Instalowanie poprzez Kaspersky Security Center

21 marca 2024

ID 141792

Profil iOS MDM jest instalowany na urządzeniach mobilnych użytkowników, których konta zostały dodane do Kaspersky Security Center. Więcej informacji na temat kont użytkowników w Kaspersky Security Center można znaleźć pod adresem pomocy Kaspersky Security Center.

W celu zainstalowania profilu iOS MDM:

 1. W drzewie konsoli wybierz Zarządzanie urządzeniami mobilnymiUrządzenia mobilne.
 2. W obszarze roboczym folderu Urządzenia mobilne kliknij przycisk Dodaj urządzenie mobilne.

  Zostanie uruchomiony Kreator podłączania nowego urządzenia mobilnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora.

 3. W oknie System operacyjny wybierz iOS.
 4. W oknie Metoda ochrony urządzeń iOS MDM wybierz Użyj profilu iOS MDM serwera iOS MDM i z listy wybierz profil iOS MDM.
 5. W oknie Wybierz użytkowników wybierz jednego lub kilku użytkowników do zainstalowania profilu iOS MDM na ich urządzeniach mobilnych.

  Jeśli na liście nie ma użytkownika, możesz dodać nowe konto użytkownika bez zamykania Kreatora podłączania nowego urządzenia mobilnego.

 6. W oknie Źródło certyfikatu zaznacz źródło certyfikatu w celu ochrony przesyłania danych między urządzeniem mobilnym a Kaspersky Security Center:
  • Utwórz certyfikat przy użyciu narzędzi Serwera administracyjnego. W tym przypadku certyfikat zostanie utworzony automatycznie.
  • Określ plik certyfikatu. W tym przypadku Twój własny certyfikat musi zostać przygotowany z wyprzedzeniem, a następnie wybrany w oknie Kreatora. Ta opcja nie może być używana, jeśli chcesz zainstalować profil iOS MDM na kilku urządzeniach mobilnych. Dla każdego użytkownika należy utworzyć oddzielny certyfikat.
 7. W oknie Metoda powiadamiania użytkownika wybierz kanał do przekazywania odnośnika do instalacji aplikacji:
  • Aby wysłać odnośnik przez e-mail, wybierz Wyślij odnośnik do profilu iOS MDM i skonfiguruj ustawienia w sekcji E-mail. Upewnij się, że adres e-mail jest określony w ustawieniach kont użytkowników.
  • Aby wysłać odnośnik za pomocą wiadomości SMS, wybierz Wyślij odnośnik do profilu iOS MDM i skonfiguruj ustawienia w sekcji SMS. Upewnij się, że numer telefonu jest określony w ustawieniach kont użytkowników.
  • Aby zainstalować profil iOS MDM za pomocą kodu QR, wybierz opcję Pokaż odnośnik do pakietu instalacyjnego i zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w urządzeniu mobilnym.
  • Jeśli żadna z wymienionych metod nie jest odpowiednia, wybierz opcję Pokaż odnośnik do pakietu instalacyjnego Kopiuj, aby skopiować odnośnik do instalacji profilu iOS MDM do schowka. Użyj dowolnej metody, aby dostarczyć odnośnik do instalacji aplikacji.
 8. Zakończ działanie Kreatora podłączania nowego urządzenia mobilnego.

Po zainstalowaniu profilu iOS MDM na urządzeniach mobilnych, można skonfigurować ustawienia aplikacji przy użyciu zasad grupy. Możliwe będzie także wysłanie poleceń na urządzenia mobilne w celu ochrony danych w przypadku, gdy urządzenie zostanie zagubione bądź skradzione.

Na urządzeniach mobilnych działających pod kontrolą systemu iOS 12.1 lub nowszego musisz ręcznie potwierdzić instalację profilu iOS MDM na urządzeniu mobilnym. Musisz także nadać uprawnienie do zdalnego zarządzania urządzeniem.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.