Informacje o zawartości i przechowywaniu plików danych usługi

1 kwietnia 2021

ID 86654

Pliki śledzenia i pliki zrzutów są przechowywane na komputerze w postaci niezaszyfrowanej przez siedem dni od wyłączenia zapisywania danych. Pliki śledzenia i pliki zrzutów są trwale usuwane po siedmiu dniach.

Pliki śledzenia są przechowywane w folderze ProgramData\Kaspersky Lab.

Nazwy plików śledzenia mają następujący format: KAV<numer wersji_dataXX.XX_godzinaXX.XX_pidXXX.><typ pliku śledzenia>.log.

Pliki śledzenia mogą zawierać poufne dane. Zawartość pliku śledzenia można sprawdzić, otwierając go w edytorze tekstu (np. Notatniku).

Pliki śledzenia działania mogą być przeglądane z użyciem narzędzia Windows Performance Analyzer. Narzędzie można pobrać ze strony internetowej Microsoft.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.