Konfigurowanie silnego hasła odblokowującego dla urządzeń iOS MDM

21 marca 2024

ID 88130

Aby chronić dane na urządzeniu iOS MDM, skonfiguruj ustawienia siły hasła odblokowującego.

Domyślnie użytkownik może użyć łatwego hasła. Proste hasło to hasło zawierające następujące po sobie lub powtarzające się znaki, na przykład: "abcd" lub "2222". Użytkownik nie może wprowadzić alfanumerycznego hasła, które zawiera znaki specjalne. Domyślnie, okres ważności hasła i liczba prób wprowadzenia hasła są nieograniczone.

W celu skonfigurowania ustawień siły hasła odblokowującego urządzenie iOS MDM:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia iOS MDM.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Hasło.
 5. W sekcji Ustawienia hasła zaznacz pole Zastosuj ustawienia na urządzeniu.
 6. Skonfiguruj ustawienia siły hasła odblokowującego:
  • Aby umożliwić użytkownikowi używanie łatwego hasła, zaznacz opcję Zezwól na proste hasło.
  • Aby wymagane było użycie w haśle liter i cyfr, zaznacz pole Pytaj o wartość alfanumeryczną.
  • Na liście Minimalna długość hasła wybierz minimalną długość hasła w znakach.
  • Na liście Minimalna ilość znaków specjalnych wybierz minimalną ilość znaków specjalnych w haśle (takich, jak "$", "&", "!").
  • W polu Maksymalny czas życia hasła określ przedział czasu w dniach, w trakcie którego hasło będzie aktualne. Po minięciu tego okresu, Kaspersky Device Management for iOS informuje o konieczności zmiany hasła.
  • Na liście Włącz automatyczne blokowanie wybierz czas, po jakim ma być włączone automatyczne blokowanie urządzenia iOS MDM.
  • W polu Historia haseł określ liczbę użytych haseł (w tym bieżącego hasła), które Kaspersky Device Management for iOS porównuje z nowym hasłem, gdy użytkownik zmienia stare hasło. Jeśli hasła są takie same, nowe hasło jest odrzucane.
  • Na liście Maksymalny czas na odblokowanie bez hasła wybierz czas, w trakcie którego użytkownik może odblokować urządzenie iOS MDM bez wprowadzenia hasła.
  • Na liście Maksymalna liczba prób dostępu wybierz liczbę prób dostępu, które użytkownik może podjąć w celu wprowadzenia hasła odblokowującego urządzenie iOS MDM.
 7. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

W rezultacie, po zastosowaniu zasady, Kaspersky Device Management for iOS sprawdzi siłę hasła ustawionego na urządzeniu mobilnym użytkownika. Jeśli siła hasła odblokowującego urządzenie nie odpowiada zasadzie, użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.