Zapewnianie danych w Kaspersky Security for iOS

21 marca 2024

ID 233958

Produkt Kaspersky Security for Mobile jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (GDPR - General Data Protection Regulation).

Aby zainstalować aplikację, użytkownik urządzenia musi przeczytać i zaakceptować następujące oświadczenia dotyczące przetwarzania jego danych osobowych:

  • Umowa licencyjna
  • Polityka prywatności dla Produktów i Usług

Opcjonalnie użytkownik może przeczytać i zaakceptować warunki następującego oświadczenia:

  • Oświadczenie Kaspersky Security Network

Użytkownik może wyświetlić warunki z niniejszych dokumentów w dowolnym czasie w sekcji Informacje o aplikacjiUmowy i oświadczenia w ustawieniach Kaspersky Security for iOS. W tej sekcji użytkownik może także zaakceptować lub odrzucić warunki Oświadczenia KSN.

Wymiana informacji z Kaspersky Security Network

W celu udoskonalenia ochrony w czasie rzeczywistym, Kaspersky Security for iOS wykorzystuje usługę chmury Kaspersky Security Network podczas działania komponentu Ochrona WWW. Aplikacja wykorzystuje dane pobrane z KSN do skanowania zasobów internetowych przed ich otwarciem.

Informacje dotyczące typu danych wysyłanych do Kaspersky podczas korzystania z KSN w trakcie działania Ochrony WWW są dostępne w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego. Akceptując warunki i postanowienia Umowy licencyjnej, wyrażasz zgodę na wysyłanie tych informacji.

Informacje dotyczące typu danych statystycznych wysyłanych do Kaspersky podczas korzystania z KSN w trakcie działania aplikacji mobilnej Kaspersky Security for iOS są dostępne w Oświadczeniu Kaspersky Security Network. Akceptując warunki i postanowienia Oświadczenia, wyrażasz zgodę na wysyłanie tych informacji.

Dostarczanie danych zgodnie z Umową licencyjną

Jeżeli do aktywacji Oprogramowania jest używany Kod aktywacyjny, w celu weryfikacji uprawnionego wykorzystania Oprogramowania, Użytkownik końcowy wyraża zgodę na okresowe przekazywanie Posiadaczowi praw następujących informacji:

  • Format danych w żądaniu wysłanym do infrastruktury Posiadacza praw; adres iPv4 usługi sieciowej, do którego uzyskiwano dostęp; rozmiar zawartości żądania wysłanego do infrastruktury Posiadacza praw; ID protokołu; kod aktywacyjny oprogramowania; typ kompresji danych; ID oprogramowania; zestaw identyfikatorów Oprogramowania, które może być aktywowane na urządzeniu użytkownika; wersja językowa Oprogramowania; pełna wersja Oprogramowania; unikatowy identyfikator urządzenia; data i godzina na urządzeniu użytkownika; ID instalacji Oprogramowania (PCID); aktualnie używany kod aktywacyjny dla Oprogramowania; wersję systemu operacyjnego, numer wersji systemu operacyjnego, numer aktualizacji systemu operacyjnego, wydanie systemu operacyjnego, rozszerzone informacje o wydaniu systemu operacyjnego; model urządzenia; kod operatora sieci komórkowej; rodzinę systemu operacyjnego; identyfikator Oprogramowania pochodzący z licencji; lista umów przedstawionych użytkownikowi przez Oprogramowanie; typ umowy prawnej zaakceptowanej przez użytkownika podczas korzystania z Oprogramowania; wersja umowy prawnej zaakceptowanej przez użytkownika podczas korzystania z Oprogramowania; flaga wskazująca, czy użytkownik zaakceptował warunki umowy prawnej podczas korzystania z Oprogramowania; typ sumy kontrolnej przetwarzanego obiektu; nagłówek licencji Oprogramowania; ID regionalnego centrum aktywacji; dat i godzina utworzenia klucza licencyjnego Oprogramowania; identyfikator licencji Oprogramowania; ID modelu informacji użytego do dostarczenia licencji dla Oprogramowania; data i godzina wygaśnięcia licencji dla Oprogramowania; bieżący stan klucza licencyjnego Oprogramowania; typ użytej licencji dla Oprogramowania; typ licencji użytej do aktywowania Oprogramowania; identyfikator Oprogramowania pochodzący z licencji;

Posiadacz praw może wykorzystywać takie informacje również do gromadzenia informacji statystycznych dotyczących dystrybucji i użytkowania Oprogramowania Posiadacza praw.

