Łączenie urządzeń iOS MDM z AirPlay

21 marca 2024

ID 90313

Skonfiguruj połączenie z urządzeniami AirPlay, aby włączyć strumieniowanie muzyki, zdjęć i filmów z urządzenia iOS MDM na urządzenia AirPlay. Aby możliwe było korzystanie z technologii AirPlay, urządzenie mobilne i urządzenia AirPlay muszą być połączone z tą samą siecią bezprzewodową. Urządzenia AirPlay obejmują urządzenia Apple TV (drugiej i trzeciej generacji), urządzenia AirPort Express, głośniki lub zestaw radiowy z obsługą AirPlay.

Automatyczne połączenie z urządzeniami AirPlay jest dostępne tylko dla kontrolowanych urządzeń.

W celu skonfigurowania ustawień połączenia urządzenia iOS MDM z urządzeniami AirPlay:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia iOS MDM.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję AirPlay.
 5. W sekcji Urządzenia AirPlay zaznacz pole Zastosuj ustawienia na urządzeniu.
 6. W sekcji Hasła kliknij przycisk Dodaj.

  W tabeli haseł zostanie dodany pusty rząd.

 7. W kolumnie Nazwa urządzenia wprowadź nazwę urządzenia AirPlay w sieci bezprzewodowej.
 8. W kolumnie Hasło wprowadź hasło do urządzenia AirPlay.
 9. Aby ograniczyć dostęp urządzeń iOS MDM do urządzeń AirPlay, w sekcji Dozwolone urządzenia utwórz listę dozwolonych urządzeń. W tym celu dodaj adresy MAC urządzeń AirPlay do listy dozwolonych urządzeń.

  Dostęp do urządzeń AirPlay, które nie znajdują się na liście dozwolonych urządzeń, jest zablokowany. Jeśli lista dozwolonych urządzeń pozostanie pusta, Kaspersky Device Management for iOS zezwoli na dostęp do wszystkich urządzeń AirPlay.

 10. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

W rezultacie, po zastosowaniu zasady, urządzenie mobilne użytkownika automatycznie nawiąże połączenie z urządzeniami AirPlay w celu strumieniowania treści multimedialnych.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.