Wysyłanie poleceń na urządzenie mobilne

21 marca 2024

ID 89902

Aby chronić dane na zagubionym lub skradzionym urządzeniu mobilnym, możesz wysłać specjalne polecenia (patrz tabela poniżej).

Polecenia do ochrony danych na zagubionym lub skradzionym urządzeniu

Metody łączenia z Kaspersky Security Center

Polecenie

Wynik wykonania polecenia

Kaspersky Endpoint Security for Android

 

Zablokuj

Urządzenie mobilne jest zablokowane.

Odblokuj

Po odblokowaniu urządzenia mobilnego działającego pod kontrolą systemu Android 5.0 – 6.Х, hasło odblokowujące ekran (kod PIN) zostaje zresetowane do wartości "1234". Po odblokowaniu urządzenia działającego pod kontrolą systemu Android 7.0 lub nowszego, hasło odblokowujące ekran nie zostaje zmienione.

Zlokalizuj urządzenie

Urządzenie zostanie zlokalizowane i wyświetlone na Google Maps. Dostawca usługi mobilnej pobiera opłatę za wysłanie wiadomości SMS oraz za dostęp do internetu.

Na urządzeniach z systemem Android 12 lub nowszym, jeśli użytkownik przyznał uprawnienie "Użyj przybliżonej lokalizacji", aplikacja Kaspersky Endpoint Security for Android najpierw spróbuje uzyskać dokładną lokalizację urządzenia. Jeśli to się nie powiedzie, przybliżona lokalizacja urządzenia zostanie zwrócona tylko wtedy, gdy została odebrana nie więcej niż 30 minut wcześniej. W przeciwnym razie polecenie Zlokalizuj urządzenie nie powiedzie się.

Zdjęcie (mugshot)

Urządzenie mobilne jest zablokowane. Zdjęcie złodzieja jest wykonywane przez przedni aparat urządzenia, gdy próbuje odblokować urządzenie. Dostawca usługi mobilnej pobiera opłatę za wysłanie wiadomości SMS oraz za dostęp do internetu.

Podczas próby odblokowania urządzenia użytkownik automatycznie wyraża zgodę na zrobienie zdjęcia.

W przypadku cofnięcia pozwolenia na korzystanie z kamery urządzenie mobilne wyświetla powiadomienie i prosi o udzielenie pozwolenia. Na urządzeniu mobilnym z systemem Android 12 lub nowszym, jeśli pozwolenie na korzystanie z aparatu zostało cofnięte w Szybkich ustawieniach, powiadomienie nie jest wyświetlane, ale wykonane zdjęcie jest czarne.

Alarm

Urządzenie mobilne włączy alarm. Alarm będzie włączony przez 5 minut (lub przez 1 minutę, jeśli bateria urządzenia jest słaba).

Wyczyść dane firmowe

Usuwane są dane w kontenerze, firmowe konto e-mail, ustawienia połączenia z firmową siecią Wi-Fi i VPN, nazwa punktu dostępu (APN), profil roboczy Android, kontener KNOX oraz klucz KNOX License Manager.

Przywróć ustawienia fabryczne

Wszystkie dane zostają usunięte z urządzenia mobilnego i zostają przywrócone ustawienia fabryczne. Po wykonaniu tego polecenia, urządzenie nie będzie mogło odbierać i wykonywać poleceń.

Profil iOS MDM

Zablokuj

Urządzenie mobilne jest zablokowane.

Odblokuj

Blokowanie urządzenia mobilnego przy użyciu kodu PIN jest wyłączone. Wcześniej określony kod PIN został zresetowany.

Wyczyść dane firmowe

Wszystkie zainstalowane profile konfiguracyjne, profile informacyjne, profil iOS MDM oraz aplikacje, dla których zaznaczono pole Usuń wraz z profilem iOS MDM, zostaną usunięte z urządzenia.

Przywróć ustawienia fabryczne

Wszystkie dane zostają usunięte z urządzenia mobilnego i zostają przywrócone ustawienia fabryczne. Po wykonaniu tego polecenia, urządzenie nie będzie mogło odbierać i wykonywać poleceń.

Skrzynka pocztowa Exchange

Przywróć ustawienia fabryczne

Wszystkie dane zostają usunięte z urządzenia mobilnego i zostają przywrócone ustawienia fabryczne. Po wykonaniu tego polecenia, urządzenie nie będzie mogło odbierać i wykonywać poleceń.

Do wykonywania poleceń Kaspersky Endpoint Security for Android wymagane są specjalne uprawnienia i pozwolenia. Jeśli Kreator wstępnej konfiguracji jest uruchomiony, Kaspersky Endpoint Security for Android wyświetli pytanie o nadanie aplikacji wszystkich wymaganych uprawnień i pozwoleń. Użytkownik może pominąć te kroki lub wyłączyć te uprawnienia w ustawieniach urządzenia w późniejszym czasie. W takiej sytuacji niemożliwe będzie wykonywanie poleceń.

Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 10.0 lub nowszego użytkownik musi nadać uprawnienie "Cały czas", aby uzyskać dostęp do lokalizacji Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 11.0 lub nowszego użytkownik musi nadać uprawnienie "Podczas używania aplikacji", aby uzyskać dostęp do aparatu. W przeciwnym razie polecenia anti-theft nie będą działały. Użytkownik zostanie poinformowany o tym ograniczeniu i ponownie zostanie zapytany o nadanie uprawnień żądanego poziomu. Jeśli użytkownik wybierze opcję "Tylko teraz" dla uprawnienia dostępu do aparatu, aplikacja uzna, że dostęp został nadany. Jeśli ponownie zostanie wyświetlona prośba o nadanie uprawnienia dostępu do aparatu, zalecane jest bezpośrednie skontaktowanie się z użytkownikiem.

Aby dowiedzieć się więcej o wysyłaniu poleceń z listy urządzeń mobilnych w Konsoli administracyjnej, przejdź do pomocy Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.