Znane problemy i uwagi

21 marca 2024

ID 153756

W Kaspersky Endpoint Security for Android występuje szereg znanych problemów, które nie są krytyczne dla działania aplikacji.

Znane problemy podczas instalowania aplikacji

 • Kaspersky Endpoint Security for Android jest instalowany tylko w pamięci głównej urządzenia.
 • Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 7.0, podczas prób wyłączenia uprawnień administratora dla Kaspersky Endpoint Security for Android w ustawieniach urządzenia może wystąpić błąd, jeśli dla Kaspersky Endpoint Security for Android nie zezwolono na wyświetlanie nad innymi aplikacjami. Ten problem jest spowodowany przez znany błąd w Android 7.
 • Kaspersky Endpoint Security for Android zainstalowany na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 7.0 lub nowszego nie obsługuje trybu wielu okien.
 • Kaspersky Endpoint Security for Android nie działa na urządzeniach Chromebook z systemem operacyjnym Chrome.
 • Kaspersky Endpoint Security for Android nie działa na urządzeniach z systemami operacyjnymi Android (Go edition).
 • Podczas korzystania z aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android z systemami EMM innych producentów (na przykład VMWare AirWatch) dostępne są tylko składniki Antywirus i Ochrona WWW. Administrator może skonfigurować ustawienia Antywirusa i Ochrony WWW w konsoli systemu EMM. W takim przypadku powiadomienia o działaniu aplikacji są dostępne tylko w interfejsie aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android (Raporty).

Znane problemy podczas aktualizacji wersji aplikacji

 • Możesz uaktualnić Kaspersky Endpoint Security for Androida tylko do najnowszej wersji aplikacji. Kaspersky Endpoint Security for Android nie może zostać zmieniony na starszą wersję.
 • Aby zaktualizować Kaspersky Endpoint Security for Android przy użyciu autonomicznego pakietu instalacyjnego, instalacja aplikacji z nieznanych źródeł musi być dozwolona na urządzeniu mobilnym użytkownika.
 • Możesz dokonać aktualizacji za pośrednictwem Google Play, jeśli program Kaspersky Endpoint Security for Android został zainstalowany z poziomu Google Play. Jeśli aplikacja została zainstalowana przy użyciu innej metody, nie możesz przeprowadzić aktualizacji poprzez Google Play.
 • Aktualizację można przeprowadzić za pośrednictwem Kaspersky Security Center, jeśli Kaspersky Endpoint Security for Android został zainstalowany za pośrednictwem Kaspersky Security Center. Jeśli aplikacja została zainstalowana z poziomu Google Play, nie możesz jej zaktualizować poprzez Kaspersky Security Center.
 • Po uaktualnieniu wtyczek administracyjnych do wersji technicznej 33, aplikacja Kaspersky Endpoint Security for Android musi również zostać zaktualizowana do wersji technicznej 33. W przeciwnym razie nie będzie można aktywować Samsung KNOX na niektórych urządzeniach użytkowników.

