Tworzenie certyfikatu ogólnego

21 marca 2024

ID 89730

Certyfikat ogólny należy utworzyć w Konsoli administracyjnej w celu zidentyfikowania użytkownika urządzenia mobilnego.

W celu utworzenia certyfikatu ogólnego:

 1. W drzewie konsoli wybierz folder Zarządzanie urządzeniami mobilnymiCertyfikaty.
 2. W obszarze roboczym folderu Certyfikaty kliknij przycisk Dodaj certyfikat, aby uruchomić Kreator instalacji certyfikatu.
 3. W oknie Typ certyfikatu wybierz opcję Certyfikat ogólny.
 4. W oknie Wybór użytkownika określ użytkowników, dla których chcesz utworzyć certyfikat ogólny.
 5. W oknie Źródło certyfikatu wybierz metodę, według której tworzony jest certyfikat ogólny.
  • Aby automatycznie utworzyć certyfikat ogólny przy użyciu narzędzi Serwera administracyjnego, wybierz Określ certyfikat przy użyciu narzędzi serwera administracyjnego.
  • Aby przypisać wcześniej utworzony certyfikat do użytkownika, wybierz opcję Określ plik certyfikatu. Kliknij przycisk Określ, aby otworzyć okno Certyfikat, w którym wybierz plik certyfikatu.

   Odznacz pole Opublikuj certyfikat, jeśli nie chcesz określić typu urządzenia mobilnego i metody powiadamiania użytkownika o utworzeniu certyfikatu.

 6. W oknie Metoda powiadamiania użytkownika skonfiguruj ustawienia powiadamiania użytkownika urządzenia mobilnego o utworzeniu certyfikatu za pośrednictwem wiadomości tekstowej lub wiadomości e-mail.
 7. W oknie Generowanie certyfikatu kliknij Gotowe, aby zakończyć pracę Kreatora instalacji certyfikatu.

Kreator instalacji certyfikatu utworzy certyfikat ogólny, który użytkownik może zainstalować na urządzeniu mobilnym. Aby uzyskać certyfikat, uruchom synchronizację urządzenia mobilnego z Serwerem administracyjnym. Więcej informacji na temat tworzenia certyfikatów i konfigurowania reguł ich przydzielania można znaleźć na stronie pomocy Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.