Definiowanie ustawień certyfikatu

21 marca 2024

ID 218624

Możesz użyć Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console do skonfigurowania ważności, automatycznych aktualizacji i ochrony hasłem certyfikatów mobilnych.

Aby zdefiniować ustawienia certyfikatu mobilnego:

 1. W oknie głównym Kaspersky Security Center Web Console lub Cloud Console wybierz Urządzenia > Mobilne > Urządzenia.
 2. Wybierz Zarządzaj certyfikatami.
 3. Wybierz Ustawienia certyfikatu.
 4. W otwartym oknie Wygeneruj certyfikaty mobilne możesz skonfigurować następujące elementy:
  • Okres ważności certyfikatu (liczba dni)

   Okres ważności certyfikatu w dniach. Domyślny okres ważności certyfikatu to 365 dni. Po upływie tego okresu urządzenie mobilne nie będzie mogło połączyć się z Serwerem administracyjnym.

  • Wystaw ponownie, gdy certyfikat wygaśnie za (liczba dni)

   Liczba dni pozostałych do wygaśnięcia bieżącego certyfikatu, podczas których Serwer administracyjny powinien wydać nowy certyfikat. Na przykład, jeśli wartość tego pola wynosi 4, Serwer administracyjny wystawia nowy certyfikat na cztery dni przed wygaśnięciem bieżącego certyfikatu. Domyślną wartością jest 1.

  • Jeśli to możliwe, wystaw certyfikat automatycznie

   Jeśli to możliwe, certyfikaty zostaną ponownie wydane automatycznie. Jeśli ta opcja jest wyłączona, certyfikaty muszą być ponownie wystawiane ręcznie po ich wygaśnięciu. Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

  • Pytaj o hasło podczas instalacji certyfikatu

   Użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła, gdy certyfikat zostanie zainstalowany na urządzeniu mobilnym. Hasło jest używane tylko raz – podczas instalacji certyfikatu na urządzeniu mobilnym. Hasło zostanie automatycznie wygenerowane przez Serwer administracyjny i wysłane do użytkownika pocztą elektroniczną. Długość hasła można określić w polu Długość hasła.

 5. Kliknij Zapisz, aby zastosować zmiany i zamknąć okno.

Określone ustawienia będą używane przez Kaspersky Security Center do tworzenia, aktualizowania i ochrony certyfikatów mobilnych.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.