Znane problemy z działaniem antywirusa

 • Ze względu na ograniczenia techniczne, Kaspersky Endpoint Security for Android nie może skanować plików o rozmiarze 2 GB lub większym. Podczas skanowania aplikacja pomija takie pliki bez informowania o tym fakcie.
 • W celu dodatkowej analizy urządzenia pod kątem nowych zagrożeń, których informacje nie zostały jeszcze dodane do antywirusowych baz danych, należy włączyć korzystanie z Kaspersky Security Network. Kaspersky Security Network (KSN) jest usługą chmury oferującą dostęp do internetowej Bazy Wiedzy firmy Kaspersky, zawierającej informacje o reputacji plików, zasobach sieciowych oraz oprogramowaniu. Aby korzystać z KSN, urządzenie mobilne musi być połączone z internetem.
 • W niektórych przypadkach aktualizacja antywirusowych baz danych z Serwera administracyjnego na urządzeniu mobilnym może się nie powieść. W takim przypadku uruchom zadanie aktualizacji antywirusowych baz danych na Serwerze administracyjnym.
 • Na niektórych urządzeniach Kaspersky Endpoint Security for Android nie wykrywa urządzeń podłączonych przez USB OTG. Nie jest możliwe uruchomienie skanowania antywirusowego na takich urządzeniach.
 • Na urządzeniach z Androidem 11.0 lub nowszym użytkownik musi przyznać uprawnienie "Zezwól na dostęp do zarządzania wszystkimi plikami".
 • W przypadku urządzeń działających pod kontrolą systemu Android 7.0 lub nowszego, okno konfiguracji terminarza uruchamiania skanowania antywirusowego może być wyświetlane niepoprawnie (elementy zarządzania nie są wyświetlane). Ten problem jest spowodowany przez znany błąd w Android 7.
 • Na urządzeniach z systemem Android 7.0 ochrona w czasie rzeczywistym w trybie rozszerzonym nie wykrywa zagrożeń w plikach przechowywanych na zewnętrznej karcie SD.
 • Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 6.0, Kaspersky Endpoint Security for Android nie wykrywa pobierania szkodliwego pliku do pamięci urządzenia. Szkodliwy plik może zostać wykryty przez Antywirusa w momencie uruchomienia pliku lub podczas skanowania antywirusowego urządzenia. Ten problem jest spowodowany przez znany błąd w Android 6.0. Aby zapewnić ochronę urządzenia, zalecane jest skonfigurowane zaplanowanych skanowań antywirusowych.

Znane problemy w działaniu ochrony WWW

 • Ochrona WWW na urządzeniach z systemem Android działa tylko w przeglądarkach: Huawei Browser, Google Chrome (włączając funkcję Kart niestandardowych) i Samsung Internet Browser. Ochrona WWW dla przeglądarki Samsung Internet Browser nie blokuje stron na urządzeniu mobilnym, jeśli profil roboczy jest używany, a Ochrona WWW jest włączona tylko dla profilu roboczego.
 • Kaspersky Endpoint Security w profilu roboczym skanuje tylko domenę strony internetowej w ruchu HTTPS. Szkodliwe i phishingowe strony internetowe mogą pozostać niezablokowane, jeśli aplikacja została zainstalowana w profilu roboczym. Jeśli domena jest zaufana, Ochrona WWW może pominąć zagrożenie (na przykład: https://trusted.domain.com/phishing/). Jeśli domena jest niezaufana, Ochrona WWW zablokuje szkodliwe i phishingowe strony internetowe.
 • Aby Ochrona WWW działała, musisz włączyć korzystanie z Kaspersky Security Network. Ochrona WWW blokuje strony internetowe na podstawie danych KSN dotyczących reputacji i kategorii stron internetowych.
 • Zabronione strony internetowe mogą zostać odblokowane przez Ochronę WWW na urządzeniach z systemem Android 6.0 z zainstalowaną wersją Google Chrome 51 (lub starszą wersją), jeśli witryna jest otwierana w następujący sposób (przyczyną problemu jest dobrze znana wada w Google Chrome):
  • Z wyników wyszukiwania.
  • Z listy zakładek.
  • Z historii wyszukiwania.
  • Przy użyciu funkcji automatycznego uzupełniania adresu internetowego.
  • Poprzez otwarcie strony internetowej na nowej karcie w Google Chrome.
 • Zabronione strony internetowe mogą pozostać odblokowane w przeglądarce Google Chrome w wersji 50 (lub dowolnej wcześniejszej), jeśli witryna zostanie otwarta z wyników wyszukiwania Google, gdy w ustawieniach przeglądarki włączono funkcję Połącz karty i aplikacje. Ten problem jest spowodowany przez znany błąd w Google Chrome.
 • Strony internetowe należące do zablokowanych kategorii mogą pozostać odblokowane w Google Chrome, jeśli użytkownik otworzy je z aplikacji innych firm, na przykład, z aplikacji klienta IM. Ten problem jest związany z działaniem usługi dostępności z funkcją Kart niestandardowych w Chrome.
 • Zabronione strony internetowe mogą pozostać odblokowane w przeglądarce internetowej Samsung Internet Browser, jeśli użytkownik otworzy je w tle z poziomu menu kontekstowego lub z poziomu aplikacji innych firm, na przykład, z aplikacji klienta IM.
 • Kaspersky Endpoint Security for Android musi być ustawiony jako usługa Ułatwień dostępu w celu zapewnienia poprawnego działania Ochrony WWW.
 • Na niektórych urządzeniach Xiaomi należy przyznać uprawnienia "Wyświetlanie wyskakujących okien" i "Wyświetl wyskakujące okienka podczas pracy w tle", aby Ochrona WWW działała.
 • Podczas wprowadzania adresu strony internetowej w ustawieniach Ochrony WWW miej na uwadze następujące zasady:
  • W przypadku urządzeń z systemem Android określ adres w formacie wyrażeń regularnych (na przykład http:\/\/www\.przyklad\.com.*).
  • W przypadku urządzeń iOS MDM określ protokół przesyłania danych HTTP lub HTTPS (na przykład: http://www.example.com).
 • Dozwolone strony internetowe mogą być blokowane w przeglądarce Samsung Internet Browser, w trybie Ochrony WWW o nazwie Dozwolone są jedynie strony internetowe znajdujące się na liście po odświeżeniu strony. Strony internetowe są blokowane, jeśli wyrażenie regularne zawiera ustawienia zaawansowane (na przykład ^https?:\/\/example\.com\/pictures\/). Zalecane jest stosowanie wyrażeń regularnych bez dodatkowych ustawień (na przykład ^https?:\/\/example\.com).

