Definiowanie ustawień licencjonowania

21 marca 2024

ID 218553

Te ustawienia zasad możesz zdefiniować wyłącznie dla urządzeń z systemem Android i iOS.

Aby zarządzać urządzeniami mobilnymi poprzez Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console, musisz aktywować aplikację mobilną na urządzeniach mobilnych. Aktywacja aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android lub Kaspersky Security for iOS na urządzeniu mobilnym odbywa się poprzez dostarczenie aplikacji informacji o aktualnej licencji. Informacje o licencji są dostarczane na urządzenie mobilne wraz z zasadą, gdy urządzenie zostaje zsynchronizowane z Kaspersky Security Center.

Jeśli aktywacja aplikacji mobilnej nie zostanie zakończona w przeciągu 30 dni od zainstalowania aplikacji na urządzeniu mobilnym, aplikacja zostanie automatycznie przełączona w tryb ograniczonej funkcjonalności. W tym trybie większość komponentów aplikacji nie działa. Po przełączeniu w tryb ograniczonej funkcjonalności aplikacja przestanie wykonywać automatyczną synchronizację z Kaspersky Security Center. Dlatego też, jeśli z jakiegoś powodu aktywacja aplikacji nie zakończyła się w przeciągu 30 dni od zainstalowania aplikacji, użytkownik musi ręcznie zsynchronizować urządzenie z Kaspersky Security Center.

Aby zdefiniować ustawienia licencjonowania zasady grupy:

 1. Otwórz okno właściwości zasady:
  • W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console wybierz Urządzenia > Zasady i profile. Na otwartej liście zasad grupy kliknij nazwę zasady, którą chcesz skonfigurować.
  • W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console wybierz Urządzenia > Mobilne > Urządzenia. Kliknij urządzenie mobilne objęte zasadą, którą chcesz skonfigurować, a następnie wybierz zasadę na karcie Aktywne zasady i profile zasad.
 2. Na stronie właściwości zasad wybierz Ustawienia aplikacji > Licencje.
 3. Użyj listy rozwijanej, aby wybrać wymagany klucz licencyjny z magazynu kluczy Serwera administracyjnego.

  Szczegóły klucza licencyjnego są wyświetlane w poniższych polach.

  Możesz zastąpić istniejący klucz aktywacyjny na urządzeniu mobilnym, jeśli różni się od klucza wybranego z powyższej listy rozwijalnej. Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru Jeśli klucz na urządzeniu jest inny, zastąp go tym kluczem.

 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone w zasadzie i wyjść z okna właściwości zasady.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.