Tworzenie profilu grupowego

21 marca 2024

ID 216828

Kaspersky Security Center Web Console i Cloud Console umożliwiają tworzenie zasad grupy w celu zarządzania urządzeniami mobilnymi.

W celu usunięcia zasady grupy:

 1. W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console wybierz Urządzenia > Zasady i profile.
 2. Na wyświetlonej liście zasad grupy Kaspersky Security Center kliknij Bieżąca ścieżka, aby wybrać grupę administracyjną, dla której chcesz utworzyć zasadę.

  Domyślnie nowe zasady grupy są stosowane do grupy Zarządzane urządzenia.

 3. Kliknij przycisk Dodaj, aby uruchomić Kreatora tworzenia zasad. Kontynuuj pracę Kreatora, używając przycisku Dalej.
 4. Wybierz Kaspersky Security for Mobile (Policies).
 5. Wpisz nazwę nowej zasady w polu Nazwa. Jeśli określisz nazwę istniejącej zasady, do jego nazwy automatycznie zostanie dodany przyrostek (1).
 6. Wybierz stan zasady:
  • Aktywny

   Kreator zapisze utworzoną zasadę na Serwerze administracyjnym. Przy kolejnej synchronizacji urządzenia mobilnego z Serwerem administracyjnym zasada zostanie użyta na urządzeniu jako zasada aktywna.

  • Nieaktywny

   Kreator zapisze utworzoną zasadę na Serwerze administracyjnym jako zapasową zasadę. Ta zasada może być aktywowana w późniejszym czasie, po wystąpieniu określonego zdarzenia. Jeśli to konieczne, zasada nieaktywna może zostać przełączona w stan aktywny.

   Dla jednej aplikacji w grupie może zostać utworzonych wiele różnych zasad, ale tylko jedna z nich może być aktywna. Po utworzeniu nowej aktywnej zasady, poprzednia aktywna zasada automatycznie staje się nieaktywna.

 7. Możesz włączyć lub wyłączyć dwie opcje dziedziczenia, Dziedzicz ustawienia z zasady nadrzędnej i Wymuś dziedziczenie ustawień w zasadach podrzędnych:
  • Jeśli włączysz Dziedzicz ustawienia z zasady nadrzędnej dla podrzędnej grupy administracyjnej i zablokujesz niektóre ustawienia w zasadzie nadrzędnej, nie możesz zmienić tych ustawień w zasadzie dla grupy podrzędnej. Możesz jednak zmienić ustawienia, które nie są zablokowane w zasadzie nadrzędnej.
  • Jeśli wyłączysz Dziedzicz ustawienia z zasady nadrzędnej dla podrzędnej grupy administracyjnej, możesz zmienić wszystkie ustawienia w grupie podrzędnej, nawet jeśli niektóre ustawienia są zablokowane w zasadzie nadrzędnej.
  • Włączenie opcji Wymuś dziedziczenie ustawień w zasadach podrzędnych w nadrzędnej grupie administracyjnej powoduje włączenie opcji Dziedzicz ustawienia z zasady nadrzędnej dla każdej zasady podrzędnej. W takim przypadku nie można wyłączyć tej opcji dla żadnej zasady podrzędnej. Wszystkie ustawienia zablokowane w zasadzie nadrzędnej są dziedziczone przymusowo w grupach podrzędnych i nie można zmienić tych ustawień w grupach podrzędnych.
  • W zasadach grupy Zarządzane urządzenia opcja Dziedzicz ustawienia z zasady nadrzędnej nie wpływa na żadne ustawienia, ponieważ grupa Zarządzane urządzenia nie ma żadnych grup nadrzędnych i dlatego nie dziedziczy żadnych zasad.

  Domyślnie opcja Dziedzicz ustawienia z zasady nadrzędnej jest włączona, a opcja Wymuś dziedziczenie ustawień w zasadach podrzędnych jest wyłączona.

 8. Jeśli chcesz, możesz zdefiniować ustawienia nowo utworzonej zasady. W tym celu wybierz kartę Ustawienia aplikacji, a następnie postępuj zgodnie z opisem w sekcji "Definiowanie ustawień zasady".

  Alternatywnie możesz to zrobić później.

 9. Kliknij Zapisz, aby utworzyć zasadę.

Utworzona zostanie nowa zasada grupy do zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.