Konfigurowanie skrzynki pocztowej Exchange na urządzeniach iOS MDM

21 marca 2024

ID 88340

Aby umożliwić użytkownikowi urządzenia iOS MDM korzystanie z poczty firmowej, kalendarza, kontaktów, notatek i zadań, dodaj konto Exchange ActiveSync użytkownika na serwerze Microsoft Exchange.

Domyślnie, na serwerze Microsoft Exchange zostanie dodane konto z następującymi ustawieniami:

 • Poczta jest synchronizowana raz w tygodniu.
 • Użytkownik może przenosić wiadomości między kontami użytkownika oraz synchronizować adresy kont.
 • Użytkownik może używać dowolnego klienta poczty e-mail (inny niż Mail) do korzystania z poczty.
 • Połączenie SSL nie jest używane podczas przesyłania wiadomości.

Możesz zmodyfikować określone ustawienia podczas dodawania konta Exchange ActiveSync.

W celu dodania konta Exchange ActiveSync użytkownika urządzenia iOS MDM:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia iOS MDM.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Exchange ActiveSync.
 5. W sekcji Konta Exchange ActiveSync kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Konto Exchange ActiveSync na zakładce Ogólne.

 6. W polu Nazwa konta wprowadź nazwę konta dla autoryzacji na serwerze Microsoft Exchange. Możesz użyć makr dostępnych na liście Dostępne makra.
 7. W polu Adres serwera wpisz nazwę sieci lub adres IP serwera Microsoft Exchange.
 8. Aby używać protokołu przesyłania danych SSL (Secure Sockets Layer) do ochrony transmisji danych, zaznacz pole Użyj połączenia SSL.
 9. W polu Domena wprowadź nazwę domeny użytkownika urządzenia iOS MDM. Możesz użyć makr dostępnych na liście Dostępne makra.
 10. W polu Nazwa konta użytkownika wprowadź nazwę użytkownika urządzenia iOS MDM.

  Jeśli pozostawisz to pole puste, Kaspersky Device Management for iOS zapyta użytkownika o wprowadzenie nazwy użytkownika podczas stosowania zasady na urządzeniu iOS MDM. Możesz użyć makr dostępnych na liście Dostępne makra.

 11. W polu Adres e-mail określ adres e-mail użytkownika urządzenia iOS MDM. Możesz użyć makr dostępnych na liście Dostępne makra.
 12. W polu Hasło wpisz hasło do konta Exchange ActiveSync do autoryzacji na serwerze Microsoft Exchange.
 13. Wybierz zakładkę Dodatkowe i skonfiguruj ustawienia dodatkowe konta Exchange ActiveSync:
  • Liczba dni do synchronizacji poczty <czas>.
  • Typ uwierzytelniania.
  • Zezwól na przenoszenie wiadomości pomiędzy kontami.
  • Zezwól na synchronizację ostatnich adresów.
  • Zezwól wyłącznie na korzystanie z aplikacji Mail.
 14. Skonfiguruj ustawienia korzystania z protokołu S/MIME w aplikacji Mail. S/MIME to protokół przesyłania zaszyfrowanych wiadomości posiadających podpis cyfrowy.
  • Aby używać protokołu S/MIME do podpisywania poczty wychodzącej, zaznacz pole Podpisuj wiadomości i wybierz certyfikat dla podpisu. Podpis cyfrowy potwierdza autentyczność nadawcy i wskazuje, że zawartość wiadomości nie została zmodyfikowana podczas przesyłania do odbiorcy. Podpis wiadomości jest dostępny na urządzeniach działających pod kontrolą systemu iOS w wersji 10.3 lub nowszej.
  • Aby używać protokołu S/MIME do szyfrowania poczty wychodzącej, zaznacz pole Domyślnie szyfruj wiadomości i wybierz certyfikat dla szyfrowania (klucz publiczny). Szyfrowanie wiadomości jest dostępne tylko na urządzeniach działających pod kontrolą systemu iOS w wersji 10.3 lub nowszej.
  • Aby umożliwić użytkownikowi szyfrowanie pojedynczych wiadomości, zaznacz pole Pokaż przycisk przełącznika do szyfrowania wiadomości. Aby wysłać szyfrowane wiadomości, użytkownik musi kliknąć ikonę mail_lock w aplikacji Mail, w polu Do.
 15. Kliknij OK.

  Nowe konto Exchange ActiveSync pojawi się na liście.

 16. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

W rezultacie, po zastosowaniu zasady, konta Exchange ActiveSync z utworzonej listy zostaną dodane na urządzeniu mobilnym użytkownika.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.