Informacje o aktualizacjach bazy danych i modułów aplikacji

1 kwietnia 2021

ID 93957

Pakiet instalacyjny Kaspersky Internet Security zawiera bazy danych i moduły aplikacji. Przy użyciu tych baz danych:

 • Kaspersky Internet Security wykrywa większość zagrożeń przy użyciu usługi Kaspersky Security Network, co wymaga połączenia internetowego.
 • Kaspersky Internet Security wykrywa oprogramowania typu adware, auto dialery i inne legalne programy, które mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców do uszkodzenia komputera lub danych użytkownika.

Aby zapewnić całkowitą ochronę, zalecamy zaktualizowanie baz danych i modułów aplikacji zaraz po zainstalowaniu aplikacji.

Bazy danych i moduły są aktualizowane w etapach:

 1. Kaspersky Internet Security uruchamia aktualizację baz danych i modułów aplikacji zgodnie z określonymi ustawieniami: automatycznie, zgodnie z terminarzem lub na żądanie. Aplikacja nawiązuje połączenie ze źródłem uaktualnień, które przechowuje pakiet aktualizacyjny bazy danych i modułów.
 2. Kaspersky Internet Security porównuje istniejące bazy danych z bazami danych dostępnymi w źródle uaktualnień. Jeśli bazy danych są różne, Kaspersky Internet Security pobiera brakujące części baz danych.

Następnie aplikacja używa zaktualizowane bazy danych i moduły aplikacji do przeskanowania komputera w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń.

Źródła uaktualnień

Możesz korzystać z następujących źródeł uaktualnień:

 • Serwery aktualizacji Kaspersky
 • Serwer HTTP lub FTP.
 • Folder sieciowy.

Szczególne uwagi przy aktualizacji baz danych i modułów aplikacji

Aktualizacje baz danych i modułów aplikacji podlegają następującym ograniczeniom i wymaganiom:

 • Bazy danych są uznawane za nieaktualne po upływie jednego dnia, a za przestarzałe po upływie siedmiu dni.
 • Aby pobrać pakiet aktualizacyjny z serwerów Kaspersky, wymagane jest połączenie z internetem.
 • Aktualizacje baz danych i modułów aplikacji są niedostępne w następujących przypadkach:
  • Licencja utraciła ważność, a okres karencji lub tryb ograniczonej funkcjonalności jest niedostępny.
  • Używane jest taryfowe połączenie internetowe. To ograniczenie jest stosowane na komputerach działających pod kontrolą systemu Microsoft Windows 8 lub nowszych wersji tego systemu operacyjnego, jeśli włączona jest automatyczna aktualizacja lub aktualizacja zgodnie z terminarzem, a dla taryfowych połączeń mobilnych zostało ustawione ograniczenie ruchu sieciowego. Jeśli chcesz, żeby w tym przypadku aplikacja aktualizowała bazy danych i moduły, odznacz pole Ogranicz ruch dla połączeń taryfowych w UstawieniaUstawienia sieci.
  • Korzystasz z subskrypcji aplikacji i zawiesiłeś swoją subskrypcję na stronie dostawcy usługi.

Instalowanie pakietu aktualizacji

Po otrzymaniu pakietu aktualizacji (łaty) Kaspersky Internet Security instaluje go automatycznie. Aby ukończyć instalację pakietu aktualizacji, należy ponownie uruchomić komputer. Do czasu ponownego uruchomienia komputera ikona aplikacji w obszarze powiadomień jest czerwona, a okno Centrum powiadomień Kaspersky Internet Security wyświetla monit o ponowne uruchomienie komputera.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.