Informacje o ochronie strumienia audio pochodzącego z urządzeń do nagrywania dźwięku

1 kwietnia 2021

ID 94303

Cyberprzestępcy mogą próbować uzyskać dostęp do strumienia audio z urządzeń rejestrujących dźwięk przy użyciu specjalnego oprogramowania. Urządzenia rejestrujące dźwięk to mikrofony, które są podłączone do lub wbudowane w komputer i mogą przesyłać strumień audio poprzez interfejs karty dźwiękowej (sygnał wejścia). Kaspersky Internet Security monitoruje, które aplikacje uzyskują dostęp do strumienia audio z urządzeń rejestrujących dźwięk i chroni strumień audio przed nieautoryzowanym przechwytywaniem.

Domyślnie Kaspersky Internet Security blokuje aplikacjom z grup zaufania - Niezaufane i Ograniczenia wysokiego poziomu - możliwość odbierania strumienia audio z urządzeń rejestrujących dźwięk, podłączonych do komputera. Możesz ręcznie zezwolić aplikacjom na uzyskiwanie dostępu do strumienia audio z urządzeń rejestrujących dźwięk.

Jeśli aplikacja należąca do grupy Ograniczenia niskiego poziomu zażąda dostępu do urządzenia rejestrującego dźwięk, Kaspersky Internet Security wyświetli komunikat i zapyta o zezwolenie tej aplikacji na dostęp do strumienia audio z urządzenia rejestrującego dźwięk. Jeśli Kaspersky Internet Security nie może wyświetlić tego komunikatu (na przykład, gdy interfejs graficzny Kaspersky Internet Security nie został jeszcze załadowany), aplikacja z grupy zaufania Ograniczenia niskiego poziomu dostanie pozwolenie na dostęp do strumienia audio z urządzenia rejestrującego dźwięk.

Wszystkie aplikacje należące do grupy Zaufane domyślnie mają dostęp do strumienia audio z urządzeń rejestrujących dźwięk.

Ochrona strumienia audio posiada następujące specjalne funkcje:

  • Moduł Kontrola aplikacji musi być włączony, aby ta funkcja mogła działać.
  • Jeśli zostały zmienione ustawienia dostępu aplikacji do urządzeń rejestrujących dźwięk (na przykład, w oknie ustawień Kontroli aplikacji zostało zablokowane odbieranie strumienia audio dla aplikacji), ta aplikacja musi zostać uruchomiona ponownie, aby nie odbierała strumienia audio.
  • Kontrola dostępu do strumienia audio z urządzeń rejestrujących dźwięk nie zależy od ustawień aplikacji dla dostępu do kamery internetowej.
  • Kaspersky Internet Security chroni dostęp tylko do wbudowanych i zewnętrznych mikrofonów. Inne urządzenia rejestrujące dźwięk nie są obsługiwane.
  • Kaspersky Internet Security zezwala aplikacji na uzyskanie dostępu do strumienia audio i nie wyświetla żadnych komunikatów, jeśli aplikacja rozpoczęła uzyskiwanie strumienia audio przed uruchomieniem Kaspersky Internet Security lub jeśli użytkownik umieścił aplikację w grupie Zaufane lub Ograniczenia wysokiego poziomu po rozpoczęciu przez nią uzyskiwania strumienia audio.

Kaspersky Internet Security nie gwarantuje ochrony strumienia audio pochodzącego z takich urządzeń, jak aparaty DSLR (lustrzanki), kamery oraz inne aparaty fotograficzne.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.