W celu ochrony Komputera przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa informacji Użytkownik końcowy zobowiązuje się do okresowego dostarczania Posiadaczowi praw następujących informacji:

  • Format danych w żądaniu wysłanym do infrastruktury Posiadacza praw; ostatnio używany adres usługi sieciowej (URL, IP); numer portu; adres internetowy źródła żądania usługi sieciowej (odnośnik).
  • pełna wersja Oprogramowania; ID aktualizacji Oprogramowania; typ zainstalowanego Oprogramowania; ID oprogramowania; identyfikator konfiguracji; wynik działania Oprogramowania; kod błędu.
  • Przetwarzany adres internetowy; adres iPv4 usługi sieciowej, do którego uzyskiwano dostęp; odcisk palca certyfikatu cyfrowego przeskanowanego obiektu i algorytm funkcji skrótu; typ certyfikatu; treści przetwarzanego podpisu cyfrowego.

Dostarczenia danych zgodnie z Oświadczeniem Kaspersky Security Network

Po zaakceptowaniu Oświadczenia KSN Posiadacz praw automatycznie otrzymuje i przetwarza następujące dane:

  • Informacje o jakości usług KSN (protokół używany do wymiany danych z KSN; ID usługi KSN, do której dostęp uzyskało Oprogramowanie; data i godzina zaprzestania otrzymywania statystyk; liczba połączeń z KSN wzięta z pamięci podręcznej; liczba żądań, dla których odpowiedź znaleziono w lokalnej bazie żądań; liczba nieudanych połączeń z KSN; liczba nieudanych transakcji KSN; tymczasowa dystrybucja anulowanych żądań wysłanych do KSN; tymczasowa dystrybucja nieudanych połączeń z KSN; tymczasowa dystrybucja nieudanych transakcji KSN; tymczasowa dystrybucja pomyślnych połączeń z KSN; tymczasowa dystrybucja pomyślnych transakcji KSN; tymczasowa dystrybucja pomyślnych żądań wysłanych do KSN; tymczasowa dystrybucja żądań wysłanych do KSN, które przekroczyły limit czasu oczekiwania; liczba nowych połączeń z KSN; liczba niepomyślnych żądań wysłanych do KSN spowodowanych przez błędy routingu; liczba niepomyślnych żądań spowodowanych przez wyłączenie usługi KSN w ustawieniach Oprogramowania; liczba niepomyślnych żądań wysłanych do KSN spowodowanych przez problemy z siecią; liczba pomyślnych połączeń z KSN; liczba udanych transakcji KSN; całkowita liczba żądań wysłanych do KSN; data i godzina rozpoczęcia otrzymywania statystyk).
  • ID urządzenia; pełna wersja Oprogramowania; ID aktualizacji Oprogramowania; ID instalacji Oprogramowania (PCID); typ zainstalowanego Oprogramowania.
  • Data i godzina instalacji Oprogramowania; data aktywacji oprogramowania; wersja językowa Oprogramowania; flaga wskazująca, czy uczestnictwo w KSN jest włączone; identyfikator licencjonowanego Oprogramowania; identyfikator licencji Oprogramowania; identyfikator systemu operacyjnego; wersja systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze użytkownika; wersję systemu operacyjnego.

Udostępnianie powyższych informacji KSN jest dobrowolne. Możesz zakończyć uczestnictwo w Kaspersky Security Network w dowolnym momencie

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.