Konfigurowanie skrzynki pocztowej Exchange na urządzeniach Android (tylko Samsung)

9 lipca 2024

ID 138694

Aby pracować z firmowymi e-mailami, kontaktami i kalendarzem na urządzeniu mobilnym, powinieneś skonfigurować ustawienia skrzynki pocztowej Exchange.

Konfiguracja skrzynki Exchange jest możliwa tylko dla urządzeń Samsung.

W celu skonfigurowania skrzynki pocztowej Exchange na urządzeniu mobilnym:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Zarządzaj Samsung KNOX → Zarządzaj urządzeniami Samsung.
 5. W oknie Exchange ActiveSync kliknij przycisk Konfiguruj.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia serwera pocztowego Exchange.

 6. W polu Adres serwera wprowadź adres IP lub nazwę DNS serwera, na którym znajduje się serwer pocztowy.
 7. W polu Domena wprowadź nazwę domeny użytkownika mobilnego w sieci firmowej.
 8. Na liście rozwijalnej Okres synchronizacji wybierz żądany przedział synchronizacji dla urządzenia mobilnego z serwerem Microsoft Exchange.
 9. Aby korzystać z protokołu przesyłania danych SSL (Secure Sockets Layer), zaznacz pole Użyj połączenia SSL.
 10. Aby korzystać z cyfrowych certyfikatów w celu ochrony transferu danych pomiędzy urządzeniem mobilnym i serwerem Microsft Exchange, zaznacz pole Weryfikuj certyfikat serwera.
 11. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.