozszerzenia protokołu HTTP/2.

Kaspersky Internet Security uniemożliwia wymianę danych po protokole QUIC. Przeglądarki korzystają ze standardowego protokołu transferu danych (TLS lub SSL) niezależnie od tego, czy obsługa protokołu QUIC jest włączona w przeglądarce.

Kaspersky Internet Security monitoruje tylko te chronione połączenia, które można odszyfrować. Aplikacja nie monitoruje połączeń dodanych do listy wykluczeń (odnośnik Strony internetowe w oknie Ustawienia sieciowe).

Następujące komponenty domyślnie deszyfrują i skanują zaszyfrowany ruch sieciowy:

 • Ochrona WWW
 • Bezpieczne pieniądze
 • Filtr adresów internetowych
 • Kontrola rodzicielska

Kaspersky Internet Security deszyfruje zaszyfrowany ruch sieciowy, gdy użytkownik korzysta z przeglądarki Google Chrome przy wyłączonym rozszerzeniu Kaspersky Protection w tejże przeglądarce.

Kaspersky Internet Security nie monitoruje ruchu sieciowego, jeśli przeglądarka ładuje stronę internetową lub jej elementy z lokalnej pamięci podręcznej zamiast z internetu.

Ograniczenia skanowania połączeń szyfrowanych klienta The Bat

Ponieważ klient poczty The Bat używa swojego własnego magazynu certyfikatów, Kaspersky Internet Security identyfikuje certyfikat używany do nawiązania połączenia HTTPS między tym klientem a serwerem jako niezaufany. Aby nie dopuścić do tego, skonfiguruj klienta poczty The Bat tak, aby działał z lokalnym magazynem certyfikatów systemu Windows.

Ograniczenia wykluczeń skanowania połączeń szyfrowanych

Podczas skanowania szyfrowanych połączeń ze stronami internetowymi, które zostały dodane do wykluczeń, moduły Blokowanie banerów, Filtr adresów internetowych i Surfowanie incognito mogą dalej skanować połączenia szyfrowane. Komponenty Bezpieczne pieniądze, Kontrola rodzicielska i Ochrona WWW nie skanują stron internetowych, które zostały dodane do wykluczeń.

Charakterystyka skanowania pamięci jądra w poszukiwaniu rootkitów w trybie Bezpieczna przeglądarka

Jeśli w trybie Bezpieczna przeglądarka zostanie wykryty niezaufany moduł, zostanie otwarta nowa zakładka przeglądarki z informacją o wykryciu szkodliwego oprogramowania. W takiej sytuacji zalecane jest zamknięcie przeglądarki i uruchomienie Pełnego skanowania komputera.

Charakterystyka ochrony danych w schowku

Kaspersky Internet Security zezwala aplikacji na dostęp do schowka w następujących przypadkach:

 • Aplikacja z aktywnym oknem próbuje umieścić dane w schowku. Aktywne okno to okno, którego aktualnie używasz.
 • Zaufany proces aplikacji próbuje umieścić dane w schowku.
 • Zaufany proces aplikacji lub proces z aktywnym oknem próbuje pobrać dane ze schowka.
 • Proces aplikacji, który wcześniej umieścił dane w schowku, próbuje pobrać te dane ze schowka.

Specyfika przetwarzania zainfekowanego pliku przez komponenty aplikacji

Domyślnie aplikacja może usunąć zainfekowane pliki, których nie można wyleczyć. Domyślnie usuwanie może zostać przeprowadzone podczas przetwarzania pliku przez takie komponenty, jak Kontrola aplikacji, Ochrona poczty, Ochrona plików, podczas wykonywania zadań skanowania, a także, gdy Kontrola systemu wykryje szkodliwą aktywność aplikacji.

