Aktualizowanie poprzednich wersji wtyczek zarządzających

21 marca 2024

ID 99183

Możesz zaktualizować wtyczki zarządzające, korzystając z następujących metod:

 • Zainstaluj nową wersję wtyczki zarządzającej z listy dostępnych pakietów dystrybucyjnych Konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center.

  Lista dostępnych pakietów dystrybucyjnych jest aktualizowana automatycznie po opublikowaniu nowych wersji aplikacji firmy Kaspersky.

 • Pobierz pakiet dystrybucyjny z zewnętrznego źródła i zainstaluj nową wersję wtyczki zarządzającej, korzystając z pliku EXE.

  Aby zaktualizować wtyczki zarządzające Kaspersky Endpoint Security for Android i Kaspersky Device Management for iOS, należy pobrać najnowszą wersję aplikacji ze strony internetowej Kaspersky Security for Mobile i uruchomić Kreator instalacji dla każdej z dwóch wtyczek. Poprzednia wersja wtyczek zostanie usunięta automatycznie podczas działania Kreatora instalacji.

Specjaliści z Kaspersky zalecają korzystanie z tej samej wersji aplikacji i wtyczek zarządzających. Jeśli użytkownik zaktualizuje aplikację z Google Play, program Kaspersky Security Center wyświetli komunikat z pytaniem o zaktualizowanie wtyczki zarządzającej.

Podczas aktualizacji wtyczek zarządzających, istniejące grupy administracyjne w folderze Zarządzane urządzenia i reguły automatycznego przenoszenia urządzeń z folderu Urządzenia nieprzypisane do tych grup zostają zapisane. Istniejące zasady grupowe dla urządzeń mobilnych także są zapisywane. Ustawienia nowej zasady, która implementuje nowe funkcje zintegrowanego rozwiązania Kaspersky Security for Mobile, zostaną dodane do istniejących zasad i będą posiadać wartości domyślne.

Jeśli w nowej wersji wtyczki zarządzającej dodano nowe ustawienia lub zmieniono domyślne wartości, zmiany zostaną zastosowane dopiero po otwarciu zasady grupowej. Do momentu, gdy administrator nie otworzy zasady grupowej, ustawienia poprzedniej wersji wtyczki zostaną zastosowane na urządzeniach mobilnych nawet wtedy, gdy wersja wtyczki została zaktualizowana.

Aktualizowanie z listy Konsoli administracyjnej

W celu zaktualizowania wtyczek zarządzających:

 1. W drzewie konsoli wybierz ZaawansowaneZdalna instalacjaPakiety instalacyjne.
 2. W obszarze roboczym wybierz Działania dodatkoweWyświetl aktualne wersje aplikacji Kaspersky.

  Spowoduje to otwarcie listy aktualnych wersji aplikacji firmy Kaspersky.

 3. W sekcji Urządzenia mobilne wybierz wtyczkę Kaspersky Endpoint Security for Android lub Kaspersky Device Management for iOS.
 4. Kliknij przycisk Pobierz pakiety dystrybucyjne.

  Pakiet dystrybucyjny wtyczki zostanie pobrany do pamięci komputera (plik EXE). Uruchom plik EXE. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji.

Aktualizowanie z pakietu dystrybucyjnego

W celu zaktualizowania wtyczki zarządzającej Kaspersky Endpoint Security for Android:

Skopiuj plik instalacyjny wtyczki klcfinst.exe z pakietu dystrybucyjnego zintegrowanego rozwiązania i uruchom go na stacji roboczej administratora.

Instalacja jest wykonywana przez kreator i nie jest konieczne konfigurowanie ustawień.

W celu zaktualizowania wtyczki zarządzającej Kaspersky Device Management for iOS:

Skopiuj plik instalacyjny wtyczki klmdminst.exe z pakietu dystrybucyjnego zintegrowanego rozwiązania i uruchom go na stacji roboczej administratora.

Instalacja wtyczki jest wykonywana przez kreator i nie jest konieczne konfigurowanie ustawień.

Możesz upewnić się, że wtyczki zarządzające są zaktualizowane, przeglądając listę zainstalowanych wtyczek zarządzających w oknie właściwości Serwera administracyjnego, w sekcji ZaawansowaneSzczegóły dotyczące zainstalowanych wtyczek zarządzających dla aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.