Dodawanie web clips

21 marca 2024

ID 90308

Web clip to aplikacja, która otwiera stronę internetową z ekranu głównego urządzenia mobilnego. Klikając ikony web clip na ekranie głównym urządzenia, użytkownik może szybko otwierać strony internetowe (takie, jak firmowe strony internetowe). Można dodać web clips na urządzeniach użytkowników oraz skonfigurować wygląd ikony web clip wyświetlanej na ekranie.

Domyślnie, stosowane są następujące ograniczenia korzystania z web clip:

 • Użytkownik nie może ręcznie usunąć web clips z urządzenia mobilnego.
 • Strony internetowe otwierane, gdy użytkownik kliknie ikonę web clip, nie są otwierane w trybie pełnoekranowym.
 • Do ikony web clip na ekranie stosowane są zaokrąglone rogi, cień i efekty wizualne.

W celu dodania web clip na urządzeniu iOS MDM użytkownika:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia iOS MDM.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości zasady wybierz sekcję Web Clips.
 5. W sekcji Web Clips kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Web Clip.

 6. W polu Nazwa wprowadź nazwę web clip, jaka ma być wyświetlana na ekranie urządzenia iOS MDM.
 7. W polu Adres internetowy wprowadź adres strony internetowej, która zostanie otwarta po kliknięciu ikony web clip. Adres powinien rozpoczynać się od "http://" lub "https://".
 8. Aby zezwolić użytkownikowi na usunięcie web clip z urządzenia iOS MDM, zaznacz opcję Zezwól na usuwanie.
 9. Kliknij przycisk Wybierz i określ plik z obrazem dla ikony web clip.

  Ikona jest wyświetlana na ekranie głównym urządzenia iOS MDM. Obrazek musi spełniać następujące wymagania:

  • Rozmiar obrazu nie powinien przekraczać 400 x 400 pikseli.
  • Format pliku: GIF, JPEG lub PNG.
  • Rozmiar pliku powinien być mniejszy niż 1 MB.

  Podgląd ikony web clip jest dostępny w polu Ikona. Jeśli nie wybierzesz obrazu dla web clip, jako ikona zostanie wyświetlony pusty kwadrat.

  Jeśli chcesz, żeby ikona web clip była wyświetlana bez specjalnych efektów wizualnych (zaokrąglone rogi ikony, połysk), zaznacz pole Ikona typu precomposed.

 10. Jeśli chcesz, żeby po kliknięciu ikony strona internetowa była otwierana w trybie pełnoekranowym na urządzeniu iOS MDM, zaznacz pole Pełnoekranowy Web Clip.
 11. Kliknij OK.

  Nowy web clip pojawi się na liście.

 12. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

W rezultacie, po zastosowaniu zasady, ikony web clip z utworzonej listy zostaną dodane na ekranie głównym urządzenia mobilnego użytkownika.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.