Znane problemy w działaniu funkcji Anti-Theft

 • W celu terminowego dostarczania poleceń na urządzenia z systemem Android aplikacja korzysta z usługi Firebase Cloud Messaging (FCM). Jeśli usługa FCM nie jest skonfigurowana, polecenia będą dostarczane do urządzenia tylko podczas synchronizacji z Kaspersky Security Center zgodnie z terminarzem zdefiniowanym w zasadzie, na przykład, co 24 godziny.
 • Aby zablokować urządzenie, Kaspersky Endpoint Security for Android musi być ustawiony jako administrator urządzenia.
 • Aby zablokować urządzenia z systemem Android 7.0 lub nowszym, Kaspersky Endpoint Security for Android musi być ustawiony jako funkcja dostępności.
 • Na niektórych urządzeniach polecenie Anti-Theft może się nie uruchomić, jeśli tryb Oszczędzania baterii jest włączony na urządzeniu. Ten problem został potwierdzony na urządzeniu Alcatel 5080X.
 • Aby zlokalizować urządzenia działające pod kontrolą systemu Android 10.0 lub nowszego użytkownik musi nadać uprawnienie "Cały czas".
 • Aby wykonać zdjęcie złodziejowi przy pomocy urządzeń z systemem Android 11.0 lub nowszym użytkownik musi nadać uprawnienie "Podczas używania aplikacji", aby uzyskać dostęp do aparatu.

Znane problemy w działaniu Kontroli aplikacji

 • Kaspersky Endpoint Security for Android musi być ustawiony jako usługa Ułatwień dostępu w celu zapewnienia poprawnego działania Kontroli aplikacji.
 • Aby Kontrola aplikacji (kategorie aplikacji) działała, musisz włączyć korzystanie z Kaspersky Security Network. Kontrola aplikacji określa kategorię aplikacji na podstawie danych dostępnych w KSN. Aby korzystać z KSN, urządzenie mobilne musi być połączone z internetem. W Kontroli aplikacji możesz dodawać pojedyncze aplikacje do list zablokowanych i dozwolonych aplikacji. W takim przypadku KSN nie jest wymagany.
 • Podczas konfigurowania Kontroli aplikacji zalecane jest odznaczenie pola Blokuj aplikacje systemowe. Blokowanie aplikacji systemowych może powodować problemy z działaniem urządzenia.

