Konfigurowanie kontroli zgodności urządzeń mobilnych z firmowymi wymaganiami bezpieczeństwa

21 marca 2024

ID 214554

Te ustawienia zasad możesz zdefiniować wyłącznie dla urządzeń z systemem Android.

Kontrola zgodności pozwala monitorować urządzenia z systemem Android pod kątem zgodności z firmowymi wymaganiami bezpieczeństwa i podejmować działania w przypadku niezgodności. Firmowe wymagania bezpieczeństwa regulują sposób pracy użytkownika z urządzeniem. Na przykład, ochrona w czasie rzeczywistym musi być włączona na urządzeniu, antywirusowe bazy danych muszą być aktualne, a hasło do urządzenia musi być wystarczająco silne. Kontrola zgodności opiera się na liście reguł. Reguła zgodności obejmuje następujące komponenty:

  • Kryterium niezgodności urządzenia.
  • Działanie, jakie zostanie podjęte na urządzeniu, jeśli użytkownik nie wyeliminuje niezgodności w określonym przedziale czasu.
  • Czas, jaki użytkownik ma na wyeliminowanie braku zgodności (na przykład 24 godziny).

    Po upływie określonego czasu wybrane działanie zostanie wykonane na urządzeniu użytkownika.

    W systemie Android 12 lub nowszych aplikacja może wykonać to zadanie później niż określono, jeśli urządzenie jest w trybie oszczędzania baterii.

Aby skonfigurować kontrolę zgodności, możesz wykonać następujące czynności:

W tej sekcji

Włączanie i wyłączanie reguł zgodności

Edytowanie reguł zgodności

Dodawanie reguł zgodności

Usuwanie reguł zgodności

Lista kryteriów niezgodności

Lista działań w przypadku niezgodności

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.