Funkcje aplikacji

21 marca 2024

ID 84085

Kaspersky Endpoint Security oferuje następujące kluczowe funkcje:

Ochrona przed wirusami i innym szkodliwym oprogramowaniem

Aplikacja używa komponentu Anti-Virus do ochrony urządzenia przed wirusami i innym szkodliwym oprogramowaniem.

Anti-Virus wykonuje następujące funkcje:

 • Skanuje całe urządzenie, zainstalowane aplikacje lub wybrane foldery w poszukiwaniu zagrożeń
 • Chroni urządzenie w czasie rzeczywistym
 • Skanuje nowo zainstalowane aplikacje przed ich pierwszym uruchomieniem
 • Aktualizuje antywirusowe bazy danych

Jeśli na urządzeniu mobilnym jest zainstalowana aplikacja, która gromadzi informacje i wysyła je do przetworzenia, Kaspersky Endpoint Security for Android może zaklasyfikować tę aplikację jako szkodliwe oprogramowanie.

Ochrona danych na skradzionym lub zagubionym urządzeniu

Komponent Anti-Theft chroni dane użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem i pomaga zlokalizować urządzenie w przypadku jego zgubienia lub kradzieży.

Anti-Theft umożliwia zdalne wykonanie następujących czynności:

 • Zablokowanie urządzenia.

  Aby uniemożliwić cyberprzestępcy odblokowanie urządzenia, Kaspersky Endpoint Security musi być włączony jako usługa Ułatwień dostępu na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 7.0 lub nowszego.

 • Włącz głośny alarm na urządzeniu nawet wtedy, gdy dźwięk jest wyłączony na urządzeniu.
 • Uzyskaj współrzędne urządzenia.
 • Usuń dane przechowywane na urządzeniu.
 • Przywróć ustawienia fabryczne.
 • Potajemnie wykonaj zdjęcie osobie aktualnie korzystającej z urządzenia.

Aby włączyć działania Anti-Theft, Kaspersky Endpoint Security musi być włączony jako administrator urządzenia. Jeśli podczas wstępnej konfiguracji aplikacji nie nadano jej uprawnień administratora urządzenia, można to zrobić w sekcji Stan, wybierając odpowiedni komunikat, lub w ustawieniach urządzenia (Ustawienia systemu AndroidZabezpieczeniaAdministratorzy urządzenia).

Ochrona przed zagrożeniami internetowymi

Moduł Ochrona WWW zapewnia ochronę przed zagrożeniami internetowymi.

Ochrona WWW blokuje szkodliwe strony internetowe rozpowszechniające szkodliwy kod oraz phishingowe strony internetowe, których celem jest kradzież Twoich poufnych danych, a także uzyskanie dostępu do kont finansowych. Ochrona WWW skanuje strony internetowe przed ich otwarciem, korzystając z usługi chmury Kaspersky Security Network. Dowiedz się więcej.

Kontrola aplikacji

Zgodnie z firmowymi wymaganiami bezpieczeństwa, administrator systemu zdalnej administracji (zwany dalej również "administrator") tworzy listy zalecanych, blokowanych i wymaganych aplikacji. Komponent Kontrola aplikacji jest używany do instalacji zalecanych i wymaganych aplikacji, ich aktualizacji oraz do usuwania zablokowanych aplikacji.

Kontrola aplikacji umożliwia instalację zalecanych i wymaganych aplikacji na urządzeniu poprzez bezpośredni odnośnik do pakietu dystrybucyjnego lub odnośnik do Google Play. Kontrola aplikacji umożliwia usunięcie zablokowanych aplikacji, które naruszają firmowe wymagania bezpieczeństwa.

Kaspersky Endpoint Security musi być ustawiony jako usługa Ułatwień dostępu w celu zapewnienia poprawnego działania Kontroli aplikacji. Jeśli nie włączono tej usługi w Kreatorze wstępnej konfiguracji, można włączyć Kaspersky Endpoint Security jako usługę Ułatwień dostępu, używając odpowiedniego komunikatu, lub w ustawieniach urządzenia (Ustawienia systemu AndroidUłatwienia dostępuUsługi).

Kontrola zgodności

Komponent Kontrola zgodności automatycznie sprawdzi, czy urządzenie odpowiada firmowym wymaganiom bezpieczeństwa. Jeśli urządzenie nie spełnia firmowych wymagań bezpieczeństwa, aplikacja wyświetli powiadomienie z następującą informacją:

 • Przyczyna niezgodności (na przykład wykryto zablokowane aplikacje w urządzeniu lub antywirusowe bazy danych są nieaktualne).
 • Przedział czasu, w trakcie którego należy wyeliminować te niezgodności (na przykład, 24 godziny).
 • Działania, które zostaną podjęte na urządzeniu, jeśli nie usuniesz niezgodności w określonym czasie (na przykład urządzenie zostanie zablokowane).
 • Działanie wykonywane w celu wyeliminowania niezgodności urządzenia z firmowymi wymaganiami bezpieczeństwa.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.