Znane problemy podczas konfigurowania poczty e-mail

 • Zdalna konfiguracja skrzynki pocztowej jest dostępna tylko na następujących urządzeniach:
  • Urządzenia iOS MDM.
  • Urządzenia Samsung (Exchange ActiveSync).
  • Urządzenia z systemem Android z zainstalowanym klientem poczty TouchDown.

   W poprzednich wersjach Kaspersky Endpoint Security for Android możesz użyć Kaspersky Security Center do zdalnego skonfigurowania ustawień profilu TouchDown na urządzeniu użytkownika. Wycofano obsługę TouchDown w Kaspersky Endpoint Security for Android Service Pack 4. Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy technicznej Symantec.

   Po zaktualizowaniu wtyczki zarządzającej Kaspersky Endpoint Security for Android, ustawienia TouchDown w zasadzie są ukryte, ale zapisane. Jeśli nowe urządzenia zostaną podłączone, ustawienia TouchDown zostaną skonfigurowane po zastosowaniu zasady.

   Po zmodyfikowaniu i zapisaniu zasady, ustawienia TouchDown zostaną usunięte. Ustawienia TouchDown na urządzeniach użytkownika zostaną wyczyszczone po zastosowaniu zasady.

Znane problemy podczas konfigurowania mocy hasła odblokowującego urządzenie

 • Na urządzeniach z Androidem 10.0 lub nowszym Kaspersky Endpoint Security przetwarza wymagania dotyczące mocy hasła na jedną z wartości systemowych: średnią lub wysoką.

  Jeśli wymagana długość hasła wynosi od 1 do 4 symboli, aplikacja prosi użytkownika o ustawienie hasła o średniej mocy. Musi być numeryczne (PIN) bez powtarzających się lub uporządkowanych (np. 1234) sekwencji lub alfanumeryczne. Kod PIN lub hasło musi mieć co najmniej 4 znaki.

  Jeśli wymagana długość hasła to 5 lub więcej symboli, aplikacja prosi użytkownika o ustawienie silnego hasła. Musi być numeryczne (PIN) bez powtarzających się lub uporządkowanych sekwencji lub alfanumeryczne (hasło). Kod PIN musi mieć co najmniej 8 cyfr; hasło musi mieć co najmniej 6 znaków.

 • Na urządzeniach z Androidem 10.0 lub nowszym odciskiem palca do odblokowywania ekranu można zarządzać tylko w przypadku profilu roboczego.
 • Jeśli na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 7.1.1 hasło odblokowujące nie spełnia firmowych wymagań bezpieczeństwa (Kontrola zgodności), aplikacja systemowa Ustawienia może działać niepoprawnie, gdy zostanie podjęta próba zmiany hasła odblokowującego z poziomu Kaspersky Endpoint Security for Android. Ten problem jest spowodowany przez znany błąd w Android 7.1.1. W tym przypadku, aby zmienić hasło odblokowujące, użyj tylko aplikacji systemowej Ustawienia.
 • Na niektórych urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 6.0 lub nowszego może wystąpić błąd podczas wprowadzania hasła odblokowującego ekran, gdy dane na urządzeniu są zaszyfrowane. Ten problem dotyczy określonych funkcji usługi dostępności z oprogramowaniem fabrycznym MIUI.

Znane problemy podczas konfigurowania Wi-Fi

 • Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android w wersji 8.0 lub nowszego, nie można ponownie zdefiniować ustawień serwera proxy dla Wi-Fi przy użyciu zasady. Jednakże możesz ręcznie skonfigurować ustawienia serwera proxy dla sieci Wi-Fi na urządzeniu mobilnym.

Znane problemy podczas konfigurowania APN

 • Zdalna konfiguracja APN jest dostępna tylko na urządzeniach iOS MDM lub urządzeniach Samsung.
 • Skonfiguruj APN dla urządzeń iOS MDM w sekcji Komunikacja przez sieci komórkowe. Sekcja APN jest przestarzała. Przed skonfigurowaniem ustawień APN upewnij się, że pole Zastosuj na urządzeniu w sekcji APN jest odznaczone.

