Plik AppConfig

21 marca 2024

ID 155920

Plik konfiguracyjny jest generowany do skonfigurowania aplikacji w konsoli EMM. Ustawienia aplikacji w pliku konfiguracyjnym przedstawiono w poniższej tabeli.

Konfigurowanie ustawień pliku

Klucz konfiguracji

Opis

Typ

Wartość

Domyślna wartość

LicenseActivationCode

Kod aktywacyjny aplikacji

String

Kod aktywacyjny aplikacji składający się z dwudziestu łacińskich liter i cyfr. Aby aktywować aplikację kodem aktywacyjnym, potrzebny jest dostęp do internetu w celu nawiązania połączenia z serwerami aktywacji Kaspersky.

Jeśli pozostawisz to pole puste, aplikacja zostanie aktywowana przy użyciu licencji testowej. Okres ważności licencji testowej wynosi 30 dni. Po wygaśnięciu licencji testowej, wszystkie funkcje aplikacji mobilnej Kaspersky Endpoint Security for Android zostają wyłączone. Aby kontynuować korzystanie z aplikacji, musisz zakupić licencję komercyjną.

 

EulaAcceptanceConfirmationV1

<Odnośnik do Umowy licencyjnej>

Choice

To ustawienie jest dostępne tylko dla VMware AirWatch.

Accepted – Potwierdzam, że w pełni przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję warunki niniejszej Umowy licencyjnej.

Declined – Nie akceptuję warunków i postanowień tej Umowy Licencyjnej.

Aby zaakceptować warunki Umowy licencyjnej dla wszystkich urządzeń mobilnych, potrzebny jest dostęp do internetu w celu nawiązania połączenia z serwerami Kaspersky.

Jeśli wybierzesz opcję Declined, aplikacja wyświetli pytanie o zaakceptowanie warunków Umowy licencyjnej. Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą zaakceptować warunki w Kreatorze wstępnej konfiguracji.

 

EulaAcceptanceCodeV1

Kod Umowy licencyjnej

String

Te ustawienia są dostępne tylko dla VMware AirWatch.

Użyj EulaAcceptanceCodeV1, jeśli chcesz zaakceptować pojedynczą Umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA). Użyj EulaAcceptanceCodesV2, jeśli chcesz zaakceptować kilka umów EULA w tym samym czasie. Pole EulaAcceptanceCodesV2 musi zawierać rozdzieloną średnikami listę kodów EULA: "<EULAid1>;<EULAid2>;<EULAid3>;...".

Kod Umowy licencyjnej znajduje się w Umowie licencyjnej.

W celu poznania kodu Umowy licencyjnej:

 1. Skopiuj link Umowy licencyjnej (EulaAcceptanceConfirmationV1) z konsoli EMM.
 2. Wklej odnośnik w przeglądarce.

  Zostanie otwarta Umowa licencyjna.

 3. Przeczytaj warunki tej Umowy licencyjnej i odszukaj kod Umowy licencyjnej.

  Aby zaakceptować warunki Umowy licencyjnej dla wszystkich urządzeń mobilnych, potrzebny jest dostęp do internetu w celu nawiązania połączenia z serwerami Kaspersky.

Jeśli pozostawisz pola puste, aplikacja wyświetli pytanie o zaakceptowanie warunków Umowy licencyjnej. Użytkownik urządzenia mobilnego może zaakceptować warunki w Kreatorze wstępnej konfiguracji.

Jeśli określisz wartości obu pól, warunki wszystkich zawartych w nich umów EULA zostaną zaakceptowane.

 

EulaAcceptanceCodesV2

Kody Umowy licencyjnej

String

 

KscServer

Port i adres Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center

String

Nazwa DNS lub adres IP Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center i numer portu. Wprowadź adres w następujący sposób: <adres serwera>:<port>. Jeśli wprowadzisz adres serwera bez określania portu, aplikacja użyje domyślnego portu 13292.

<adres serwera>:13292

DisableNotification

Przed nawiązaniem połączenia z Kaspersky Security Center wyłącz powiadomienia aplikacji.

Boolean

True – Kaspersky Endpoint Security for Android ukrywa wszystkie powiadomienia aplikacji. Kaspersky Endpoint Security for Android ukrywa powiadomienia, dopóki urządzenie nie nawiąże połączenia z Kaspersky Security Center. Po nawiązaniu połączenia, aplikacja wyświetli wszystkie powiadomienia. Możesz wyłączyć pewne powiadomienia aplikacji w ustawieniach zasady.

