Aktywowanie Samsung KNOX

21 marca 2024

ID 93640

Aby użyć kontenera KNOX na urządzeniu mobilnym użytkownika, należy aktywować Samsung KNOX. Procedura aktywacji Samsung KNOX zależy od wersji Kaspersky Endpoint Security for Android zainstalowanej na urządzeniach użytkowników:

 • Jeśli na urządzeniach jest zainstalowana bieżąca wersja Kaspersky Endpoint Security for Android, do aktywacji Samsung KNOX nie są potrzebne żadne klucze.
 • Jeśli na urządzeniach jest zainstalowana stara wersja Kaspersky Endpoint Security for Android (10.8.3.174 lub starsza), musisz uzyskać klucz KNOX License Manager (zwany dalej kluczem KLM) od firmy Samsung. Klucz KNOX License Manager to unikatowy kod, który jest używany przez system licencjonowania Samsung KNOX. Szczegółowe informacje na temat klucza KLM można znaleźć na stronie pomocy technicznej Samsung KNOX.

Korzystanie z kontenerów KNOX jest możliwe tylko na urządzeniach Samsung.

W celu aktywowania Samsung KNOX:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Zarządzaj Samsung KNOX → Kontenery KNOX.
 5. W polu Klucz KNOX License Manager określ następujące dane:
  • Jeżeli na urządzeniach jest zainstalowana bieżąca wersja Kaspersky Endpoint Security for Android, wpisz dowolny znak.
  • Jeśli na urządzeniach jest zainstalowana stara wersja Kaspersky Endpoint Security for Android (10.8.3.174 lub wcześniejsza), wprowadź klucz KLM otrzymany od firmy Samsung.
 6. Ustaw atrybut Blokada na zablokowaną pozycję .
 7. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Samsung KNOX zostanie aktywowany po następnej synchronizacji z Kaspersky Security Center. Użytkownik zostanie zapytany o akceptację warunków Umowy licencyjnej firmy Samsung i zainstalowanie kontenera KNOX.

W celu dezaktywowania Samsung KNOX:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Zarządzaj Samsung KNOX → Kontenery KNOX.
 5. Wyczyść wartość pola Klucz KNOX License Manager.
 6. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Samsung KNOX zostanie dezaktywowany po następnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center. Dostęp do kontenera KNOX zostanie zablokowany.

Ograniczenia Samsung KNOX

 • Korzystanie z kontenerów KNOX jest dostępne tylko na urządzeniach Samsung.
 • Na urządzeniach Samsung obsługujących KNOX 2.6, 2.7 i 2.7.1 Ochrona WWW i Kontrola aplikacji nie działają w kontenerze KNOX. Ten problem jest związany z brakiem wymaganych uprawnień w kontenerze KNOX (usługa dostępności). Na urządzeniach obsługujących KNOX 2.8 lub nowszy wszystkie składniki aplikacji działają bez ograniczeń.
 • Wersje Kaspersky Endpoint Security for Android poprzedzające Service Pack 4 Maintenance Release 3 Update 2 mogą działać niestabilnie na urządzeniach Samsung Android 10 ze względu na aktualizacje Samsung KNOX. Zalecane jest zaktualizowanie Kaspersky Endpoint Security for Android do wersji Service Pack 4 Maintenance Release 3 Update 2.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.