Dodawanie urządzeń do KNOX Mobile Enrollment

21 marca 2024

ID 158031

Urządzenia można dodawać do konsoli KNOX Mobile Enrollment (KME) w następujący sposób:

 • Dostawca automatycznie dodaje urządzenia do konsoli KME po zakupie urządzeń.

  Wybierz tę metodę, jeśli Twoja organizacja współpracuje z oficjalnym dostawcą urządzeń Samsung.

 • Administrator instaluje aplikację KNOX Deployment z Google Play na swoim urządzeniu mobilnym i przenosi profil KNOX MDM na urządzenia użytkowników za pośrednictwem Bluetooth lub NFC (Near Field Communication). Po wdrożeniu profilu KNOX MDM urządzenie zostanie automatycznie dodane do konsoli KME.

  Wybierz tę metodę, jeśli urządzenia Samsung nie zostały zakupione od oficjalnego dostawcy.

Dodawanie urządzenia przez dostawcę

Oficjalny sprzedawca urządzeń Samsung jest zarejestrowany w Samsung KNOX. Listę oficjalnych dostawców można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Samsung. Dostawca automatycznie dodaje urządzenia w konsoli KME do konta Samsung natychmiast po zakupie urządzeń. Aby urządzenia zostały dodane przez sprzedawcę, musisz zarejestrować dostawcę w konsoli KME dla swojego konta Samsung. Będziesz potrzebować identyfikatora odsprzedawcy, aby dodać dostawcę urządzeń Samsung w konsoli KME. Aby otrzymać identyfikator odsprzedawcy, musisz wysłać żądanie do dostawcy. W żądaniu podaj swój identyfikator klienta KNOX.

W celu wyświetlenia swojego identyfikatora klienta KNOX:

 1. Zaloguj się do konsoli Samsung KNOXKNOX Mobile Enrollment.
 2. Wybierz sekcję Resellers.
 3. Twój identyfikator jest wyświetlany w polu KNOX client ID.

Po otrzymaniu odpowiedzi od dostawcy z identyfikatorem odsprzedawcy, zarejestruj dostawcę w konsoli KME. Przed zarejestrowaniem dostawcy można utworzyć profil KNOX MDM, aby profil mógł zostać automatycznie wdrożony podczas dodawania nowych urządzeń.

W celu zarejestrowania oficjalnego dostawcy w konsoli KME:

 1. Zaloguj się do konsoli Samsung KNOXKNOX Mobile Enrollment.
 2. Wybierz sekcję Resellers.
 3. Kliknij przycisk Register reseller.

  Spowoduje to otwarcie okna rejestracji dostawcy urządzenia.

 4. W polu Reseller ID wprowadź identyfikator otrzymany od oficjalnego dostawcy urządzeń Samsung.
 5. Jeśli utworzyłeś profil KNOX MDM, wybierz profil KNOX MDM w oknie rejestracji dostawcy.

  Po dodaniu nowych urządzeń, profil KNOX MDM jest instalowany automatycznie.

 6. Na liście Preferred download confirmation method wybierz metodę potwierdzenia dodania urządzenia dla dostawcy.
  • All downloads must be confirmed. Po dodaniu urządzenia przez sprzedawcę, musisz potwierdzić operację.
  • Automatically confirm all downloads of this reseller. Urządzenia dostawcy zostaną automatycznie dodane w konsoli KME.
 7. Kliknij OK.

Dostawca urządzeń Samsung zostanie dodany do listy dostawców w konsoli KME.

Po zakupie nowych urządzeń od oficjalnego dostawcy, aplikacja Kaspersky Endpoint Security for Android zostanie automatycznie zainstalowana na urządzeniach po podłączeniu urządzeń do internetu. Więcej informacji na temat pracy z KNOX Mobile Enrollment można znaleźć w podręczniku użytkownika KNOX Mobile Enrollment. Jeśli masz już listę urządzeń w konsoli KME, dodaj profil KNOX MDM z aplikacją KNOX MDM do urządzenia.

W celu dostarczenia profilu KNOX MDM na urządzenia:

 1. Zaloguj się do konsoli Samsung KNOXKNOX Mobile Enrollment.
 2. Wybierz DevicesAll devices.
 3. Wybierz urządzenia, na których chcesz zainstalować profil KNOX MDM.
 4. Kliknij przycisk Configure.

  Zostanie otwarte okno Device info.

 5. Na liście profili MDM wybierz profil KNOX MDM z aplikacją Kaspersky Endpoint Security for Android.
 6. W polu Tags wprowadź znaczniki grupowania i etykietowania urządzeń oraz optymalizacji wyszukiwania w konsoli KME.
 7. Wprowadź poświadczenia konta użytkownika urządzenia w polach User ID i Password.

  Dane konta są wymagane do otrzymania ogólnego certyfikatu. Identyfikator użytkownika i hasło muszą być zgodne z poświadczeniami konta użytkownika w Kaspersky Security Center (pełna nazwa i hasło we właściwościach konta użytkownika).

 8. Wybierz profil KNOX MDM dla pozostałych urządzeń.
 9. Kliknij przycisk Save.

Po podłączeniu urządzenia do internetu, użytkownik zostanie poproszony o zainstalowanie profilu KNOX MDM.

Dodawanie urządzenia za pośrednictwem aplikacji do wdrażania KNOX

Jeśli nie kupiłeś urządzenia Samsung od oficjalnego dostawcy, możesz dodać urządzenie do KNOX Mobile Enrollment przez Bluetooth lub NFC. Będzie to wymagało urządzenia mobilnego administratora, które będzie używane do dostarczania profili KNOX MDM na urządzenia mobilne użytkowników.

W celu dodania urządzenia przy użyciu aplikacji KNOX Deployment, muszą być spełnione następujące warunki:

 • W zależności od wybranego trybu dostawy, moduły Bluetooth lub NFC muszą być włączone na urządzeniach mobilnych.
 • Urządzenie mobilne musi być podłączone do internetu.

W celu dostarczenia profilu KNOX MDM przy użyciu aplikacji KNOX Deployment:

 1. Zainstaluj aplikację KNOX Deployment z Google Play na urządzeniu mobilnym administratora.
 2. Uruchom aplikację KNOX Deployment.
 3. Wprowadź dane uwierzytelniające swojego konta Samsung.
 4. W oknie KNOX Deployment skonfiguruj ustawienia wdrażania profilu KNOX MDM:
  • Wybierz profil KNOX MDM.
  • Wybierz tryb wdrażania: Bluetooth lub NFC.

   Korzystając z Bluetooth, możesz dodać profil KNOX MDM do kilku urządzeń naraz.

 5. Kliknij Start deployment:
  • Bluetooth. Na urządzeniu mobilnym użytkownika otwórz witrynę https://configure.samsungknox.com.

   Spowoduje to uruchomienie kreatora rejestracji urządzenia Samsung KNOX Device Registration Wizard. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

   Po zainstalowaniu profilu KNOX MDM, nowe urządzenie ze znacznikiem Bluetooth zostanie dodane do konsoli KME.

  • NFC. Zbliż urządzenie mobilne administratora do urządzenia mobilnego użytkownika i prześlij profil KNOX MDM.

   Na urządzeniu mobilnym użytkownika pojawi się monit o zainstalowanie profilu KNOX MDM. Nowe urządzenie ze znacznikiem NFC zostanie dodane do konsoli KME.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.