Konfigurowanie dostępu użytkownika do stron internetowych

21 marca 2024

ID 214543

Te ustawienia zasad możesz zdefiniować wyłącznie dla urządzeń z systemem Android i iOS.

Aby chronić dane osobiste i firmowe przechowywane na urządzeniach mobilnych podczas przeglądania internetu, możesz skonfigurować dostęp użytkowników do stron internetowych przy użyciu Ochrony WWW. Ochrona WWW skanuje strony internetowe, zanim użytkownik je otworzy, a następnie blokuje strony rozpowszechniające szkodliwy kod oraz strony służące do wyłudzania informacji, które mają na celu kradzież poufnych danych i uzyskanie dostępu do kont finansowych.

Na urządzeniach z systemem Android funkcja ta obsługuje filtrowanie stron internetowych według kategorii zdefiniowanych w usłudze chmury Kaspersky Security Network. Filtrowanie umożliwia ograniczenie dostępu do pewnych stron internetowych lub kategorii stron internetowych (na przykład do stron z kategorii „Hazard, loterie, zakłady bukmacherskie” lub „Komunikacja online”).

Aby włączyć Ochronę WWW na urządzeniach iOS, użytkownik musi zezwolić aplikacji Kaspersky Security for iOS na dodanie konfiguracji VPN.

Aby włączyć Ochronę WWW na urządzeniach Android:

 • Kaspersky Endpoint Security musi być włączony jako funkcja dostępności.
 • Należy zaakceptować Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych na potrzeby modułu Ochrona WWW (Oświadczenie dotyczące modułu Ochrona WWW). Kaspersky Endpoint Security używa Kaspersky Security Network (KSN) do skanowania stron internetowych. Oświadczenie dotyczące modułu Ochrona WWW zawiera warunki dotyczące wymiany danych z KSN.

  Można zaakceptować Oświadczenie dotyczące modułu Ochrona WWW w imieniu użytkownika w Kaspersky Security Center. W tym przypadku nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

  Jeśli nie zaakceptowano Oświadczenia dotyczącego modułu Ochrona WWW i wysłano monit, aby zrobił to użytkownik, musi on przeczytać i zaakceptować Oświadczenie dotyczące modułu Ochrona WWW w ustawieniach aplikacji.

  Jeśli nie zaakceptowano Oświadczenia dotyczącego modułu Ochrona WWW, moduł Ochrona WWW nie jest dostępny.

Ochrona WWW na urządzeniach z systemem Android działa tylko w przeglądarkach: Huawei Browser, Google Chrome (włączając funkcję Kart niestandardowych) i Samsung Internet Browser. Ochrona WWW dla przeglądarki Samsung Internet Browser nie blokuje stron na urządzeniu mobilnym, jeśli profil roboczy jest używany, a Ochrona WWW jest włączona tylko dla profilu roboczego.

W celu skonfigurowania dostępu użytkownika do stron internetowych:

 1. Otwórz okno właściwości zasady:
  • W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console wybierz Urządzenia > Zasady i profile. Na otwartej liście zasad grupy kliknij nazwę zasady, którą chcesz skonfigurować.
  • W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console wybierz Urządzenia > Urządzenia mobilne > Urządzenia. Kliknij urządzenie mobilne objęte zasadą, którą chcesz skonfigurować, a następnie wybierz zasadę na karcie Aktywne zasady i profile zasad.
 2. Na stronie właściwości zasad wybierz Ustawienia aplikacji > Sterowanie zabezpieczeniami.
 3. W sekcji Ochrona WWW zaznacz pole Włącz Ochronę WWW, aby włączyć tę funkcję.
 4. Na urządzeniach z systemem Andoid możesz ustawić jedną z następujących opcji:
  • Aby ograniczyć dostęp użytkownika do stron internetowych na podstawie ich zawartości:
   1. Wybierz Blokuj strony z określonych kategorii.
   2. Zaznacz pola obok kategorii stron internetowych, do których Kaspersky Endpoint Security for Android będzie blokować dostęp.

    Jeśli Ochrona WWW jest włączona, dostęp użytkownika do stron internetowych z kategorii Phishing i Strony internetowe ze szkodliwym oprogramowaniem jest zablokowany.

  • Aby określić listę dozwolonych stron internetowych:
   1. Wybierz Zezwalaj tylko na określone strony internetowe.
   2. Utwórz listę stron internetowych, dodając adresy stron internetowych, do których aplikacja nie będzie blokowała dostępu. Kaspersky Endpoint Security for Android obsługuje tylko wyrażenia regularne. Podczas wprowadzania adresu dozwolonej strony internetowej należy skorzystać z następującego szablonu:
    • https://example\.com/.*—wszystkie strony potomne strony internetowej są dozwolone (na przykład: https://example.com/about).
    • https://.*\.example\.com — wszystkie poddomeny strony internetowej są dozwolone (na przykład: https://pictures.example.com).
   3. Możesz także użyć wyrażenia https?, aby wybrać HTTP i HTTPS. Więcej informacji na temat wyrażeń regularnych można znaleźć na stronie asysty technicznej Oracle.
  • Aby zablokować użytkownikom dostęp do wszystkich stron internetowych, wybierz Blokuj wszystkie strony internetowe.
 5. Zrzut ekranu sekcji Ochrona WWW z przykładami wyrażeń regularnych.

  Sekcja Ochrona WWW z przykładami wyrażeń regularnych

 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone w zasadzie i wyjść z okna właściwości zasady.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.