Aktualizowanie poprzedniej wersji aplikacji

21 marca 2024

ID 136488

Aktualizacja aplikacji musi spełniać następujące wymagania:

  • Wersja wtyczki zarządzającej Kaspersky Endpoint Security i wersja aplikacji mobilnej Kaspersky Endpoint Security for Android muszą się zgadzać.

    Numery wersji wtyczki zarządzającej i aplikacji mobilnej można sprawdzić w Informacjach o publikacji dla Kaspersky Security for Mobile.

  • Upewnij się, że Kaspersky Security Center spełnia wymagania systemowe Kaspersky Security for Mobile.
  • Wtyczki zarządzające Kaspersky Endpoint Security 10.0 Service Pack 2 (wersja 10.6.0.1801) i Kaspersky Device Management for iOS 10.0 Service Pack 2 (wersja 10.6.0.1767), a także późniejsze wersje mogą być automatycznie zaktualizowane do najnowszej wersji. Aktualizacje wcześniejszych wersji wtyczek zarządzających nie są wspierane.

    Aby zaktualizować wtyczki zarządzające wcześniejszych wersji, musisz usunąć zainstalowane wtyczki zarządzające i zasady grupowe, które zostały z nimi utworzone. Następnie zainstaluj nowe wersji wtyczek zarządzających. Więcej informacji na temat usuwania wtyczek zarządzających można znaleźć na stronie internetowej pomocy technicznej Kaspersky.

  • Używaj tej samej wersji Kaspersky Endpoint Security for Android na wszystkich urządzeniach mobilnych organizacji.

Warunki i postanowienia pomocy technicznej dla wersji Kaspersky Security for Mobile dostępne są na stronie internetowej pomocy technicznej Kaspersky.

W celu wyświetlenia wersji i numeru kompilacji wtyczek zarządzających:

  1. W drzewie konsoli, w menu kontekstowym Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
  2. W oknie właściwości Serwera administracyjnego wybierz ZaawansowaneSzczegóły dotyczące zainstalowanych wtyczek zarządzających dla aplikacji.

Obszar roboczy wyświetli informacje o zainstalowanych wtyczkach zarządzających w formacie <Nazwa wtyczki> <Wersja> <Kompilacja>.

Możesz wyświetlić wersję i numer kompilacji aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android za pomocą następujących metod:

W tej sekcji

Aktualizowanie poprzedniej wersji Kaspersky Endpoint Security for Android

Instalowanie wcześniejszej wersji Kaspersky Endpoint Security for Android

Aktualizowanie poprzednich wersji wtyczek zarządzających

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.