Tworzenie i konfigurowanie pakietu instalacyjnego

21 marca 2024

ID 89690

Pakiet instalacyjny Kaspersky Endpoint Security for Android to samorozpakowujące się archiwum sc_package.exe. Archiwum zawiera pliki wymagane do zainstalowania aplikacji mobilnej na urządzeniach:

 • adb.exe, AdbWinApi.dll, AdbWinUsbApi.dll – zestaw plików potrzebnych do zainstalowania Kaspersky Endpoint Security for Android.
 • installer.ini – plik konfiguracyjny zawierający ustawienia połączenia z Serwerem administracyjnym.
 • KES10_xx_xx_xxx.apk – plik instalacyjny dla Kaspersky Endpoint Security for Android.
 • kmlisten.exe – narzędzie dostarczające pakiet instalacyjny aplikacji przy użyciu stacji roboczej.
 • kmlisten.ini – plik konfiguracyjny zawierający ustawienia narzędzia dostarczającego pakiet instalacyjny.
 • kmlisten.kpd – plik z opisem aplikacji.

W celu utworzenia pakietu instalacyjnego Kaspersky Endpoint Security for Android:

 1. W drzewie konsoli wybierz folder DodatkoweZdalna instalacjaPakiety instalacyjne.
 2. W obszarze roboczym folderu Pakiety instalacyjne kliknij przycisk Utwórz pakiet instalacyjny.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia pakietu instalacyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora.

 3. W oknie Wybierz typ pakietu instalacyjnego kliknij przycisk Utwórz pakiet instalacyjny dla aplikacji Kaspersky.
 4. W oknie Określanie nazwy pakietu instalacyjnego wprowadź nazwę pakietu instalacyjnego, która będzie wyświetlana w obszarze roboczym folderu Pakiety instalacyjne.
 5. W oknie Wybierz pakiet instalacyjny aplikacji do zainstalowania wybierz samorozpakowujące się archiwum sc_package.exe znajdujące się w pakiecie dystrybucyjnym.

  Jeśli już rozpakowałeś archiwum, wybierz plik z opisem aplikacji - kmlisten.kpd. W polu wejściowym pojawi się nazwa i numer wersji aplikacji.

 6. W oknie Zaakceptuj Umowę licencyjną przeczytać ze zrozumieniem i zaakceptować warunki Umowy licencyjnej.

  Należy zaakceptować warunki Umowy licencyjnej dotyczące tworzenia pakietu instalacyjnego. Jeśli zaakceptujesz warunki Umowy licencyjnej w Konsoli administracyjnej, Kaspersky Endpoint Security for Android pominie krok akceptacji w trakcie instalacji aplikacji.

  Jeśli zdecydujesz się zatrzymać ochronę urządzeń mobilnych, możesz odinstalować aplikację Kaspersky Endpoint Security for Android i odrzucić Umowę licencyjną dla aplikacji. Więcej informacji na temat odrzucenia Umowy licencyjnej można znaleźć w pomocy Kaspersky Security Center.

Po zakończeniu działania kreatora, w obszarze roboczym folderu Pakiety instalacyjne pojawi się utworzony pakiet instalacyjny. Pakiety instalacyjne są przechowywane w folderze Pakiety, w folderze współdzielonym na Serwerze administracyjnym.

W celu skonfigurowania ustawień pakietu instalacyjnego:

 1. W drzewie konsoli wybierz folder DodatkoweZdalna instalacjaPakiety instalacyjne.
 2. W menu kontekstowym pakietu instalacyjnego Kaspersky Endpoint Security for Android wybierz Właściwości.
 3. Na zakładce Ustawienia określ ustawienia połączenia z Serwerem administracyjnym dla urządzeń mobilnych oraz nazwę grupy administracyjnej, do której urządzenia mobilne zostaną dodane automatycznie po pierwszej synchronizacji z Serwerem administracyjnym. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
  • W sekcji Połączenie z Serwerem administracyjnym, w polu Adres serwera wprowadź nazwę Serwera administracyjnego dla urządzeń mobilnych w formacie, jaki został użyty do zainstalowania Obsługi urządzeń mobilnych podczas instalacji Serwera administracyjnego.

   W zależności od formatu nazwy Serwera administracyjnego dla komponentu Obsługa urządzeń mobilnych, określ nazwę DNS lub adres IP Serwera administracyjnego. W polu Numer portu SSL określ numer portu Serwera administracyjnego, który jest otwarty dla połączeń z urządzeniami mobilnymi. Domyślnie używany jest port 13292.

  • W sekcji Przenoszenie komputerów do grup, w polu Nazwa grupy wprowadź nazwę grupy, do której po pierwszej synchronizacji z Serwerem administracyjnym zostaną dodane urządzenia mobilne (domyślnie KES10).

   Określona grupa zostanie automatycznie utworzona w folderze ZaawansowaneWykrywanie urządzeńDomeny.

  • W sekcji Działania podczas instalacji zaznacz pole Żądaj adresu e-mail, jeśli chcesz, żeby aplikacja żądała od użytkowników podania ich firmowych adresów e-mail, gdy aplikacja będzie uruchamiana po raz pierwszy.

   Adres e-mail użytkownika jest wykorzystywany do tworzenia nazwy urządzenia mobilnego podczas dodawania go do grupy administracyjnej.

 4. W celu zastosowania określonych ustawień kliknij Zastosuj.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.