Znane problemy z Zaporą sieciową

 • Korzystanie z Zapory sieciowej jest dostępne tylko na urządzeniach Samsung.

Znane problemy podczas konfigurowania VPN

 • Zdalna konfiguracja VPN jest dostępna tylko na następujących urządzeniach:
  • Urządzenia iOS MDM.
  • Urządzenia Samsung.

Znane problemy podczas pracy z kontenerami

 • W Kaspersky Security for Mobile Service Pack 3 Maintenance Release 2 nie ma już obsługi tworzenia kontenerów dla aplikacji mobilnych. Jednakże kontenery, które zostały utworzone we wcześniejszych wersjach aplikacji, mogą zostać dodane na urządzeniach Android.
 • Aby zainstalować aplikacje z kontenera, na urządzeniu mobilnym użytkownika należy zezwolić na instalację aplikacji z nieznanych źródeł. Szczegóły dotyczące instalowania aplikacji bez Google Play można znaleźć w pomocy Android.
 • Konteneryzacja aplikacji nie jest obsługiwana na urządzeniach z systemem Android dla aplikacji, które zawierają więcej niż 65 536 metod (multidex configuration).

Znane problemy z ochroną dezinstalacji aplikacji

 • Kaspersky Endpoint Security for Android musi być ustawiony jako administrator urządzenia.
 • Aby chronić aplikację przed usunięciem na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 7.0 lub nowszego, Kaspersky Endpoint Security for Android musi być ustawiony jako usługa funkcji Dostępności.
 • Na niektórych urządzeniach Xiaomi i Huawei, ochrona przed usunięciem Kaspersky Endpoint Security for Android nie działa. Ten problem jest spowodowany przez specyficzne funkcje oprogramowania fabrycznego MIUI 7 i 8 na urządzeniach Xiaomi i oprogramowania fabrycznego EMUI na urządzeniach Huawei.

Znane problemy podczas konfigurowania ograniczeń urządzenia

 • Na urządzeniach z Androidem 10.0 lub nowszym blokowanie korzystania z sieci Wi-Fi nie jest obsługiwane.
 • Na urządzeniach z systemem Android 10.0 lub nowszym nie można całkowicie zabronić korzystania z aparatu.
 • Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 11 lub nowszego, Kaspersky Endpoint Security for Android musi być ustawiony jako funkcja ułatwień dostępu. Kaspersky Endpoint Security for Android wyświetli pytanie o ustawienie aplikacji jako usługę funkcji Dostępności poprzez Kreator wstępnej konfiguracji. Użytkownik może pominąć ten krok lub wyłączyć tę usługę w ustawieniach urządzenia w późniejszym czasie. W takim przypadku nie będzie można ograniczyć korzystania z aparatu.

Znane problemy podczas wysyłania poleceń na urządzenia mobilne

 • Na urządzeniach z systemem Android 12 lub nowszym, jeśli użytkownik przyznał uprawnienie "Użyj przybliżonej lokalizacji", aplikacja Kaspersky Endpoint Security for Android najpierw spróbuje uzyskać dokładną lokalizację urządzenia. Jeśli to się nie powiedzie, przybliżona lokalizacja urządzenia zostanie zwrócona tylko wtedy, gdy została odebrana nie więcej niż 30 minut wcześniej. W przeciwnym razie polecenie Zlokalizuj urządzenie nie powiedzie się.

Znane problemy z profilem roboczym Android

 • Jeśli tworzysz profil roboczy Androida przy użyciu zasady, użytkownik musi przyznać uprawnienie "Zezwól na dostęp do zarządzania wszystkimi plikami" dla rozwiązania Kaspersky Endpoint Security for Android, które jest zainstalowane na urządzeniach z systemem Android 11 lub nowszym i jest powiązane z profilem roboczym.

