Konfigurowanie kontroli aplikacji

21 marca 2024

ID 214553

Te ustawienia zasad możesz zdefiniować wyłącznie dla urządzeń z systemem Android.

Kontrola aplikacji sprawdza, czy aplikacje zainstalowane na urządzeniu mobilnym odpowiadają firmowym wymaganiom bezpieczeństwa. W Kaspersky Security Center administrator tworzy listy dozwolonych, blokowanych, obowiązkowych i zalecanych aplikacji zgodnie z firmowymi wymaganiami bezpieczeństwa. W wyniku działania Kontroli aplikacji program Kaspersky Endpoint Security wyświetli pytanie użytkownikowi o zainstalowanie obowiązkowych i zalecanych aplikacji, a także o usunięcie blokowanych aplikacji. Nie można uruchomić zablokowanych aplikacji na urządzeniu mobilnym użytkownika.

W Kaspersky Security Center Web Console i Cloud Console możesz zarządzać aplikacjami na urządzeniach użytkowników, stosując predefiniowane reguły. Możesz skonfigurować dwa typy reguł Kontrola aplikacji: reguły aplikacji i reguły kategorii.

Reguła aplikacji jest stosowana do określonej aplikacji, a Reguła kategorii jest stosowana do dowolnej aplikacji należącej do wstępnie zdefiniowanej kategorii. Kategorie aplikacji są określane przez ekspertów firmy Kaspersky.

Aby skonfigurować Kontrola aplikacji:

 1. Otwórz okno właściwości zasady:
  • W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console wybierz Urządzenia > Zasady i profile. Na otwartej liście zasad grupy kliknij nazwę zasady, którą chcesz skonfigurować.
  • W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console wybierz Urządzenia > Mobilne > Urządzenia. Kliknij urządzenie mobilne objęte zasadą, którą chcesz skonfigurować, a następnie wybierz zasadę na karcie Aktywne zasady i profile zasad.
 2. Na stronie właściwości zasad wybierz Ustawienia aplikacji > Sterowanie zabezpieczeniami.
 3. W tabeli w sekcji Kontrola aplikacji dodaj reguły, które określą, jakie aplikacje będą kontrolowane.
  • Aby dodać regułę dla określonej aplikacji:
   1. W tabeli kliknij Reguła aplikacji.
   2. W otwartym oknie Reguła aplikacji wybierz akcję, która zostanie wykonana na aplikacjach objętych utworzoną regułą.
   3. Określ aplikację, która będzie podlegać regule, wypełniając Odnośnik do pakietu instalacyjnego (np. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaspersky.kes), Nazwa pakietu (na przykład katana.facebook.com) i Nazwa aplikacji.
   4. Kliknij Zapisz.

   Reguła zostanie dodana do listy reguł Kontrola aplikacji.

  • Aby dodać regułę dla kategorii aplikacji:
   1. W tabeli w sekcji Kontrola aplikacji kliknij Reguła kategorii.
   2. W otwartym oknie Reguła kategorii wybierz kategorię aplikacji z listy rozwijanej.

    Aplikacje w wybranej kategorii będą podlegać utworzonej regule.

   3. W sekcji Tryb działania wybierz akcję, która zostanie wykonana, gdy dowolne aplikacje z wybranej kategorii spróbują się uruchomić: Zabronione aplikacje lub Dozwolone aplikacje.
   4. W razie potrzeby wypełnij Dodatkowy komentarz wyświetlany na urządzeniu użytkownika po wykryciu aplikacji z określonej kategorii.
   5. Kliknij Zapisz.

   Reguła zostanie dodana do listy reguł Kontrola aplikacji.

 4. W sekcji Akcje z zabronionymi aplikacjami wybierz czynność wykonywaną dla zabronionych aplikacji:
  • Jeśli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security for Android blokował uruchamianie zabronionych aplikacji na urządzeniu mobilnym użytkownika, wybierz Blokuj uruchamianie aplikacji.
  • Jeśli chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security for Android wysyłał dane dotyczące zabronionych aplikacji do dziennika zdarzeń bez ich blokowania, zaznacz pole Nie blokuj zabronionych aplikacji, tylko raportuj.
 5. W sekcji Tryb działania wybierz, czy dodane reguły będą definiować aplikacje dozwolone, czy aplikacje zabronione:
  • Jeśli chcesz, aby reguły określały, które aplikacje są dozwolone, wybierz Zabronione aplikacje.

   Jeśli chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security for Android blokował uruchamianie aplikacji systemowych na urządzeniu mobilnym użytkownika (np. Kalendarz, Aparat i Ustawienia) w trybie Zabronione aplikacje, zaznacz pole Blokuj aplikacje systemowe.

   Eksperci z Kaspersky zalecają włączenie blokowania uruchamiania aplikacji systemowych.

  • Jeśli chcesz, aby reguły określały, które aplikacje są zabronione, wybierz Dozwolone aplikacje.
 6. Aby otrzymywać informacje o wszystkich aplikacjach zainstalowanych na urządzeniach mobilnych, w sekcji Raport aplikacji zaznacz pole Wyślij listę zainstalowanych aplikacji na wszystkich urządzeniach mobilnych.

  Kaspersky Endpoint Security for Android wysyła dane do dziennika zdarzeń za każdym razem, gdy aplikacja zostaje zainstalowana lub usunięta z urządzenia.

 7. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone w zasadzie i wyjść z okna właściwości zasady.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.