Tworzenie profilu grupowego

21 marca 2024

ID 89890

Ta sekcja opisuje proces tworzenia zasad grupy dla urządzeń, na których zainstalowana jest aplikacja mobilna Kaspersky Endpoint Security for Android, oraz zasad dla urządzeń EAS i urządzeń iOS MDM.

Zasady utworzone dla grupy administracyjnej są wyświetlane w obszarze roboczym grupy w Konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center, na zakładce Zasady. Przed nazwą zasady pojawi się ikona wskazująca stan zasady (aktywny / nieaktywny). Dla różnych aplikacji w grupie może zostać utworzonych wiele różnych zasad. Tylko jedna zasada dla każdej aplikacji może być aktywna. Po utworzeniu nowej aktywnej zasady, poprzednia aktywna zasada staje się nieaktywna.

Po utworzeniu zasady można zmodyfikować jej ustawienia.

W celu utworzenia zasady do zarządzania urządzeniami mobilnymi:

  1. Z drzewa konsoli należy wybrać grupę administracyjną, dla której ma zostać utworzona zasada.
  2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
  3. Kliknij odnośnik Utwórz zasadę w celu uruchomienia Kreatora tworzenia zasady.

Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowej zasady.

Krok 1. Wybierz aplikację do utworzenia zasady grupy

W tym kroku wybierz aplikację, dla której chcesz utworzyć zasadę grupy na liście aplikacji:

  • Kaspersky Endpoint Security for Android – dla urządzeń, na których używana jest aplikacja mobilna Kaspersky Endpoint Security for Android.

Zaleca się utworzenie osobnej zasady dla urządzeń Huawei i Honor, które nie mają usług Google Play. W ten sposób możesz wysyłać odnośniki do Huawei AppGallery do użytkowników wszystkich takich urządzeń.

  • Kaspersky Device Management for iOS – dla urządzeń EAS i urządzeń iOS MDM.

Zasadę dla urządzeń mobilnych można utworzyć, jeśli wtyczka zarządzająca Kaspersky Endpoint Security for Android oraz wtyczka zarządzająca Kaspersky Device Management for iOS są zainstalowane na pulpicie administratora. Jeśli wtyczki nie są zainstalowane, nazwa odpowiedniej aplikacji nie pojawi się na liście aplikacji.

Przejdź do kolejnego kroku Kreatora tworzenia zasady.

Krok 2. Wprowadź nazwę zasady grupy

W tym kroku, w polu Nazwa wprowadź nazwę nowej zasady. Jeśli określisz nazwę istniejącej zasady, do jego nazwy automatycznie zostanie dodany przyrostek (1).

Przejdź do kolejnego kroku Kreatora tworzenia zasady.

Krok 3. Utwórz zasadę grupy dla aplikacji

W tym kroku Kreator zapyta o wybranie stanu zasady:

  • Zasada aktywna. Kreator zapisze utworzoną zasadę na Serwerze administracyjnym. Przy kolejnej synchronizacji urządzenia mobilnego z Serwerem administracyjnym zasada zostanie użyta na urządzeniu jako zasada aktywna.
  • Zasada nieaktywna. Kreator zapisze utworzoną zasadę na Serwerze administracyjnym jako zapasową zasadę. Ta zasada może być aktywowana w późniejszym czasie, po wystąpieniu określonego zdarzenia. Jeśli to konieczne, zasada nieaktywna może zostać przełączona w stan aktywny.

    Dla jednej aplikacji w grupie może zostać utworzonych wiele różnych zasad, ale tylko jedna z nich może być aktywna. Po utworzeniu nowej aktywnej zasady, poprzednia aktywna zasada automatycznie staje się nieaktywna.

Zakończ działanie Kreatora.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.