Dodawanie konta kontaktów

21 marca 2024

ID 90315

Aby umożliwić użytkownikowi urządzenia iOS MDM synchronizowanie danych z serwerem CardDAV, dodaj konto CardDAV. Synchronizacja z serwerem CardDAV umożliwia użytkownikowi uzyskanie dostępu do szczegółów kontaktów z dowolnego urządzenia.

W celu dodania konta CardDAV użytkownika urządzenia iOS MDM:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia iOS MDM.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Kontakty.
 5. W sekcji Konta CardDAV kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Konto CardDAV.

 6. W polu Opis wpisz opis konta CardDAV użytkownika. Możesz użyć makr dostępnych na liście Dostępne makra.
 7. W polu Adres serwera i port wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera CardDAV oraz numer portu serwera CardDAV.
 8. W polu Główny adres URL określ adres URL konta CardDAV użytkownika urządzenia iOS MDM na serwerze CardDAV (na przykład: http://example.com/carddav/users/mycompany/user).

  Adres URL powinien rozpoczynać się od "http://" lub "https://".

 9. W polu Nazwa konta wprowadź nazwę konta dla autoryzacji na serwerze CardDAV. Możesz użyć makr dostępnych na liście Dostępne makra.
 10. W polu Hasło ustaw hasło do konta CardDAV w celu autoryzacji na serwerze CardDAV.
 11. Aby używać protokołu przesyłania danych SSL (Secure Sockets Layer) do ochrony transmisji kontaktów pomiędzy serwerem CardDAV a urządzeniem mobilnym, zaznacz pole Użyj połączenia SSL.
 12. Kliknij OK.

  Nowe konto CardDAV pojawi się na liście.

 13. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

W rezultacie, po zastosowaniu zasady, konta CardDAV z utworzonej listy zostaną dodane na urządzeniu mobilnym użytkownika.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.