Nie wyłączaj powiadomień aplikacji, jeśli nie korzystasz z Kaspersky Security Center. Może to spowodować, że użytkownik nie będzie otrzymywał powiadomień o wygaśnięciu licencji. W tym przypadku aplikacja przestanie wykonywać swoje funkcje.

False – Kaspersky Endpoint Security for Android wyświetla wszystkie powiadomienia aplikacji.

False

ScanScheduleType

Tryb uruchamiania skanowania

Choice

AfterUpdate – uruchomienie skanowania antywirusowego po aktualizacji bazy danych. Aplikacja aktualizuje antywirusowe bazy danych zgodnie z określonym terminarzem (UpdateScheduleType).

Daily – uruchamianie skanowania antywirusowego raz dziennie. Skonfiguruj czas rozpoczęcia skanowania (ScanScheduleTime).

Weekly – uruchamianie skanowania antywirusowego raz w tygodniu. Wybierz dzień tygodnia, aby rozpocząć skanowanie antywirusowe (ScanScheduleDay) i skonfiguruj czas (ScanScheduleTime).

Off – automatyczne uruchamianie skanowania antywirusowego jest wyłączone.

Niezależnie od ustawionej wartości użytkownik urządzenia może ręcznie uruchomić skanowanie antywirusowe.

AfterUpdate

ScanScheduleDay

Dzień skanowania

Choice

Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday

Możesz wybrać tylko jedną wartość dla tego ustawienia.

Monday

ScanScheduleTime

Czas skanowania

String

Czas można wyświetlić w formacie 24-godzinnym (na przykład 13:00) lub 12-godzinnym (na przykład 10:30 P.M.).

8:00

ScanScheduleLock

Zablokuj konfigurację trybu uruchamiania skanowania

Boolean

True – użytkownik nie może uzyskać dostępu do ustawień trybu uruchamiania skanowania antywirusowego w ustawieniach aplikacji.

False – użytkownik może skonfigurować tryb uruchamiania skanowania antywirusowego i, na przykład, wyłączyć autostart skanowania antywirusowego.

True

ScanOnlyExecutableFiles

Rodzaje plików do skanowania (skanowanie antywirusowe)

Choice

AllFiles – skanuj wszystkie pliki.

OnlyExecutables – skanuj tylko pliki wykonywalne. Pliki wykonywalne to pliki z rozszerzeniami .apk (.zip), .dex lub .so.

W Kaspersky Endpoint Security for Android Service Pack 4 Maintenance Release 1 nie możesz włączyć skanowania tylko plików wykonywalnych.

AllFiles

ScanArchives

Skanuj archiwa bez rozpakowywania

Boolean

True – aplikacja rozpakowuje archiwa i skanuje ich zawartość.

False – aplikacja skanuje tylko pliki archiwum.

Aplikacja skanuje tylko archiwa z rozszerzeniem .zip (.apk).

W Kaspersky Endpoint Security for Android Service Pack 4 Maintenance Release 1 nie możesz wyłączyć skanowania zawartości archiwów.

True

ScanActionOnThreatFound

Działania dotyczące wykrywania zagrożeń (Skanowanie antywirusowe)

Choice

Quarantine – aplikacja umieszcza wykryte obiekty w Kwarantannie. Kwarantanna przechowuje pliki w archiwum, więc nie mogą one uszkodzić urządzenia. Kwarantanna umożliwia usunięcie lub przywrócenie plików, które zostały przeniesione do odizolowanego magazynu.

Delete – aplikacja usuwa wykryte obiekty.

Skip – aplikacja pozostawia wykryte obiekty w niezmienionej postaci. Jeśli wykryte obiekty zostaną pominięte, Kaspersky Endpoint Security for Android ostrzeże użytkownika o problemach z ochroną urządzenia. Gdy nastąpi próba uzyskania dostępu do obiektu na urządzeniu (np. Próba jego skopiowania lub otwarcia), aplikacja blokuje dostęp do obiektu.

AskUser – aplikacja prosi użytkownika o wybranie akcji dla każdego wykrytego obiektu: pomiń, poddaj kwarantannie lub usuń. Po wykryciu wielu obiektów użytkownik może zastosować wybraną akcję do wszystkich obiektów.

