Wymiana informacji z Firebase Cloud Messaging

21 marca 2024

ID 216467

Kaspersky Endpoint Security for Android używa usługi Firebase Cloud Messaging (FCM) do zapewnienia dostarczenia poleceń na urządzenia mobilne i wymuszonej synchronizacji, gdy ustawienia zasady zostaną zmienione, w odpowiednim czasie.

Aby korzystać z usługi Firebase Cloud Messaging, należy skonfigurować ustawienia usługi w Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console.

W celu włączenia Firebase Cloud Messaging w Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console:

 1. W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console, wybierz Urządzenia > Mobilne > Synchronizacja urządzeń Android.

  Otworzy się okno Synchronizacja urządzeń Android.

 2. Określ ustawienia Firebase Cloud Messaging:
  • Wprowadź ID nadawcy w polu Numer projektu Firebase.
  • Otwórz plik klucza prywatnego, skopiuj jego zawartość i wprowadź ją w polu Klucz prywatny.

Usługa Firebase Cloud Messaging jest włączona.

Aby uzyskać ID nadawcy i plik klucza prywatnego:

 1. Zarejestruj się w portalu Google.
 2. Przejdź do konsoli Firebase.
 3. Wykonaj jedno z poniższych:
  • Aby utworzyć nowy projekt, kliknij Utwórz projekt i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Otwórz istniejący projekt.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Ustawienia projektu.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia projektu.

 5. Wybierz zakładkę Cloud Messaging.
 6. Pobierz odpowiednie ID nadawcy z pola ID nadawcy w sekcji Firebase Cloud Messaging API (V1).
 7. Wybierz zakładkę Konta usług i kliknij Wygeneruj nowy klucz prywatny.
 8. W oknie, które zostanie otwarte, kliknij opcję Wygeneruj klucz, aby wygenerować i pobrać plik klucza prywatnego.

Szczegółowe informacje o operacjach w konsoli Firebase znajdziesz w jej dokumentacji.

Posiadasz teraz ID nadawcy i klucz pliku prywatnego, aby skonfigurować ustawienia Firebase Cloud Messaging.

Jeśli ustawienia Firebase Cloud Messaging nie zostały skonfigurowane, polecenia na urządzeniu mobilnym i ustawienia zasady zostaną dostarczone po zsynchronizowaniu urządzenia z Kaspersky Security Center zgodnie z terminarzem ustawionym w zasadzie (na przykład, co 24 godziny). Innymi słowy, polecenia i ustawienia zasady zostaną dostarczone z opóźnieniem.

W celu zapewnienia obsługi głównej funkcjonalności produktu, wyrażasz zgodę na automatyczne dostarczenie do usługi Firebase Cloud Messaging unikatowego numeru ID instalacji aplikacji (ID instancji) oraz następujących danych:

 • Informacji o zainstalowanym oprogramowaniu: wersji aplikacji, ID aplikacji, wersji kompilacji aplikacji i nazwy pakietu aplikacji.
 • Informacji o komputerze, na którym jest zainstalowane oprogramowanie: wersję systemu operacyjnego, ID urządzenia, wersję usług Google.
 • Informacji o FCM: ID aplikacji w FCM, ID użytkownika FCM, wersji protokołu.

Dane są przesyłane do usług Firebase poprzez bezpieczne połączenie. Dostęp i ochronę informacji regulują odpowiednie warunki korzystania z usług Firebase: Warunki przetwarzania i bezpieczeństwa danych Firebase, Prywatność i bezpieczeństwo w Firebase.

Aby zapobiec wymianie informacji z usługą Firebase Cloud Messaging:

 1. W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console, wybierz Urządzenia > Mobilne > Synchronizacja urządzeń Android.

  Otworzy się okno Synchronizacja urządzeń Android.

 2. Kliknij Resetuj.
 3. W oknie, które zostanie otwarte, kliknij przycisk OK, aby potwierdzić resetowanie.

Ustawienia Firebase Cloud Messaging zostaną wyczyszczone.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.