Konfigurowanie APN na urządzeniach Android (tylko Samsung)

21 marca 2024

ID 90651

Konfiguracja APN jest możliwa tylko dla urządzeń Samsung.

Karta SIM musi być umieszczona w urządzeniu, aby możliwe było użycie punktu dostępu na urządzeniu mobilnym użytkownika. Ustawienia punktu dostępu są dostarczane przez operatora sieci telefonii mobilnej. Niepoprawne ustawienia punktu dostępu mogą spowodować dodatkowe zmiany w telefonii mobilnej.

W celu skonfigurowania ustawień Nazwy punktu dostępu (APN):

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Zarządzaj Samsung KNOX → APN.
 5. W sekcji APN kliknij przycisk Konfiguruj.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia APN.

 6. Na zakładce Ogólne określ następujące ustawienia punktu dostępu:
  1. Z listy rozwijalnej Typ APN wybierz typ punktu dostępu.
  2. W polu Nazwa APN określ nazwę punktu dostępu.
  3. W polu MCC wybierz kod identyfikujący kraj (MCC).
  4. W polu MNC wprowadź kod identyfikujący sieć mobilną (MNC).
  5. Jeśli jako typ punktu dostępu wybrałeś MMS lub Internet i MMS, określ następujące dodatkowe ustawienia MMS:
   • W polu Serwer MMS określ pełną nazwę domeny serwera dostawcy mobilnego, używanego do wymiany MMS.
   • W polu Serwer proxy MMS określ nazwę sieci lub adres IP serwera proxy i numer portu serwera dostawcy mobilnego, używanego do wymiany MMS.
 7. Na zakładce Dodatkowe skonfiguruj ustawienia dodatkowe Nazwy punktu dostępu (APN):
  1. Z listy rozwijalnej Typ uwierzytelniania wybierz typ autoryzacji użytkownika urządzenia mobilnego na serwerze dostawcy mobilnego.
  2. W polu Adres serwera określ nazwę sieci serwera dostawcy mobilnego, poprzez który uzyskiwany jest dostęp do usług transmisji danych.
  3. W polu Adres serwera proxy określ nazwę sieci lub adres IP i numer portu serwera proxy dostawcy mobilnego.
  4. W polu Nazwa użytkownika wprowadź nazwę użytkownika dla autoryzacji w sieci komórkowej.
  5. W polu Hasło wprowadź hasło do autoryzacji użytkownika w sieci komórkowej.
 8. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.