Informacje o wykrytych zagrożeniach i podjętych działaniach są rejestrowane w raportach aplikacji.

Kwarantanna

ScanLock

Blokuj konfigurację ustawień skanowania

Boolean

True – następujące ustawienia skanowania nie są dostępne dla użytkownika w ustawieniach aplikacji: typ plików do skanowania, skanowanie archiwów i działanie podjęte po wykryciu zagrożenia.

False – użytkownik może skonfigurować ustawienia skanowania i, na przykład, wybrać akcję Skip dla wykrytych zagrożeń.

True

ScanAndProtectionAdwareRiskware

Blokuj oprogramowanie reklamowe, autodialery i aplikacje, które mogą być wykorzystywane przez przestępców do uszkodzenia urządzenia i danych użytkownika

Boolean

True – aplikacja wykrywa adware i inne aplikacje, które mogą być użyte przez przestępców do uszkodzenia urządzenia użytkownika i jego danych.

False – aplikacja pomija adware i inne aplikacje, które mogą być użyte przez przestępców do uszkodzenia urządzenia użytkownika i jego danych.

True

ProtectionMode

Tryb Ochrony w czasie rzeczywistym

Choice

Recommended – aplikacja skanuje tylko nowe aplikacje zaraz po ich zainstalowaniu, a także pliki z folderu Pobrane.

Extended – aplikacja skanuje wszystkie pliki, które użytkownik otwiera, modyfikuje, kopiuje, uruchamia i zapisuje na urządzeniu. Aplikacja skanuje również nowe aplikacje i pliki z folderu Pobrane.

Disabled – Ochrona w czasie rzeczywistym jest wyłączona.

Zalecana

UseKsnMode

Tryb Kaspersky Security Network

Choice

Recommended – aplikacja wymienia dane z Kaspersky Security Network (KSN). Kaspersky Endpoint Security for Android używa KSN do ochrony urządzenia przed zagrożeniami w czasie rzeczywistym (Ochrona w chmurze) oraz do działania Ochrony WWW w internecie.

Extended – aplikacja wymienia dane z Kaspersky Security Network i wysyła również do Laboratorium antywirusowego statystyki działania z Kaspersky Endpoint Security for Android. Te informacje umożliwiają śledzenie zagrożeń w czasie rzeczywistym. Żadne dane osobowe nie są gromadzone, przetwarzane ani przechowywane przez usługi KSN.

Disabled – aplikacja nie korzysta z danych z Kaspersky Security Network. Nie można włączyć Ochrony WWW (EnableWebFilter). Komponent Ochrona w chmurze nie jest dostępny dla Antywirusa.

Zalecana

ProtectScanOnlyExecutableFiles

Rodzaje plików do skanowania (ochrona w czasie rzeczywistym)

Boolean

AllFiles – skanuj wszystkie pliki.

OnlyExecutables – skanuj tylko pliki wykonywalne. Pliki wykonywalne to pliki z rozszerzeniami .apk (.zip), .dex lub .so.

W Kaspersky Endpoint Security for Android Service Pack 4 Maintenance Release 1 nie możesz włączyć skanowania tylko plików wykonywalnych.

AllFiles

ProtectionActionOnThreatFound

Działania podejmowane po wykryciu zagrożeń (ochrona w czasie rzeczywistym)

Choice

Quarantine – aplikacja umieszcza wykryte obiekty w Kwarantannie. Kwarantanna przechowuje pliki w archiwum, więc nie mogą one uszkodzić urządzenia. Kwarantanna umożliwia usunięcie lub przywrócenie plików, które zostały przeniesione do odizolowanego magazynu.

Delete – aplikacja usuwa wykryte obiekty.

Skip – aplikacja pozostawia wykryte obiekty w niezmienionej postaci. Jeśli wykryte obiekty zostaną pominięte, Kaspersky Endpoint Security for Android ostrzeże użytkownika o problemach z ochroną urządzenia. Jeśli zostanie podjęta próba uzyskania dostępu do obiektu na urządzeniu (np. Próba jego skopiowania lub otwarcia), aplikacja blokuje dostęp do obiektu.

Informacje o wykrytych zagrożeniach i podjętych działaniach są rejestrowane w raportach aplikacji.

