Dodawanie konta LDAP

21 marca 2024

ID 88355

Aby umożliwić użytkownikowi urządzenia iOS MDM uzyskanie dostępu do kontaktów firmowych na serwerze LDAP, dodaj konto LDAP.

W celu dodania konta LDAP użytkownika urządzenia iOS MDM:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia iOS MDM.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję LDAP.
 5. W sekcji Konta LDAP kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Konto LDAP.

 6. W polu Opis wpisz opis konta LDAP użytkownika. Możesz użyć makr dostępnych na liście Dostępne makra.
 7. W polu Nazwa konta wprowadź nazwę konta dla autoryzacji na serwerze LDAP. Możesz użyć makr dostępnych na liście Dostępne makra.
 8. W polu Hasło wpisz hasło do konta LDAP do autoryzacji na serwerze LDAP.
 9. W polu Adres serwera wpisz nazwę domeny serwera LDAP. Możesz użyć makr dostępnych na liście Dostępne makra.
 10. Aby używać protokołu przesyłania danych SSL (Secure Sockets Layer) do ochrony przesyłania wiadomości, zaznacz pole Użyj połączenia SSL.
 11. Utwórz listę wyszukiwanych zwrotów wykorzystywanych podczas dostępu użytkownika urządzenia mobilnego iOS MDM do danych firmowych na serwerze LDAP:
  1. W sekcji Ustawienia wyszukiwania kliknij przycisk Dodaj.

   W tabeli z wyszukiwanymi zapytaniami pojawi się pusty rząd.

  2. W kolumnie Nazwa wprowadź nazwę wyszukiwanego zapytania.
  3. W kolumnie Zakres wyszukiwania wybierz poziom zagnieżdżenia folderu dla wyszukiwania danych firmowych na serwerze LDAP:
   • Baza – wyszukiwanie w folderze podstawowym na serwerze LDAP.
   • Jeden poziom – wyszukiwanie w folderach na pierwszym poziomie zagnieżdżenia, począwszy od folderu podstawowego.
   • Poddrzewo – wyszukiwanie w folderach na wszystkich poziomach zagnieżdżenia, począwszy od folderu podstawowego.
  4. W kolumnie Baza wyszukiwania wprowadź ścieżkę do folderu na serwerze LDAP, od którego rozpoczyna się wyszukiwanie (na przykład: "ou=people", "o=example corp").
  5. Powtórz czynności z kroków a-d dla wszystkich wyszukiwanych zapytań, które chcesz dodać do urządzenia iOS MDM.
 12. Kliknij OK.

  Nowe konto LDAP pojawi się na liście.

 13. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

W rezultacie, po zastosowaniu zasady, konta LDAP z utworzonej listy zostaną dodane na urządzeniu mobilnym użytkownika. Użytkownik może uzyskać dostęp do kontaktów firmowych w standardowych aplikacjach iOS: Kontakty, Wiadomości i Poczta.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.