Konfigurowanie dostępu do stron internetowych na urządzeniach Android

21 marca 2024

ID 89905

Możesz użyć Ochrony WWW do skonfigurowania dostępu użytkowników urządzeń Android do stron internetowych. Ochrona WWW obsługuje również filtrowanie stron internetowych według kategorii zdefiniowanych w usłudze chmury Kaspersky Security Network. Filtrowanie umożliwia ograniczenie dostępu użytkownika do pewnych stron internetowych lub kategorii stron internetowych (na przykład do stron z kategorii "Hazard, loterie, zakłady bukmacherskie" lub "Komunikacja przez internet"). Ochrona WWW chroni także dane osobowe użytkowników w internecie.

W celu włączenia Ochrony WWW:

 • Kaspersky Endpoint Security musi być włączony jako funkcja dostępności.
 • Należy zaakceptować Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych na potrzeby modułu Ochrona WWW (Oświadczenie dotyczące modułu Ochrona WWW). Kaspersky Endpoint Security używa Kaspersky Security Network (KSN) do skanowania stron internetowych. Oświadczenie dotyczące modułu Ochrona WWW zawiera warunki dotyczące wymiany danych z KSN.

  Można zaakceptować Oświadczenie dotyczące modułu Ochrona WWW w imieniu użytkownika w Kaspersky Security Center. W tym przypadku nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

  Jeśli nie zaakceptowano Oświadczenia dotyczącego modułu Ochrona WWW i wysłano monit, aby zrobił to użytkownik, musi on przeczytać i zaakceptować Oświadczenie dotyczące modułu Ochrona WWW w ustawieniach aplikacji.

  Jeśli nie zaakceptowano Oświadczenia dotyczącego modułu Ochrona WWW, moduł Ochrona WWW nie jest dostępny.

Ochrona WWW na urządzeniach z systemem Android działa tylko w przeglądarkach: Huawei Browser, Google Chrome (włączając funkcję Kart niestandardowych) i Samsung Internet Browser. Ochrona WWW dla przeglądarki Samsung Internet Browser nie blokuje stron na urządzeniu mobilnym, jeśli profil roboczy jest używany, a Ochrona WWW jest włączona tylko dla profilu roboczego.

Ochrona WWW jest włączona domyślnie: dostęp użytkownika do stron internetowych z kategorii Phishing i Szkodliwe oprogramowanie jest zablokowany.

W celu skonfigurowania ustawień dostępu użytkownika urządzenia do stron internetowych:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
 4. W oknie Właściwości wybierz Ochrona WWW.
 5. Zaznacz pole Włącz Ochronę WWW.
 6. Aby korzystać z modułu Ochrona WWW, Ty lub użytkownik urządzenia powinien przeczytać i zaakceptować Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych na potrzeby modułu Ochrona WWW (Oświadczenie dotyczące modułu Ochrona WWW):
  1. Kliknij link Oświadczenie dotyczące modułu Ochrona WWW u góry sekcji.

   Spowoduje to otwarcie okna Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych na potrzeby modułu Ochrona WWW.

  2. Przeczytaj i zaakceptuj Politykę prywatności, zaznaczając odpowiednie pole wyboru. Aby wyświetlić Politykę prywatności, kliknij łącze Polityka prywatności.

   Jeśli nie zaakceptujesz Polityki prywatności, użytkownik urządzenia mobilnego może zaakceptować Politykę prywatności w Kreatorze wstępnej konfiguracji lub w aplikacji (ks4android_settings_buttonInformacje o aplikacjiWarunki i postanowieniaPolitykę prywatności).

  3. Wybierz tryb zaakceptowania Oświadczenia dotyczącego modułu Ochrona WWW:
   • Przeczytałem i akceptuję Oświadczenie dotyczące modułu Ochrona WWW
   • Wymagaj akceptacji przez użytkownika urządzenia Oświadczenia dotyczącego modułu Ochrona WWW
   • Nie akceptuję Oświadczenia dotyczącego modułu Ochrona WWW
   • Jeśli wybierzesz Nie akceptuję Oświadczenia dotyczącego modułu Ochrona WWW, Ochrona WWW nie zablokuje stron na urządzeniu mobilnym. Użytkownik urządzenia mobilnego nie może włączyć modułu Ochrona WWW w Kaspersky Endpoint Security.

  4. Kliknij OK, aby zamknąć okno.
 7. Zrzut ekranu okna Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych na potrzeby modułu Ochrona WWW. Użytkownicy mogą zaakceptować Oświadczenie dotyczące modułu Ochrona WWW, poprosić użytkownika o jego akceptację lub je odrzucić.

  Krok 6. Zaakceptuj Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych na potrzeby modułu Ochrona WWW.

 8. Jeśli chcesz, żeby aplikacja ograniczała dostęp użytkownika do stron internetowych w zależności od ich zawartości, wykonaj następujące czynności:
  1. W sekcji Ochrona WWW, z listy rozwijalnej wybierz Strony internetowe z wybranych kategorii są zabronione.
  2. Utwórz listę zablokowanych kategorii, zaznaczając pola obok kategorii stron internetowych, do których aplikacja będzie blokowała dostęp.
 9. Zrzut ekranu sekcji Ochrona WWW. Możesz zaznaczyć pola wyboru dla kategorii stron internetowych, do których chcesz zablokować dostęp.

  Krok 7. Sekcja Ochrona WWW. Wybierz kategorie stron internetowych, do których chcesz zablokować dostęp.

 10. Jeśli chcesz, żeby aplikacja zezwalała użytkownikowi na dostęp do stron internetowych określonych przez administratora, wykonaj następujące czynności:
  1. W sekcji Ochrona WWW, z listy rozwijalnej wybierz Dozwolone są jedynie strony internetowe znajdujące się na liście.
  2. Utwórz listę stron internetowych, dodając adresy stron internetowych, do których aplikacja nie będzie blokowała dostępu. Kaspersky Endpoint Security for Android obsługuje tylko wyrażenia regularne. Podczas wprowadzania adresu dozwolonej strony internetowej należy skorzystać z następującego szablonu:
   • https://example\.com/.* — wszystkie strony potomne strony internetowej są dozwolone (na przykład: http://www.example.com/about).
   • https://.*\.example\.com — wszystkie poddomeny strony internetowej są dozwolone (na przykład: https://pictures.example.com).

   Możesz także użyć wyrażenia https?, aby wybrać protokoły HTTP i HTTPS. Więcej informacji na temat wyrażeń regularnych można znaleźć na stronie asysty technicznej Oracle.

  Zrzut ekranu przedstawiający sekcję Ochrona WWW z rozwijaną listą opcji „Dozwolone są tylko wymienione witryny internetowe”. Możesz dodać adresy witryn do listy witryn, do których chcesz zezwolić na dostęp.

  Krok 9. Sekcja Ochrona WWW. Określ listę stron internetowych, do których chcesz zezwolić na dostęp.

 11. Jeśli chcesz, żeby aplikacja blokowała użytkownikowi dostęp do wszystkich stron internetowych, w sekcji Ochrona WWW, z listy rozwijalnej wybierz Wszystkie strony internetowe są zablokowane.
 12. Aby znieść ograniczenia dotyczące dostępu do stron internetowych oparte na zawartości, odznacz pole Włącz Ochronę WWW.
 13. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.