Nowości

21 marca 2024

ID 180199

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 46

 • Następujące nowe opcje zostały dodane do wtyczek dla Konsoli administracyjnej opartej na MMC:
  • Opcja określenia wersji dozwolonych aplikacji podczas tworzenia zasad Kontroli aplikacji dla urządzeń Android.
  • Opcja zabronienia zmieniania ustawień Bluetooth dla urządzeń iOS MDM.
 • Wprowadzono ogólne ulepszenia i poprawki błędów.

Kaspersky Security for iOS Technical Release 2

 • Dodano obsługę iOS 16.
 • Wprowadzono ogólne ulepszenia i poprawki błędów.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 44

 • Dodano obsługę Android 13.
 • Dla użytkowników konsoli SOTI MobiControl dodano opcję określenia nazwy urządzenia SOTI MobiControl w Kaspersky Security Center.
 • Wprowadzono ogólne ulepszenia i poprawki błędów.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 43

 • W systemie Android 12 lub nowszym, aplikacja Kaspersky Endpoint Security for Android wymaga uprawnienia do działania w tle.
 • W systemie Android 13, aplikacja Kaspersky Endpoint Security for Android wysyła monit o uprawnienia do wysyłania powiadomień.
 • Wprowadzono ogólne ulepszenia i poprawki błędów.

Kaspersky Security for iOS Technical Release 1

Nowa aplikacja Kaspersky Security for iOS jest przeznaczona do ochrony firmowych urządzeń z systemem iOS i oPadOS oraz zarządzania nimi. Aplikacja oferuje następujące kluczowe funkcje:

 • Ochrona przed zagrożeniami internetowymi.
 • Wykrywanie zdjęcia zabezpieczeń systemu.
 • Zarządzanie firmowymi urządzeniami za pomocą Kaspersky Security Center Web Console i Cloud Console.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 42

 • Ulepszenia interfejsu użytkownika w aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android.
 • Aplikacja Kaspersky Endpoint Security for Android wymaga teraz uprawnienia "Urządzenia Bluetooth w pobliżu" w systemie Android 12 lub nowszym, aby umożliwić administratorowi ograniczanie użycia funkcji Bluetooth.
 • Wprowadzono ogólne ulepszenia i poprawki błędów.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 41

 • Ulepszenia interfejsu użytkownika w aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android.
 • Ulepszenia interfejsu użytkownika w ustawieniach zasad wtyczki Kaspersky Security for Mobile (Policies) dla produktów Kaspersky Security Center Web Console i Cloud Console.
 • Wprowadzono ogólne ulepszenia i poprawki błędów.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 40

 • Wprowadzono ogólne ulepszenia i poprawki błędów.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 39

 • Dodano obsługę Android 12L.
 • Zaktualizowano następujące umowy i oświadczenia:
  • Umowa licencyjna
  • Oświadczenie Kaspersky Security Network
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych

  Pamiętaj, że administrator może zaakceptować nowe warunki umów i oświadczeń w Konsoli administracyjnej. To umożliwi pominięcie tego etapu dla użytkowników aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android na urządzeniach.

 • Wprowadzono ogólne ulepszenia i poprawki błędów.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 33

 • Podczas zarządzania aplikacją Kaspersky Endpoint Security for Android przy użyciu systemów EMM innych firm możesz teraz zaakceptować wiele umów licencyjnych użytkownika końcowego za pomocą jednego polecenia.
 • Nie potrzebujesz już klucza do aktywacji Samsung KNOX.
 • Struktura wersji komponentu Kaspersky Security for Mobile została zmodyfikowana w celu uwzględnienia numeru wydania.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 32

 • Aplikacja Kaspersky Endpoint Security for Android została zmodyfikowana w celu obsługi zaktualizowanych wymagań systemu Android.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 31

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 30

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 29

 • Kaspersky Endpoint Security for Android obsługuje teraz system Android 12.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 27

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 26

 • Kaspersky Endpoint Security obsługuje teraz licencje i subskrypcje z automatycznym odnawianiem.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 22

 • Kaspersky Endpoint Security obsługuje teraz Kaspersky Private Security Network, rozwiązanie, które umożliwia dostęp do baz danych reputacji Kaspersky Security Network bez wysyłania danych poza sieć korporacyjną.
 • Kaspersky Endpoint Security for Android nie obsługuje już instalacji na urządzeniach z systemem Android w wersjach 4.2 - 4.4.4.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 20

 • Użytkownicy nie są proszeni o akceptację oświadczeń prawnych, jeśli administrator zdecydował się zaakceptować oświadczenia globalnie.
 • Wydajność aplikacji została zoptymalizowana.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 19

 • Administrator może teraz akceptować Kaspersky Security Network i inne oświadczenia w imieniu użytkowników końcowych za pośrednictwem Kaspersky Security Center.
 • Naprawiono kilka błędów i poprawiono stabilność działania.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 18

