Konfigurowanie ograniczeń urządzenia EAS dla aplikacji

21 marca 2024

ID 88331

Aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia EAS, skonfiguruj ograniczenia aktywności aplikacji (przeglądarka, niepodpisane aplikacje).

Domyślnie, użytkownik może korzystać z aplikacji na urządzeniu EAS bez ograniczeń.

W celu skonfigurowania ograniczeń dotyczących aktywności aplikacji na urządzeniu EAS:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia EAS.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości zasady wybierz sekcję Ograniczenia dla aplikacji.
 5. W sekcji Ustawienia ograniczeń aplikacji skonfiguruj ograniczenia aktywności aplikacji:
  • Aby zezwolić użytkownikowi na korzystanie z przeglądarki, zaznacz pole Zezwól na użycie przeglądarki.
  • Aby zezwolić użytkownikowi na utworzenie prywatnych kont pocztowych (POP3 lub IMAP4), zaznacz pole Zezwól na pocztę prywatną.
  • Aby zezwolić użytkownikowi na uruchamianie aplikacji, które nie są podpisane przy użyciu certyfikatu uwierzytelniania, zaznacz pole Zezwól na niepodpisane aplikacje.
  • Aby zezwolić użytkownikowi na instalowanie aplikacji, które nie są podpisane przy użyciu certyfikatu uwierzytelniania, zaznacz pole Zezwól na niepodpisane pakiety instalacyjne.
 6. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.