Konfigurowanie subskrypcji kalendarza

21 marca 2024

ID 90316

Aby umożliwić użytkownikowi urządzenia iOS MDM dodawanie zdarzeń z kalendarzy udostępnionych (np. kalendarza firmowego) do kalendarza użytkownika, należy dodać subskrypcję do tego kalendarza. Kalendarze udostępnione to kalendarze innych użytkowników, którzy posiadają konto CalDAV, kalendarze iCal i inne otwarcie publikowane kalendarze.

W celu dodania subskrypcji kalendarza:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia iOS MDM.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Subskrypcja kalendarza.
 5. W sekcji Subskrypcje kalendarza kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Subskrypcja kalendarza.

 6. W polu Opis wprowadź opis subskrypcji kalendarza.
 7. W polu Adres internetowy serwera określ adres internetowy kalendarza innego podmiotu.

  W tym polu możesz wprowadzić główny adres URL konta CalDAV użytkownika, którego kalendarz subskrybujesz. Możesz także określić adres URL kalendarza iCal lub innego otwarcie opublikowanego kalendarza.

 8. W polu Nazwa użytkownika wprowadź nazwę konta użytkownika dla autoryzacji na serwerze kalendarza innego podmiotu.
 9. W polu Hasło wprowadź hasło do subskrypcji kalendarza dla autoryzacji na serwerze kalendarza innego podmiotu.
 10. Aby używać protokołu przesyłania danych SSL (Secure Sockets Layer) do ochrony transmisji danych zdarzenia pomiędzy serwerem CalDAV a urządzeniem mobilnym, zaznacz pole Użyj połączenia SSL.
 11. Kliknij OK.
 12. Nowa subskrypcja kalendarza pojawi się na liście.
 13. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

W rezultacie, po zastosowaniu zasady, zdarzenia z kalendarza udostępnionego znajdującego się na liście zostaną dodane do kalendarza na urządzeniu mobilnym użytkownika.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.