Konfigurowanie silnego hasła odblokowującego dla urządzeń EAS

21 marca 2024

ID 89951

Ustaw silne hasło odblokowujące do ochrony danych na urządzeniu EAS.

Domyślnie, jeśli urządzenie mobilne jest włączone, Kaspersky Device Management for iOS nie wyświetla pytania o wprowadzenie lub ustawienie hasła odblokowującego.

W celu skonfigurowania ustawień siły hasła odblokowującego urządzenie EAS:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia EAS.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Hasło.
 5. W sekcji Ustawienia hasła zaznacz pole Pytaj o hasło.
 6. Skonfiguruj ustawienia siły hasła odblokowującego:
  • Aby wymagane było użycie w haśle liter i cyfr, zaznacz pole Pytaj o wartość alfanumeryczną. W polu Minimalna liczba zbiorów znaków określ poziom siły hasła alfanumerycznego. Możliwe wartości: 1 do 4. Wartość "1" odpowiada najniższemu poziomowi siły.
  • Aby zezwolić użytkownikowi na użycie funkcji odzyskiwania hasła, zaznacz pole Włącz odzyskiwanie hasła.
  • Jeśli chcesz, żeby pliki były szyfrowane w pamięci urządzenia, zaznacz pole Wymagaj szyfrowania na urządzeniu.
  • Jeśli chcesz, żeby pliki były szyfrowane na karcie pamięci, zaznacz pole Wymagaj szyfrowania karty pamięci.
  • Aby umożliwić użytkownikowi używanie łatwego hasła zawierającego tylko liczby, zaznacz opcję Zezwól na proste hasło.
  • Aby ograniczyć liczbę prób wprowadzenia hasła dostępu do urządzenia, zaznacz pole Maksymalna liczba prób dostępu. W polu po prawej stronie opcji do zaznaczenia określ liczbę prób wprowadzenia hasła, jaką użytkownik może podjąć w celu odblokowania urządzenia. Jeśli użytkownik niepoprawnie wprowadził hasło określoną liczbę razy z rzędu, Kaspersky Device Management for iOS usunie wszystkie dane z urządzenia.
  • Aby określić minimalna długość hasła użytkownika, zaznacz pole Minimalna długość hasła. W polu po prawej stronie opcji do zaznaczenia określ minimalną liczbę znaków w haśle. Możliwe wartości: od 4 do 16 znaków.
  • Aby wyświetlane było pytanie o wprowadzenie hasła, gdy urządzenie jest w stanie bezczynności od dłuższego czasu, zaznacz pole Czas bezczynności do kolejnej próby wprowadzenia hasła (min). W polu po prawej stronie opcji do zaznaczenia określ czas bezczynności w minutach. Po upłynięciu tego czasu, aplikacja zażąda wprowadzenia hasła.
  • Aby ograniczyć okres ważności hasła, zaznacz pole Okres ważności hasła (dni). W polu po prawej stronie opcji do zaznaczenia określ okres ważności hasła. Po upłynięciu tego czasu, aplikacja zażąda zmiany hasła.
  • W polu Historia haseł określ liczbę ostatnich haseł, które nie mogą zostać użyte ponownie.
 7. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center. Po zastosowaniu zasady, Kaspersky Device Management for iOS sprawdzi, czy hasło jest ustawione na urządzeniu mobilnym użytkownika. Jeśli hasło odblokowujące nie zostało ustawione na urządzeniu, użytkownik zostanie poproszony o jego ustawienie. Hasło powinno być ustawione z uwzględnieniem ustawień zasady. Jeśli hasło odblokowujące urządzenie jest ustawione, ale nie odpowiada zasadzie, użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.