Konfigurowanie APN na urządzeniach iOS MDM

21 marca 2024

ID 90309

Nazwa punktu dostępu (APN) musi zostać skonfigurowana w celu włączenia usługi przesyłania danych sieci mobilnej na urządzeniu iOS MDM użytkownika.

Sekcja APN jest przestarzała. Zalecane jest skonfigurowanie ustawień APN w sekcji Komunikacja przez sieci komórkowe. Przed skonfigurowaniem ustawień sieci komórkowej upewnij się, że ustawienia z sekcji APN nie zostały zastosowane na urządzeniu (pole Zastosuj ustawienia na urządzeniu jest odznaczone). Ustawienia z sekcji APN i Komunikacja przez sieci komórkowe nie mogą być używane jednocześnie.

W celu skonfigurowania punktu dostępowego na urządzeniu iOS MDM użytkownika:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia iOS MDM.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Komunikacja przez sieci komórkowe.
 5. W sekcji Ustawienia sieci komórkowej zaznacz pole Zastosuj ustawienia na urządzeniu.
 6. Na liście Typ APN wybierz typ punktu dostępu do przesyłania danych w sieci komórkowej GPRS/3G/4G:
  • Wbudowany APN – konfiguracja ustawień komunikacji przez sieci komórkowe dla transmisji danych za pomocą operatora sieci komórkowej, który obsługuje operacje z wbudowaną kartą Apple SIM. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących urządzeń z wbudowaną kartą Apple SIM należy odwiedzić stronę Pomocy technicznej Apple.
  • APN – konfiguracja ustawień sieci komórkowej do przesyłania danych za pośrednictwem operatora sieci komórkowej włożonej karty SIM.
  • Wbudowany APN i APN – konfiguracja ustawień komunikacji przez sieci komórkowe dla transmisji danych za pomocą operatorów sieci komórkowych włożonych kart sim i wbudowanych kart Apple SIM. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących urządzeń z wbudowaną kartą Apple SIM i gniazdem karty SIM należy odwiedzić stronę Pomocy technicznej Apple.
 7. W polu Nazwa APN określ nazwę punktu dostępu.
 8. Z listy rozwijalnej Typ uwierzytelniania wybierz typ uwierzytelniania użytkownika urządzenia mobilnego na serwerze operatora sieci mobilnej w celu uzyskania dostępu (internet i MMS):
 9. W polu Nazwa użytkownika wprowadź nazwę użytkownika dla autoryzacji w sieci komórkowej.
 10. W polu Hasło wprowadź hasło do autoryzacji użytkownika w sieci komórkowej.
 11. W polu Adres serwera proxy i port wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera proxy oraz numer portu serwera proxy.
 12. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

W rezultacie, po zastosowaniu zasady, na urządzeniu mobilnym użytkownika zostanie skonfigurowana nazwa punktu dostępu (APN).

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.