Wymiana informacji z Firebase Cloud Messaging

21 marca 2024

ID 149413

Kaspersky Endpoint Security for Android używa usługi Firebase Cloud Messaging (FCM) do zapewnienia dostarczenia poleceń na urządzenia mobilne i wymuszonej synchronizacji, gdy ustawienia zasady zostaną zmienione, w odpowiednim czasie. Aplikacja używa także powiadomień typu push.

Aby korzystać z usługi Firebase Cloud Messaging, należy skonfigurować ustawienia usługi w Kaspersky Security Center. Więcej informacji na temat Firebase Cloud Messaging w Kaspersky Security Center można znaleźć pod adresem pomocy Kaspersky Security Center. Jeśli ustawienia Firebase Cloud Messaging nie zostały skonfigurowane, polecenia na urządzeniu mobilnym i ustawienia zasady zostaną dostarczone po zsynchronizowaniu urządzenia z Kaspersky Security Center zgodnie z terminarzem ustawionym w zasadzie (na przykład, co 24 godziny). Innymi słowy, polecenia i ustawienia zasady zostaną dostarczone z opóźnieniem.

W celu zapewnienia obsługi głównej funkcjonalności produktu, wyrażasz zgodę na automatyczne dostarczenie do usługi Firebase Cloud Messaging unikatowego numeru ID instalacji aplikacji (ID instancji) oraz następujących danych:

  • Informacji o zainstalowanym oprogramowaniu: wersji aplikacji, ID aplikacji, wersji kompilacji aplikacji i nazwy pakietu aplikacji.
  • Informacji o komputerze, na którym jest zainstalowane oprogramowanie: wersję systemu operacyjnego, ID urządzenia, wersję usług Google.
  • Informacji o FCM: ID aplikacji w FCM, ID użytkownika FCM, wersji protokołu.

Dane są przesyłane do usług Firebase poprzez bezpieczne połączenie. Ochrona i dostęp do informacji są regulowane zgodnie z warunkami korzystania z usługi Firebase: https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms/, https://firebase.google.com/support/privacy/.

Aby zapobiec wymianie informacji z usługą Firebase Cloud Messaging:

  1. W drzewie konsoli wybierz Zarządzanie urządzeniami mobilnymiUrządzenia mobilne.
  2. Z menu kontekstowego folderu Urządzenia mobilne wybierz Właściwości.
  3. W oknie właściwości folderu Urządzenia mobilne wybierz sekcję Ustawienia Google Firebase Cloud Messaging.
  4. Kliknij przycisk Resetuj ustawienia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.