Globalna akceptacja dodatkowych oświadczeń

21 marca 2024

ID 210936

Aby włączyć ochronę zapewnianą przez Kaspersky Endpoint Security for Android, należy zaakceptować warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, a także dodatkowe Oświadczenia (patrz poniżej). Zasady można skonfigurować tak, aby globalnie akceptować wymienione poniżej oświadczenia dla wszystkich użytkowników. Użytkownicy nie zostaną poproszeni o przeczytanie i zaakceptowanie warunków następujących umów i oświadczeń, które zostały już zaakceptowane globalnie:

  • Oświadczenie Kaspersky Security Network
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych na potrzeby modułu Ochrona WWW
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych

Jeśli zdecydujesz się akceptować wyciągi globalnie, wersje oświadczeń zaakceptowane przez Kaspersky Security Center muszą być zgodne z wersjami już zaakceptowanymi przez użytkowników. W przeciwnym razie użytkownicy zostaną poinformowani o problemie i poproszeni o zaakceptowanie wersji oświadczenia zgodnej z wersją zaakceptowaną globalnie przez administratora. Stan urządzenia we wtyczce Kaspersky Security for Mobile (Devices) również zmieni się na Ostrzeżenie.

Aby wybrać, czy warunki mają być akceptowane globalnie, czy przez użytkowników, stosując zasady grupy:

  1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
  2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
  3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
  4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Dodatkowe.
  5. W sekcji Przenoszenie danych wybierz, czy Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych będzie akceptowane globalnie czy przez użytkowników.
  6. W sekcji Ustawienia Kaspersky Security Network (KSN) wybierz, czy Oświadczenie Kaspersky Security Network będzie akceptowane globalnie, czy przez użytkowników.
  7. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Użytkownik może zaakceptować warunki Oświadczenia lub je odrzucić w dowolnym momencie w sekcji Informacje o aplikacji w ustawieniach Kaspersky Endpoint Security for Android.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.