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 17

 • Kaspersky Endpoint Security jest teraz ukierunkowany na poziom API 29 i wyższy, powodując pewne zmiany w zachowaniu aplikacji na urządzeniach z systemem Android 10 lub nowszym.
 • Nowe ustawienia siły hasła dla użytkownika, aby ustawiać hasła o wymaganej złożoności.
 • Konfigurowanie używania odcisku palca jako metody odblokowywania ekranu jest teraz dostępne tylko w profilu roboczym Android.
 • Naprawiono kilka błędów i poprawiono stabilność działania.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 16

 • Kaspersky Endpoint Security for Android obsługuje system Android 11.
 • Program został dostosowany do nowych wymagań odnośnie uprawnień do geolokalizacji i korzystania z aparatu wprowadzonych w systemie Android 11. Więcej informacji o nowych zasadach dotyczących uprawnień dostępu do aparatu i lokalizacji można znaleźć w tej sekcji.
 • Teraz możesz określać firmowe adresy e-mail użytkowników w konsoli EMM innej firmy. Te adresy e-mail będą wyświetlane w Kaspersky Security Center, pod warunkiem że skonfigurowano KscCorporateEmail.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 14

 • Ilekroć użytkownik zezwala lub odbiera uprawnienia administratora urządzenia do aplikacji, zdarzenie jest wysyłane do Konsoli zarządzającej.
 • Parametr "KscGroup" może zostać skonfigurowany w konsolach EMM innych firm. Gdy urządzenie łączy się z Kaspersky Security Center, jest automatycznie dodawane do podfolderu w folderze Nieprzypisane urządzenia o tej samej nazwie, co grupa skonfigurowana w konsoli EMM.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 13

 • Nowy wygląd interfejsu użytkownika dla Kaspersky Endpoint Security for Android.
 • Wszystkie sekcje pomocy bazują teraz online.
 • Adresy IP zarządzanych urządzeń są teraz wysyłane do Kaspersky Security Center i mogą być przeglądane w sekcjach informacji o urządzeniu.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 12

 • Dodano możliwość zdalnego zaakceptowania Umowy licencyjnej w Kaspersky Security Center 12. Jeśli administrator zaakceptuje Umowę licencyjną i Politykę prywatności w Konsoli administracyjnej, aplikacja pominie te kroki w trakcie procesu instalacji.
 • Dodano możliwość edytowania nazwy urządzenia w Kaspersky Security Center dla urządzenia, którzy korzystają z VMware AirWatch. Dodano nowe ustawienie do pliku konfiguracyjnego, który jest używany do konfigurowania aplikacji. Możesz dodać więcej informacji do nazwy urządzenia (na przykład, numer seryjny urządzenia). Ułatwia to znalezienie i posortowanie urządzeń w Kaspersky Security Center.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 11

Naprawiono kilka błędów i poprawiono stabilność działania.

Kaspersky Endpoint Security for Android Technical Release 10

 • Kaspersky Security for Mobile obsługuje teraz Kaspersky Security Center 12.
 • Obsługa Kaspersky Safe Browser została przerwana w Kaspersky Security Center 12. Możesz używać funkcji Kaspersky Safe Browser podczas korzystania z Kaspersky Security Center 11 lub wcześniejszej wersji.
 • Naprawiono kilka błędów i poprawiono stabilność działania.

Kaspersky Endpoint Security for Android Service Pack 4 Maintenance Release 3

 • Dodano obsługę Kaspersky Endpoint Security for Android w Microsoft Intune (rozwiązanie Enterprise Mobility Management (EMM)). Kaspersky uczestniczy w AppConfig Community, aby zapewnić, że aplikacja działa z rozwiązaniami EMM firm trzecich.
 • Dodano możliwość wyłączania powiadomień i wiadomości wyskakujących, gdy aplikacja działa w tle. Należy pamiętać, że wykonywanie tych działań w tle nie jest bezpieczne. Jeśli wyłączysz powiadomienia i wiadomości wyskakujące, gdy aplikacja działa w tle, aplikacja nie ostrzeże użytkowników o zagrożeniach w czasie rzeczywistym. Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą poznać stan ochrony urządzenia tylko wtedy, gdy otworzą aplikację.
 • Dodano możliwość zaakceptowania Umowy licencyjnej i Polityki prywatności w VMware AirWatch. Jeśli administrator zaakceptował Umowę licencyjną i Politykę prywatności w AirWatch Console, Kaspersky Endpoint Security for Android pominie krok akceptacji w Kreatorze wstępnej konfiguracji.
 • Dodano Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych na potrzeby modułu Ochrona WWW (Oświadczenie dotyczące modułu Ochrona WWW). Należy zaakceptować oświadczenie dotyczące korzystania z modułu Ochrona WWW. Kaspersky Endpoint Security for Android używa Kaspersky Security Network (KSN) do skanowania stron internetowych. Oświadczenie dotyczące modułu Ochrona WWW zawiera Warunki i postanowienia dotyczące wymiany danych z KSN. Możesz zaakceptować Oświadczenie dotyczące modułu Ochrona WWW w zasadzie lub poprosić o akceptację użytkownika urządzenia.
 • Naprawiono kilka błędów i poprawiono stabilność działania.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.