Ograniczenia stosowane do niektórych komponentów w przypadku instalacji aplikacji wraz z Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints

Jeśli aplikacja jest instalowana z Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints, działanie następujących składników Kaspersky Internet Security jest ograniczone w Bezpiecznej przeglądarce:

 • Ochrona WWW, za wyjątkiem Anti-Phishing
 • Kontrola rodzicielska
 • Filtr adresów internetowych
 • Blokowanie banerów

Specyfikacja działania procesu automatycznego uruchamiania

Proces automatycznego uruchamiania rejestruje wyniki swojego działania. Dane są zapisywane w plikach tekstowych o nazwie “kl-autorun-<data><godzina>.log”. Aby przejrzeć dane, otwórz okno Uruchom i w polu Otwórz wpisz %TEMP%, a następnie kliknij OK.

Wszystkie pliki śledzenia są zapisywane w miejscu, w którym znajdują się pliki instalatora, które zostały pobrane podczas procesu automatycznego uruchamiania. Dane są przechowywane na czas trwania procesu automatycznego uruchamiania i są trwale usuwane po zakończeniu tego procesu. Dane nie są nigdzie wysyłane.

Ograniczenia Kaspersky Internet Security w systemie Microsoft Windows 10 RS4 przy włączonym trybie Device Guard:

Działanie następujących funkcji jest częściowo ograniczone:

 • Ochrona schowka
 • Ochrona przeglądarki przed emulatorami myszy i klawiatury (spoofing)
 • Ochrona przed aplikacjami do zdalnego zarządzania
 • Ochrona przeglądarki (zarządzanie poprzez API, ochrona przed atakami wykorzystującymi niebezpieczne wiadomości w oknach przeglądarki, ochrona przed zarządzaniem kolejką wiadomości)
 • Analiza heurystyczna (emulacja uruchamiania szkodliwych aplikacji)

Jeśli tryb UMCI jest włączony w systemie Windows, Kaspersky Internet Security nie wykrywa szkodliwych programów blokujących ekran.

Informacje o zapisywaniu w dzienniku zdarzeń systemu Windows zdarzeń związanych z Umową licencyjną i Kaspersky Security Network

Zdarzenia związane z akceptacją i odrzuceniem warunków Umowy licencyjnej oraz akceptacją i odmową uczestniczenia w Kaspersky Security Network są zapisywane w dzienniku zdarzeń systemu Windows.

Ograniczenia sprawdzania reputacji adresów lokalnych w Kaspersky Security Network

Odnośniki do zasobów lokalnych nie są sprawdzane w Kaspersky Security Network.

Ostrzeżenia o aplikacjach gromadzących informacje

Jeśli na Twoim komputerze jest zainstalowana aplikacja, która zbiera informacje i wysyła je w celu ich przetworzenia, Kaspersky Internet Security może zaklasyfikować tę aplikację jako szkodliwe oprogramowanie. Aby uniknąć takiej sytuacji, możesz wykluczyć tę aplikację ze skanowania, konfigurując Kaspersky Internet Security w sposób opisany w niniejszym dokumencie.

Ostrzeżenie o utworzeniu raportu z instalacji aplikacji

Plik raportu z instalacji jest tworzony, gdy aplikacja jest instalowana na komputerze. Jeśli instalacja aplikacji zakończy się błędem, plik raportu z instalacji zostanie zapisany, a użytkownik może wysłać go do pomocy technicznej Kaspersky. Możesz przejrzeć zawartość pliku raportu z instalacji, klikając odnośnik w oknie aplikacji. Jeśli aplikacja zostanie pomyślnie zainstalowana, plik raportu z instalacji zostanie natychmiast usunięty z komputera.

Ograniczenia kontroli kamery internetowej w systemie operacyjnym Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1)

Po zainstalowaniu aplikacji na systemie Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1), kontrola dostępu do kamery internetowej nie będzie zagwarantowana do momentu ponownego uruchomienia komputera.

Ograniczenia Zapory sieciowej

Zapora sieciowa nie kontroluje lokalne połączenia zainicjowane przez monitorowane aplikacje.

Ograniczenia modułu Kontrola aplikacji

Jeśli na komputerze jest zainstalowane narzędzie VeraCrypt, Kaspersky Internet Security może zakończyć działanie podczas pracy z komponentem Kontrola aplikacji. Aby rozwiązać ten problem, należy zaktualizować VeraCrypt do wersji 1.19 lub nowszej.

