Wysyłanie poleceń na urządzenia mobilne

21 marca 2024

ID 214964

Możesz wysyłać polecenia na urządzenia mobilne z systemem Android, aby chronić dane na urządzeniu mobilnym, które zostało zgubione lub skradzione lub aby wykonać wymuszoną synchronizację urządzenia mobilnego z Kaspersky Security Center.

Nie możesz wysłać poleceń na urządzenia z systemem iOS.

Obsługiwane są następujące polecenia:

 • Zablokuj urządzenie

  Urządzenie mobilne zostanie zablokowane.

 • Odblokuj urządzenie

  Urządzenie mobilne zostanie odblokowane. Po odblokowaniu urządzenia mobilnego działającego pod kontrolą systemu Android 5.0 – 6.Х, hasło odblokowujące ekran (kod PIN) zostaje zresetowane do wartości "1234". Po odblokowaniu urządzenia działającego pod kontrolą systemu Android 7.0 lub nowszego, hasło odblokowujące ekran nie zostaje zmienione.

 • Przywróć ustawienia fabryczne

  Wszystkie dane zostaną usunięte z urządzenia mobilnego i zostaną przywrócone ustawienia domyślne.

 • Usuń dane firmowe

  Skonteneryzowane dane i firmowe konto e-mail są usuwane z urządzenia mobilnego.

 • Zlokalizuj urządzenie

  Urządzenie zostanie zlokalizowane i wyświetlone na Google Maps. Operator telefonii komórkowej może pobierać opłatę za dostęp do internetu.

  Na urządzeniach z systemem Android 12 lub nowszym, jeśli użytkownik przyznał uprawnienie "Użyj przybliżonej lokalizacji", aplikacja Kaspersky Endpoint Security for Android najpierw spróbuje uzyskać dokładną lokalizację urządzenia. Jeśli to się nie powiedzie, przybliżona lokalizacja urządzenia zostanie zwrócona tylko wtedy, gdy została odebrana nie więcej niż 30 minut wcześniej. W przeciwnym razie polecenie Zlokalizuj urządzenie nie powiedzie się.

 • Alarm dźwiękowy

  Urządzenie mobilne włączy alarm. Alarm będzie włączony przez 5 minut (lub przez 1 minutę, jeśli bateria urządzenia jest słaba).

 • Synchronizuj urządzenie

  Urządzenie mobilne jest synchronizowane z Kaspersky Security Center.

Aplikacja Kaspersky Endpoint Security for Android wymaga określonych uprawnień do wykonywania poleceń. Jeśli Kreator wstępnej konfiguracji jest uruchomiony, Kaspersky Endpoint Security for Android wyświetli pytanie o nadanie aplikacji wszystkich wymaganych uprawnień. Użytkownik może pominąć te kroki lub wyłączyć te uprawnienia w ustawieniach urządzenia w późniejszym czasie. W takiej sytuacji niemożliwe będzie wykonywanie poleceń.

Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 10.0 lub nowszego użytkownik musi nadać uprawnienie "Cały czas", aby uzyskać dostęp do lokalizacji Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 11.0 lub nowszego użytkownik musi nadać uprawnienie "Podczas używania aplikacji", aby uzyskać dostęp do aparatu. W przeciwnym razie polecenia anti-theft nie będą działały. Użytkownik zostanie powiadomiony o tym ograniczeniu i ponownie poproszony o nadanie wymaganego poziomu uprawnień. Jeśli użytkownik wybierze opcję "Tylko teraz" dla uprawnienia dostępu do aparatu, aplikacja uzna, że dostęp został nadany. Jeśli ponownie zostanie wyświetlona prośba o nadanie uprawnienia dostępu do aparatu, zalecane jest bezpośrednie skontaktowanie się z użytkownikiem.

Aby wysłać polecenie na urządzenie mobilne:

 1. W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console, wybierz Urządzenia > Mobilne > Urządzenia.
 2. Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać polecenie, a następnie kliknij opcję Kontrola lub Zarządzaj.
 3. Wybierz żądane polecenie z listy Dostępne polecenia, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij OK, jeśli pojawi się monit o potwierdzenie operacji.

Określone polecenie jest wysyłane na urządzenie mobilne i wyświetlane jest okno potwierdzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.