Profile grupowe do zarządzania urządzeniami mobilnymi

21 marca 2024

ID 214502

Zasada grupy to pakiet ustawień do zarządzania urządzeniami mobilnymi, które należą do grupy administracyjnej, oraz do zarządzania aplikacjami mobilnymi zainstalowanymi na urządzeniach.

Możesz użyć zasady do skonfigurowania ustawień pojedynczych urządzeń oraz grupy urządzeń. Dla grupy urządzeń ustawienia administracyjne można skonfigurować w oknie właściwości zasady grupowej.

Każdy parametr odzwierciedlony w zasadzie posiada atrybut "zablokowany", co pokazuje, czy możliwe jest modyfikowanie ustawienia w zasadach zagnieżdżonych poziomów hierarchii (dla grup zagnieżdżonych i podrzędnych Serwerów administracyjnych), w lokalnych ustawieniach aplikacji.

Wartości ustawień skonfigurowane w zasadzie i lokalnych ustawieniach aplikacji są zapisywane na Serwerze administracyjnym, rozsyłane na urządzenia mobilne podczas synchronizacji i zapisywane na urządzeniach jako bieżące ustawienia. Jeśli użytkownik określił inne wartości ustawień, które nie zostały "zablokowane", podczas kolejnej synchronizacji urządzenia z Serwerem administracyjnym nowe wartości ustawień są przesyłane do Serwera administracyjnego i zapisywane w lokalnych ustawieniach aplikacji zamiast wartości, które zostały wcześniej określone przez administratora.

Aby zapewnić aktualność ochrony urządzeń mobilnych z systemem Android, możesz monitorować urządzenia użytkowników pod kątem zgodności z firmowymi wymogami bezpieczeństwa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania zasadami i grupami administracyjnymi w Kaspersky Security Center Web Console i Cloud Console:

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.