Instalacja Kaspersky Endpoint Security for Android przy użyciu odnośnika Google Play

21 marca 2024

ID 141434

Kaspersky Endpoint Security for Android jest instalowany na urządzeniach mobilnych użytkowników, których konta zostały dodane do Kaspersky Security Center. Więcej informacji na temat kont użytkowników w Kaspersky Security Center można znaleźć pod adresem pomocy Kaspersky Security Center.

Kaspersky Security for Mobile umożliwia instalację aplikacji za pośrednictwem Kaspersky Security Center przy użyciu odnośnika Google Play (zalecana metoda).

Użytkownik otrzyma odnośnik do Google Play. Aplikacja może zostać zainstalowana zgodnie ze standardową procedurą instalacji na platformie Android. Dodatkowa konfiguracja Kaspersky Endpoint Security for Android po instalacji nie jest wymagana.

Niektóre urządzenia Huawei i Honor, które nie posiadają usług Google, a tym samym mają dostęp do aplikacji w Google Play. Jeśli niektórzy użytkownicy urządzeń Huawei i Honor nie mogą zainstalować aplikacji z Google Play, powinni otrzymać propozycję zainstalowania aplikacji z Huawei App Gallery.

Odnośnik zawiera następujące dane:

 • Ustawienia synchronizacji Kaspersky Security Center.
 • Certyfikat ogólny.
 • Wskaźnik zaakceptowania warunków i zasad Umowy licencyjnej dla Kaspersky Endpoint Security for Android oraz dodatkowych oświadczeń. Jeśli administrator zaakceptuje warunki Umowy licencyjnej oraz dodatkowe oświadczenia w Konsoli administracyjnej, Kaspersky Endpoint Security for Android pominie krok akcpetacji w trakcie instalacji aplikacji.

W celu zainstalowania Kaspersky Endpoint Security for Android za pośrednictwem Kaspersky Security Center przy użyciu odnośnika Google Play:

 1. W drzewie konsoli wybierz Zarządzanie urządzeniami mobilnymiUrządzenia mobilne.
 2. W obszarze roboczym folderu Urządzenia mobilne kliknij przycisk Dodaj urządzenie mobilne.

  Zostanie uruchomiony Kreator podłączania nowego urządzenia mobilnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora.

 3. W oknie System operacyjny wybierz Android.

  Kaspersky Security Center sprawdza dostępność aktualizacji wtyczki zarządzającej. Jeśli Kaspersky Security Center wykryje aktualizacje, możesz zainstalować nową wersję wtyczki zarządzającej. Po zaktualizowaniu wtyczki zarządzającej możesz zaakceptować warunki Umowy licencyjnej oraz dodatkowe oświadczenia dla Kaspersky Endpoint Security for Android. Jeśli administrator zaakceptuje Umowę licencyjną i dodatkowe oświadczenia w Konsoli administracyjnej, Kaspersky Endpoint Security for Android pominie krok akceptacji w trakcie instalacji aplikacji. Ta funkcja jest dostępna w Kaspersky Security Center w wersji 12.

 4. Na stronie metody instalacji Kaspersky Endpoint Security for Android wybierz, wybierz metodę instalacji aplikacji Korzystając z łącza Google Play.
 5. W oknie Wybierz użytkowników wybierz jednego lub więcej użytkowników do zainstalowania Kaspersky Endpoint Security for Android na ich urządzeniach mobilnych.

  Jeśli na liście nie ma użytkownika, możesz dodać nowe konto użytkownika bez zamykania Kreatora podłączania nowego urządzenia mobilnego.

 6. W oknie Źródło certyfikatu wybierz źródło certyfikatu w celu ochrony danych przesyłanych pomiędzy Kaspersky Endpoint Security for Android i Kaspersky Security Center:
  • Utwórz certyfikat przy użyciu narzędzi Serwera administracyjnego. W tym przypadku certyfikat zostanie utworzony automatycznie.
  • Określ plik certyfikatu. W tym przypadku Twój własny certyfikat musi zostać przygotowany z wyprzedzeniem, a następnie wybrany w oknie Kreatora. Ta opcja nie może zostać użyta, jeśli chcesz zainstalować Kaspersky Endpoint Security for Android na kilku urządzeniach mobilnych. Dla każdego użytkownika należy utworzyć oddzielny certyfikat.
 7. W oknie Metoda powiadamiania użytkownika wybierz kanał do przekazywania odnośnika do instalacji aplikacji:
  • Aby wysłać odnośnik przez e-mail, wybierz Wyślij odnośnik do Kaspersky Endpoint Security i skonfiguruj ustawienia w sekcji E-mail. Upewnij się, że adres e-mail jest określony w ustawieniach kont użytkowników.
  • Aby wysłać odnośnik za pomocą wiadomości SMS, wybierz Wyślij odnośnik do Kaspersky Endpoint Security i skonfiguruj ustawienia w sekcji Poprzez SMS. Upewnij się, że numer telefonu jest określony w ustawieniach kont użytkowników.
  • Aby zainstalować Kaspersky Endpoint Security for Android za pomocą kodu QR, wybierz Pokaż odnośnik do pakietu instalacyjnego i zeskanuj kod QR przy użyciu aparatu urządzenia mobilnego.
  • Jeśli żadna z wymienionych metod nie jest odpowiednia, wybierz Pokaż odnośnik do pakietu instalacyjnegoKopiuj, aby skopiować do schowka odnośnik do instalacji Kaspersky Endpoint Security for Android. Użyj dowolnej metody, aby dostarczyć odnośnik do instalacji aplikacji. Możesz także skorzystać z innych metod instalacji Kaspersky Endpoint Security for Android.
 8. Kliknij Zakończ, aby zamknąć Kreator podłączania nowego urządzenia mobilnego.

Po zainstalowaniu Kaspersky Endpoint Security for Android na urządzeniach mobilnych użytkowników, będziesz mógł skonfigurować ustawienia urządzeń i aplikacji, używając zasad grupowych. Możliwe będzie także wysłanie poleceń na urządzenia mobilne w celu ochrony danych w przypadku, gdy urządzenie zostanie zagubione bądź skradzione.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.