Inwentaryzacja oprogramowania na urządzeniach Android

21 marca 2024

ID 148312

Możesz przeprowadzić inwentaryzację aplikacji na urządzeniach Android podłączonych do Kaspersky Security Center. Kaspersky Endpoint Security for Android pobiera informacje o wszystkich aplikacjach zainstalowanych na urządzeniach mobilnych. Informacje uzyskane podczas inwentaryzacji są wyświetlane we właściwościach urządzenia, w sekcji Zdarzenia. Możesz sprawdzić szczegółowe informacje o każdej zainstalowanej aplikacji, w tym jej wersję oraz producenta.

W celu włączenia inwentaryzacji oprogramowania:

  1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
  2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
  3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
  4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Kontrola aplikacji.
  5. W sekcji Inwentaryzacja oprogramowania zaznacz pole Wyślij dane dotyczące zainstalowanych aplikacji.
  6. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center. Kaspersky Endpoint Security for Android wysyła dane do dziennika zdarzeń za każdym razem, gdy aplikacja zostaje zainstalowana lub usunięta z urządzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.