Kwarantanna

ProtectionLock

Zablokuj konfigurację ustawień ochrony w czasie rzeczywistym

Boolean

True – następujące ustawienia ochrony w czasie rzeczywistym nie są dostępne dla użytkownika w ustawieniach aplikacji: tryb ochrony w czasie rzeczywistym, typy plików do skanowania oraz akcja, która ma zostać podjęta po wykryciu zagrożenia.

False – użytkownik może skonfigurować ustawienia ochrony w czasie rzeczywistym i, na przykład, wybrać akcję Skip dla wykrytych zagrożeń.

True

UpdateScheduleType

Tryb uruchamiania aktualizacji baz danych

Choice

Daily – sprawdzaj dostępność nowych antywirusowych baz danych i pobieraj je na urządzenia raz dziennie. Skonfiguruj czas rozpoczęcia aktualizacji bazy danych (UpdateScheduleTime).

Weekly – sprawdzaj dostępność nowych antywirusowych baz danych i pobieraj je na urządzenia raz w tygodniu. Wybierz dzień tygodnia, aby rozpocząć aktualizację bazy danych (UpdateScheduleDay) i skonfiguruj czas (UpdateScheduleTime).

Off – automatyczna aktualizacja antywirusowych baz danych jest wyłączona.

Niezależnie od ustawionej wartości użytkownik urządzenia może ręcznie uruchomić aktualizację antywirusowych baz danych.

Codziennie

UpdateScheduleDay

Dzień uruchomienia aktualizacji baz danych

Choice

Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday

Możesz wybrać tylko jedną wartość dla tego ustawienia.

Monday

UpdateScheduleTime

Czas uruchomienia aktualizacji baz danych

String

Czas można wyświetlić w formacie 24-godzinnym (na przykład 13:00) lub 12-godzinnym (na przykład 10:30 P.M.).

8:00

UpdateScheduleLock

Blokuj konfigurację trybu uruchamiania aktualizacji baz danych

Boolean

True – użytkownik nie może uzyskać dostępu do ustawień trybu uruchamiania aktualizacji baz danych w ustawieniach aplikacji.

False – użytkownik może skonfigurować tryb uruchamiania aktualizacji baz danych i, na przykład, wyłączyć automatyczne uruchamianie aktualizacji baz danych.

True

AllowUpdateInRoaming

Aktualizacja baz danych podczas roamingu

Boolean

True – aplikacja pobiera antywirusowe bazy danych, jeśli urządzenie znajduje się w strefie roamingu. Aplikacja pobiera antywirusowe bazy danych zgodnie z określonym terminarzem (UpdateScheduleType).

False – aplikacja nie pobiera antywirusowych baz danych, jeśli urządzenie znajduje się w sieci domowej.

False

EnableWebFilter

Ochrona WWW

Boolean

True – aplikacja używa komponentu Ochrona WWW do blokowania szkodliwych i phishingowych stron internetowych. Ochrona WWW obsługuje tylko przeglądarkę Google Chrome.

Szkodliwe i phishingowe strony internetowe wykorzystujące protokół HTTPS mogą pozostać niezablokowane, jeśli domena jest zaufana. Jeśli domena jest niezaufana, Ochrona WWW zablokuje szkodliwe i phishingowe strony internetowe.

False – ochrona przed szkodliwymi i phishingowymi stronami internetowymi jest wyłączona.

W celu zapewnienia działania komponentu Ochrona WWW muszą być spełnione następujące warunki:

 • Użytkownicy urządzeń akceptują Politykę prywatności i Oświadczenie dotyczące modułu Ochrona WWW w Kreatorze wstępnej konfiguracji lub w ustawieniach aplikacji.
 • Serwer proxy jest skonfigurowany w ustawieniach przeglądarki:

  ProxyMode = "fixed_servers"

  ProxyServer = "127.0.0.1:3128"

  DisableSpdy = true

  DataCompressionProxyEnabled = false

  Konfiguracja serwera proxy może różnić się w zależności od wersji Google Chrome. Więcej informacji dotyczących konfigurowania Google Chrome można znaleźć na stronie Projektu Chromium.

  Po usunięciu aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android z urządzenia mobilnego, zresetuj ustawienia serwera proxy.

 • Korzystanie z KSN jest włączone w ustawieniach aplikacji: UseKsnMode = Recommended lub UseKsnMode = Extended.
 • Zalecane jest wybranie Google Chrome jako domyślnej przeglądarki w ustawieniach systemu operacyjnego.

