Łączenie urządzeń iOS MDM z AirPrint

21 marca 2024

ID 90312

Aby umożliwić drukowanie dokumentów z urządzenia iOS MDM bezprzewodowo przy użyciu technologii AirPrint, skonfiguruj automatyczne łączenie z drukarkami AirPrint. Urządzenie mobilne i drukarka muszą być połączone z tą samą siecią bezprzewodową. Dostęp współdzielony dla wszystkich użytkowników należy skonfigurować na drukarce AirPrint.

W celu skonfigurowania ustawień połączenia urządzenia iOS MDM z drukarką AirPrint:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia iOS MDM.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję AirPrint.
 5. W sekcji Drukarki AirPrint kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Drukarka.

 6. W polu Adres IP wprowadź adres IP drukarki AirPrint.
 7. W polu Ścieżka zasobu wprowadź ścieżkę do drukarki AirPrint.

  Ścieżka do drukarki odpowiada kluczowi rp (ścieżka zasobu) protokołu Bonjour. Na przykład:

  • printers/Canon_MG5300_series
  • ipp/print
  • Epson_IPP_Printer
 8. Kliknij OK.

  Nowo dodana drukarka AirPrint pojawi się na liście.

 9. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

W rezultacie, po zastosowaniu zasady, użytkownik urządzenia mobilnego będzie mógł bezprzewodowo drukować dokumenty na drukarce AirPrint.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.