Ograniczenia podczas uruchamiania aplikacji po raz pierwszy od zaktualizowania systemu Microsoft Windows 7 do Microsoft Windows 10

Jeśli zaktualizowałeś Microsoft Windows 7 do Microsoft Windows 8 / 8.1 lub Microsoft Windows 10 / RS1 / RS2 / RS3, Kaspersky Internet Security będzie działał z następującymi ograniczeniami podczas pierwszego uruchomienia:

 • Tylko moduł Ochrona plików (ochrona w czasie rzeczywistym) będzie uruchomiony. Pozostałe komponenty aplikacji nie będą uruchomione.
 • Autoochrona plików i rejestru systemu będzie uruchomiona. Autoochrona procesów nie będzie wykonywana.
 • Interfejs aplikacji nie będzie dostępny, aż do ponownego uruchomienia komputera. Aplikacja wyświetli komunikat informujący, że niektóre komponenty aplikacji nie są uruchomione i że komputer musi zostać uruchomiony ponownie po zakończeniu procesu adaptacji do nowego systemu operacyjnego.
 • W menu kontekstowym ikony aplikacji w obszarze powiadomień paska zadań dostępna będzie tylko opcja Zakończ.
 • Aplikacja nie będzie wyświetlać powiadomień i automatycznie wybierze zalecane działanie.

Ostrzeżenie o błędzie adaptacji sterowników aplikacji podczas aktualizacji systemu operacyjnego z Windows 7 do Windows 10

Aktualizowanie systemu Windows 7 do Windows 10 może powodować błędy adaptacji sterowników Kaspersky Internet Security. Sterowniki są adaptowane w tle, co oznacza, że nie otrzymasz powiadomień o postępie.

Jeśli wystąpi błąd adaptacji sterowników, nie będziesz mógł używać następujących funkcji aplikacji:

 • Zapora sieciowa
 • Wykrywanie zagrożeń podczas ładowania systemu operacyjnego
 • Ochrona procesów aplikacji przy użyciu technologii Protected Process Light (PPL) firmy Microsoft Corporation

W celu naprawy błędu możesz użyć następujących metod:

 • Uruchom ponownie komputer oraz uruchom ponownie proces adaptacji aplikacji z poziomu powiadomienia w Centrum powiadomień.
 • Odinstaluj aplikację i zainstaluj ją ponownie.

Ograniczenia dotyczące skanowania ruchu sieciowego wysyłanego po protokole HTTPS w przeglądarce Mozilla Firefox

W przeglądarce Mozilla Firefox 58.x i nowszych wersjach aplikacja nie skanuje ruchu sieciowego przesyłanego po protokole HTTPS, jeśli modyfikacja ustawień przeglądarki jest chroniona hasłem głównym. Jeśli hasło główne zostanie wykryte w przeglądarce, aplikacja wyświetli powiadomienie zawierające odnośnik do artykułu w Bazie wiedzy. Artykuł zawiera instrukcje dotyczące rozwiązania tego problemu.

Jeśli ruch HTTPS nie jest monitorowany, ograniczone jest działanie następujących komponentów:

 • Ochrona WWW
 • Anti-Phishing
 • Kontrola rodzicielska
 • Ochrona prywatności
 • Blokowanie banerów
 • Bezpieczne wprowadzanie danych
 • Bezpieczne pieniądze

Ograniczenia rozszerzenia Kaspersky Protection w Google Chrome i Mozilla Firefox

Rozszerzenie Kaspersky Protection nie działa w przeglądarkach Google Chrome i Mozilla Firefox, jeśli na komputerze jest zainstalowany program Malwarebytes for Windows.

Specjalne uwagi podczas instalowania aplikacji w systemie Microsoft Windows 7 z dodatkiem Service Pack 0 i Service Pack 1

Podczas instalowania aplikacji w systemie operacyjnym, który nie obsługuje certyfikatów z podpisem cyfrowym SHA256, aplikacja instaluje własny zaufany certyfikat.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.