Dodawanie czcionek

21 marca 2024

ID 90275

W celu dodania czcionki na urządzeniu iOS MDM użytkownika:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia iOS MDM.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Czcionki.
 5. W sekcji Czcionki kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Czcionka.

 6. W polu Nazwa pliku określ ścieżkę do pliku czcionki (plik z rozszerzeniem .ttf lub .otf).

  Czcionki posiadające rozszerzenie ttc lub otc nie są obsługiwane.

  Czcionki są identyfikowane po nazwie PostScript. Nie instaluj czcionek z tą samą nazwą PostScript nawet wtedy, gdy ich zawartość się różni. Instalacja czcionek z tą samą nazwą PostScript spowoduje wystąpienie niezdefiniowanego błędu.

 7. Kliknij Otwórz.

  Nowa czcionka pojawi się na liście.

 8. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

W rezultacie, po zastosowaniu zasady, zostanie wyświetlone pytanie o zainstalowanie czcionek z utworzonej listy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.