Konfigurowanie silnego hasła odblokowującego dla urządzeń Android

21 marca 2024

ID 90495

Aby zabezpieczyć urządzenie Android, należy skonfigurować używanie hasła, o którego wprowadzenie użytkownik będzie proszony, gdy urządzenie przejdzie w tryb uśpienia.

Możesz nałożyć ograniczenia dotyczące aktywności użytkownika w przypadku, gdy hasło odblokowujące jest słabe (na przykład, zablokować urządzenie). Ograniczenia można nałożyć przy użyciu komponentu Kontrola zgodności. W tym celu, w ustawieniach reguły skanowania należy wybrać kryterium Hasło odblokowujące nie spełnia wymagań bezpieczeństwa.

Na pewnych urządzeniach Samsung działających pod kontrolą systemu Android 7.0 lub nowszego, jeśli użytkownik spróbuje skonfigurować nieobsługiwane metody odblokowania urządzenia (na przykład, wzór), urządzenie może zostać zablokowane, gdy spełnione będą następujące warunki: włączona jest ochrona przed dezinstalacją Kaspersky Endpoint Security for Android oraz ustawione są wymagania wobec siły hasła odblokowującego ekran. Aby odblokować urządzenie, należy wysłać specjalne polecenie na urządzenie.

W celu skonfigurowania korzystania z hasła odblokowującego:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Zarządzanie urządzeniami.
 5. Jeśli chcesz, żeby aplikacja sprawdzała, czy ustawiono hasło odblokowujące, w sekcji Blokada ekranu zaznacz pole Wymagaj ustawienia hasła odblokowującego ekran.

  Jeśli aplikacja wykryje, że na urządzeniu nie określono hasła systemowego, zapyta użytkownika o jego ustawienie. Hasło zostanie ustawione zgodnie z parametrami zdefiniowanymi przez administratora

 6. Należy określić minimalną liczbę znaków.

  Minimalna liczba znaków w haśle użytkownika. Możliwe wartości: od 4 do 16 znaków.

  Domyślnie, hasło użytkownika powinno zawierać 4 znaki.

  Na urządzeniach z Androidem 10.0 lub nowszym Kaspersky Endpoint Security przetwarza wymagania dotyczące mocy hasła na jedną z wartości systemowych: średnią lub wysoką.

  Wartości dla urządzeń z systemem Android 10.0 lub nowszym są określane przez następujące reguły:

  • Jeśli wymagana długość hasła wynosi od 1 do 4 symboli, aplikacja prosi użytkownika o ustawienie hasła o średniej mocy. Musi być numeryczne (PIN) bez powtarzających się lub uporządkowanych (np. 1234) sekwencji lub alfabetyczne/alfanumeryczne. Kod PIN lub hasło musi mieć co najmniej 4 znaki.
  • Jeśli wymagana długość hasła to 5 lub więcej symboli, aplikacja prosi użytkownika o ustawienie silnego hasła. Musi być numeryczne (PIN) bez powtarzających się lub uporządkowanych sekwencji lub alfabetyczne/alfanumeryczne (hasło). Kod PIN musi mieć co najmniej 8 cyfr; hasło musi mieć co najmniej 6 znaków.
 7. Jeśli chcesz, żeby użytkownik miał możliwość użycia odcisku palca do odblokowania ekranu, zaznacz pole Zezwól na korzystanie z odcisków palców. Jeśli hasło odblokowujące nie jest zgodne z firmowymi wymaganiami bezpieczeństwa, nie możesz użyć czytnika linii papilarnych do odblokowania ekranu.

  Na urządzeniach z Androidem 10.0 lub nowszym odciskiem palca do odblokowywania ekranu można zarządzać tylko w przypadku profilu roboczego.

  Kaspersky Endpoint Security for Android nie ogranicza korzystania ze skanera linii papilarnych do logowania się do aplikacji lub potwierdzania zakupów

  Na niektórych urządzeniach Samsung niemożliwe jest zablokowanie użycia odcisku palca do odblokowania urządzenia. Na niektórych urządzeniach Samsung, jeśli hasło odblokowujące nie jest zgodne z firmowymi wymaganiami bezpieczeństwa, Kaspersky Endpoint Security for Android nie blokuje użycia odcisku palca do odblokowania ekranu.

  Po dodaniu odcisku palca w ustawieniach urządzenia, użytkownik może odblokować ekran przy użyciu następujących metod:

  • Przyłóż palec do czytnika linii papilarnych (główna metoda).
  • Wprowadź hasło odblokowujące (metoda zapasowa).
 8. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.