Znane problemy z określonymi urządzeniami

 • Na niektórych urządzeniach (na przykład Huawei, Meizu i Xiaomi) konieczne jest przyznanie aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android uprawnienia do autostartu lub ręczne dodanie jej do listy aplikacji uruchamianych w momencie uruchamiania systemu operacyjnego. Jeśli aplikacja nie została dodana do listy, Kaspersky Endpoint Security for Android przestaje wykonywać wszystkie swoje funkcje po ponownym uruchomieniu urządzenia mobilnego. Ponadto, jeśli urządzenie zostało zablokowane, nie można użyć polecenia odblokowania urządzenia. Możesz odblokować urządzenie tylko za pomocą jednorazowego kodu odblokowującego.
 • Na niektórych urządzeniach (na przykład Meizu i Asus) z Androidem 6.0 lub nowszym, po zaszyfrowaniu danych i ponownym uruchomieniu urządzenia z systemem Android, musisz wprowadzić hasło numeryczne, aby odblokować urządzenie. Jeśli użytkownik używa hasła graficznego do odblokowania urządzenia, należy przekonwertować hasło graficzne na hasło numeryczne. Więcej informacji na temat konwertowania wzoru na hasło numeryczne można znaleźć na stronie działu pomocy technicznej producenta urządzenia mobilnego. Ten problem jest związany z działaniem usługi Ułatwień dostępu.
 • Na niektórych urządzeniach Huawei z systemem Android 5.Х, po ustawieniu Kaspersky Endpoint Security for Android jako funkcji dostępności może pojawić się niepoprawny komunikat o braku odpowiednich uprawnień. Aby ukryć ten komunikat, włącz aplikację jako aplikację chronioną w ustawieniach urządzenia.
 • Na niektórych urządzeniach Huawei z Androidem 5.X lub 6.X, gdy tryb Oszczędzania baterii jest włączony dla Kaspersky Endpoint Security for Android, użytkownik może ręcznie zakończyć aplikację. Urządzenie użytkownika nie będzie już jednak chronione. Ten problem jest spowodowany działaniem niektórych funkcji oprogramowania Huawei. Aby przywrócić ochronę urządzenia, ręcznie uruchom Kaspersky Endpoint Security for Android. Zalecane jest wyłączenie trybu oszczędzania baterii dla Kaspersky Endpoint Security for Android w ustawieniach urządzenia.
 • Na urządzeniach Huawei z oprogramowaniem fabrycznym EMUI z systemem Android 7.0 użytkownik może ukryć powiadomienie dotyczące stanu ochrony Kaspersky Endpoint Security for Android. Ten problem jest spowodowany działaniem niektórych funkcji oprogramowania Huawei.
 • Na niektórych urządzeniach Xiaomi, podczas ustawiania długości hasła na więcej niż 5 znaków w zasadzie, użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła odblokowania ekranu zamiast kodu PIN. Nie można ustawić kodu PIN, który ma więcej niż 5 znaków. Ten problem jest spowodowany działaniem niektórych funkcji oprogramowania Xiaomi.
 • Na urządzeniach Xiaomi z oprogramowaniem fabrycznym MIUI działającym pod kontrolą systemu Android 6.0, ikona programu Kaspersky Endpoint Security for Android może zostać ukryta na pasku stanu. Ten problem jest spowodowany działaniem niektórych funkcji oprogramowania Xiaomi. Zaleca się zezwolenie na wyświetlanie ikon powiadomień w ustawieniach powiadomień.
 • Na niektórych urządzeniach Nexus z systemem Android 6.0.1 nie można nadać uprawnień niezbędnych do poprawnego działania z poziomu kreatora wstępnej konfiguracji programu Kaspersky Endpoint Security for Android. Ten problem jest spowodowany przez dobrze znaną wadę poprawki zabezpieczeń dla Androida firmy Google. Aby zapewnić poprawne działanie, wymagane uprawnienia muszą zostać przyznane ręcznie w ustawieniach urządzenia.