False

EnableWebFilterLock

Blokuj konfigurację Ochrony WWW

Boolean

True – użytkownik nie może uzyskać dostępu do ustawień Ochrony WWW w ustawieniach aplikacji.

False – użytkownik może skonfigurować ustawienia Ochrony WWW, a także na przykład, wyłączyć ochronę przed szkodliwymi i phishingowymi stronami internetowymi.

True

UpdateServer

Adres serwera źródła uaktualnień baz danych

String

Adres serwera, na którym znajdują się uaktualnienia baz danych, na przykład, http://update.server.com.

Jeśli pozostawisz pole puste, Kaspersky Endpoint Security for Android będzie korzystał z serwerów aktualizacji baz danych Kaspersky.

 

AllowGoogleAnalytics

Wysyłanie danych do usług Google Analytics for Firebase, SafetyNet Attestation, Firebase Performance Monitoring i Crashlytics

Boolean

True – aplikacja automatycznie wysyła dane dotyczące działania Kaspersky Endpoint Security for Android do usług Google Analytics for Firebase, SafetyNet Attestation, Firebase Performance Monitoring i Crashlytics. Te dane są niezbędne do udoskonalenia działania aplikacji i przeanalizowania zadowolenia użytkownika. Dane są przesyłane do usług Google Analytics for Firebase, SafetyNet Attestation, Firebase Performance Monitoring i Crashlytics poprzez bezpieczne połączenie. Ochrona i dostęp do danych są regulowane zgodnie z warunkami korzystania z usług Google Analytics for Firebase, SafetyNet Attestation, Firebase Performance Monitoring i Crashlytics.

False – wysyłanie danych do usług Google Analytics for Firebase, SafetyNet Attestation, Firebase Performance Monitoring i Crashlytics jest wyłączone.

True

KscDeviceNameTag

Znacznik nazwy urządzenia dla Kaspersky Security Center

String

To ustawienie jest dostępne tylko dla VMware AirWatch.

Znacznik zostanie dodany do nazwy urządzenia w Kaspersky Security Center. Spacja oddziela znacznik od nazwy urządzenia. Ułatwia to znalezienie i posortowanie urządzeń w Kaspersky Security Center.

 • {DeviceSerialNumber} – numer seryjny urządzenia.
 • {DeviceUid} – unikatowy identyfikator urządzenia (UDID).
 • {DeviceAssetNumber} – numer wyposażenia urządzenia. Ten numer jest tworzony wewnętrznie w obrębie organizacji.

Możesz dodać niektóre wartości (na przykład: {DeviceSerialNumber} {DeviceUid}).

Zalecamy użycie tylko tych wartości. VMware AirWatch obsługuje inne wartości, ale Kaspersky Endpoint Security nie może zagwarantować, że te wartości działają.

 

KscGroup

Nazwa grupy urządzeń

String

Możesz określić grupy urządzeń w konsoli EMM. Kiedy urządzenie zostanie podłączone do Kaspersky Security Center, zostanie automatycznie dodane do podfolderu w folderze Nieprzypisane urządzenia. Nazwa podfolderu będzie zgodna z nazwą grupy określoną w tym parametrze. Następnie można utworzyć reguły automatycznego przenoszenia urządzeń z podfolderów w folderze Nieprzypisane urządzenia do grup administracyjnych w folderze Zarządzane urządzenia.

Jeśli pozostawisz to pole puste, urządzenie zostanie automatycznie dodane do katalogu głównego w folderze Nieprzypisane urządzenia.

KES10

KscCorporateEmail

Poczta firmowa użytkownika

String

Możesz określić firmowy adres e-mail użytkownika w konsoli EMM. Te adresy e-mail będą wyświetlane w Kaspersky Security Center.

Wpisywany tekst musi być ważnym adresem e-mail. Pozostałe wartości są ignorowane.

 

KscDeviceName

Nazwa urządzenia w Kaspersky Security Center

String

To ustawienie jest dostępne tylko dla SOTI MobiControl.

Możesz określić nazwę urządzenia wyświetlaną w Kaspersky Security Center. Możesz wpisać dowolną nazwę lub użyć makra %DEVICENAME%, aby automatycznie pobrać nazwę urządzenia z konsoli SOTI MobiControl. Jeśli pozostawisz to pole puste, nazwa urządzenia zostanie wygenerowana zgodnie z formatem określonym w zasadach grupy Kaspersky Security Center.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.