Konfigurowanie Serwera administracyjnego dla podłączenia urządzeń mobilnych

21 marca 2024

ID 218229

Aby podłączyć urządzenia mobilne do serwera administracyjnego, należy zdefiniować ustawienia połączenia przed instalacją na urządzeniach.

 • Jeśli korzystasz z Kaspersky Security Center Web Console, skonfiguruj właściwości w sposób opisany poniżej.
 • W przypadku korzystania z Kaspersky Security Center Cloud Console, ustawienia połączenia są definiowane podczas wstępnej konfiguracji Kaspersky Security Center Cloud Console. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź pomoc Kaspersky Security Center Cloud Console.

Aby zdefiniować właściwości Kaspersky Security Center Web Console dla połączenia urządzenia mobilnego:

 1. W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console kliknij Ustawienia (NWC_settings_icon).

  Zostanie otwarte okno właściwości Serwera administracyjnego.

 2. Skonfiguruj porty Serwera administracyjnego, które będą używane przez urządzenia mobilne:
  1. Wybierz sekcję Dodatkowe porty.
  2. Włącz przełącznik Otwórz port dla urządzeń mobilnych.
  3. W polu Port do synchronizacji urządzeń mobilnych określ port, poprzez który urządzenia mobilne nawiążą połączenie z Serwerem administracyjnym.

   Domyślnie używany jest port 13292.

   Jeśli przełącznik Otwórz port dla urządzeń mobilnych jest wyłączony lub określono nieprawidłowy port połączenia, urządzenia mobilne nie będą mogły nawiązać połączenia z Serwerem administracyjnym.

  4. W polu Port do aktywacji urządzenia mobilnego określ port, który będzie używany przez urządzenia mobilne do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym w celu aktywacji aplikacji mobilnej.

   Domyślnie używany jest port 13292.

   Jeśli określisz nieprawidłowy port połączenia, użytkownicy urządzeń mobilnych nie będą mogli aktywować aplikacji przy użyciu Serwera administracyjnego.

 3. W razie potrzeby edytuj certyfikat, który będzie używany przez urządzenia mobilne do łączenia się z Serwerem administracyjnym.

  Domyślnie Serwer administracyjny używa certyfikatu utworzonego podczas instalacji Serwera administracyjnego. Jeśli chcesz, zastąp certyfikat wydany przez Serwer administracyjny innym certyfikatem lub ponownie wystaw certyfikat wydany przez Serwer administracyjny.

  Aby edytować certyfikat:

  1. Wybierz sekcję Certyfikaty.
  2. Zdefiniuj wymagane ustawienia.

   Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat certyfikatów, zapoznaj się z Pomocą Kaspersky Security Center.

 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone w ustawieniach i zamknąć okno właściwości Serwera administracyjnego.

Po skonfigurowaniu ustawień połączenia urządzenia mobilnego możesz zainstalować aplikację Kaspersky Endpoint Security for Android lub Kaspersky Security for iOS na urządzeniach mobilnych i połączyć je z Serwerem administracyjnym przy użyciu określonych ustawień.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.