 • Na pewnych urządzeniach Samsung działających pod kontrolą systemu Android 7.0 lub nowszego, jeśli użytkownik spróbuje skonfigurować nieobsługiwane metody odblokowania urządzenia (na przykład, wzór), urządzenie może zostać zablokowane, gdy spełnione będą następujące warunki: włączona jest ochrona przed dezinstalacją Kaspersky Endpoint Security for Android oraz ustawione są wymagania wobec siły hasła odblokowującego ekran. Aby odblokować urządzenie, należy wysłać specjalne polecenie na urządzenie.
 • Na niektórych urządzeniach Samsung niemożliwe jest zablokowanie użycia odcisku palca do odblokowania urządzenia.
 • Ochrona WWW nie może zostać włączona na niektórych urządzeniach Samsung, jeśli urządzenie jest połączone z siecią 3G/4G, posiada włączony tryb oszczędzania baterii i ogranicza zużycie danych w tle. Zaleca się wyłączenie funkcji ograniczającej procesy w tle w ustawieniach oszczędzania baterii.
 • Na niektórych urządzeniach Samsung, jeśli hasło odblokowujące nie jest zgodne z firmowymi wymaganiami bezpieczeństwa, Kaspersky Endpoint Security for Android nie blokuje użycia odcisku palca do odblokowania ekranu.
 • Po wykonaniu poleceń Anti-Theft (takich jak Lokalizacja, Blokada urządzenia, Odblokuj i Zrób zdjęcie (mugshot)), certyfikat ogólny i certyfikat VPN mogą zostać usunięte na niektórych urządzeniach Samsung. Aby móc kontynuować, należy ponownie zainstalować certyfikaty. Ten problem pojawia się z powodu standardu bezpieczeństwa Mobile Device Fundamentals Protection Profile (MDFPP).
 • Na niektórych urządzeniach Honor i Huawei nie można ograniczyć korzystania z Bluetooth. Jeśli Kaspersky Endpoint Security for Android spróbuje ograniczyć korzystanie z Bluetooth, system operacyjny wyświetli powiadomienie zawierające opcje odrzucenia lub zezwolenia na to ograniczenie. Użytkownik może odrzucić to ograniczenie i kontynuować korzystanie z Bluetooth.
 • Na niektórych urządzeniach Samsung, po zainstalowaniu lub aktualizacji Kaspersky Endpoint Security z autonomicznego pakietu instalacyjnego, aktywacja profilu KNOX MDM jest niedostępna.
 • Na urządzeniach Blackview użytkownik może wyczyścić pamięć aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android. W rezultacie ochrona i zarządzanie urządzeniem są wyłączone, wszystkie zdefiniowane ustawienia stają się nieskuteczne, a aplikacja Kaspersky Endpoint Security for Android zostaje usunięta z funkcji ułatwień dostępu. Dzieje się tak, ponieważ urządzenia tego dostawcy zapewniają dostosowaną aplikację Ostatnie ekrany z podwyższonymi uprawnieniami. Ta aplikacja może nadpisać ustawienia Kaspersky Endpoint Security for Android i nie można jej zastąpić, ponieważ jest częścią systemu operacyjnego Android.
 • Na niektórych urządzeniach z systemem Android 11 aplikacja Kaspersky Endpoint Security for Android ulega awarii natychmiast po uruchomieniu. Ten problem jest spowodowany przez znany błąd w Android 11.

Znane problemy związane z działaniem aplikacji w systemie Android 13

 • W systemie Android 13 użytkownik może wstrzymać działanie Kaspersky Endpoint Security w tle za pomocą menedżera zadań usług na pierwszym planie. Jest to spowodowane przez znany problem w systemie Android 13.
 • W systemie Android 13 uprawnienie do wysyłania powiadomień jest wymagane podczas rozpoczęcia wstępnej konfiguracji aplikacji. Jest to spowodowane specyfiką systemu operacyjnego Android 13.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.