Zarządzanie rewizjami dla zasad grupowych

21 marca 2024

ID 152432

Kaspersky Security Center umożliwia śledzenie modyfikacji zasad grupowych. Za każdym razem, gdy zapisujesz zmiany wprowadzone w zasadzie grupowej zostaje utworzona rewizja. Każda rewizja posiada numer.

Możesz zarządzać rewizjami tylko dla zasad Kaspersky Endpoint Security for Android. Nie można zarządzać rewizjami w zasadzie Kaspersky Device Management for iOS.

Na rewizjach zasad grupowych można wykonywać następujące działania:

 • Porównywać wybraną rewizję z bieżącą.
 • Porównywać wybrane rewizje.
 • Porównać zasadę z wybraną rewizją innej zasady.
 • Wyświetlić wybraną rewizję.
 • Wycofać zmiany wprowadzone w zasadzie do wybranej rewizji.
 • Zapisać rewizje jako plik .txt.

Więcej informacji na temat zarządzania rewizjami zasad grupowych i innych obiektów (na przykład kont użytkowników), można znaleźć na stronie pomocy Kaspersky Security Center.

W celu wyświetlenia historii rewizji zasady grupowej:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Historia rewizji.

  Wyświetlana zostanie lista rewizji zasad. Zawiera ona następujące informacje:

  • Numer rewizji zasady.
  • Data i godzina zmodyfikowania zasady.
  • Nazwa użytkownika, który zmodyfikował zasadę.
  • Działanie wykonane na zasadzie.
  • Opis rewizji dokonanej na ustawieniach zasady.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.